Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern Espanyol reclama la devolució de beques a més de 25.000 estudiants

Notícia anterior
Notícia posterior

euros.note

Per no complir els requisits establerts en la convocatòria o no destinar-les als fins previstos

Es tracta de les beques del curs 2014-2015

8.697 expedients corresponen a estudiants universitaris, dels quals 4.333 han tornat ja 5,3 M € (en el conjunt del sistema educatiu les devolucions són més de 11.000, per un import de 12,6 M €)

Un total de 11.171 alumnes han tornat l’import de les beques d’estudi de la convocatòria del curs 2014-2015 per no haver destinat els diners per a la finalitat per a la qual els va ser concedit o per incomplir algun dels requisits establerts pel Ministeri d’Educació , com no haver aprovat la meitat de les assignatures o crèdits matriculats, entre d’altres. L’import total recuperat s’eleva a 12,6 milions d’euros.

Així consta en dues respostes parlamentàries de l’Executiu espanyol al Grup Socialista al Congrés dels Diputats, relatives al reintegrament per part dels estudiants d’ensenyaments universitaris i no universitaris de tots els components de les beques, excepte la matrícula, per no haver fet un ús adequat de les mateixes.

El Govern espanyol aclareix que el termini per iniciar els tràmits de devolució d’aquestes subvencions estatals és de quatre anys i afegeix que com es tracta d’un procés que està en curs, només pot oferir dades a nivell estatal i no per comunitats autònomes o províncies.

En concret, s’han iniciat 8.697 expedients de reintegrament en la convocatòria general de nivells universitaris, que en 4.333 casos els beneficiaris ja han tornat voluntàriament l’import de la beca al Tresor Públic i, si s’escau, a la comunitat autònoma que hagi finançat una part de la mateixes, per un total que ascendeix a 5,3 milions d’euros.

Pel que fa als alumnes d’ensenyaments no universitaris, el departament s’han incoat 16.997 expedients, dels quals 6.838 ja s’han resolt amb el reintegrament voluntari per part dels beneficiaris per un total de 7.360.000 d’euros.

Aquest procés és fruit de la resolució de juliol de 2014 de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d’Educació, per la qual es convoquen les beques de caràcter general per al curs 2014-2015, que estableix el control sobre el compliment de la finalitat de la beca.

La norma assenyala que les secretaries dels centres docents, els esmentats òrgans i universitats han de comprovar l’ús de les subvencions que han fet els beneficiaris. Els estudiants universitaris han de superar el 50% dels crèdits matriculats, que en el supòsit d’ensenyaments de les branques de Ciències i d’Ensenyaments Tècnics, aquest percentatge mínim és del 40%.

A més, estableix que el becari no ha destinat la beca a la finalitat per a la qual li va ser concedida quan hi ha anul·lació de la matrícula o l’alumne no ha presentat el projecte de fi de carrera per al qual va demanar la subvenció.

Els estudiants de nivells no universitaris han de tornar l’import de les ajudes a l’estudi si incorren alguna de les següents situacions: Haver causat baixa de fet en el centre abans que finalitzi el curs; no haver assistit al 80% de les hores lectives; no haver aprovat el 50% de les assignatures; o no haver presentat el projecte de fi d’estudis en el termini d’un any.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere