Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en la contractació de professorat associat a les universitats públiques

Notícia anterior
Notícia posterior

euros

L’organisme alerta de contractacions de forma directa abans d’un concurs o docents sense que consti activitat professional fora de l’acadèmic

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en la contractació del professorat associat a les universitats públiques catalanes. En un informe relatiu al curs 2013-2014, l’organisme adverteix que, tot i que la selecció s’ha de fer per concurs, “la primera contractació es fa generalment de forma directa i posteriorment el professor passa per un procediment de concurs”. També alerta que hi ha casos en què no s’exigeix activitat professional en el moment de la contractació, o bé que hi ha professors associats sobre els que no consta al seu expedient “que hagin exercit cap activitat professional fora de l’àmbit acadèmic o l’activitat dels quals no hi queda acreditada de forma fefaent”.

El treball de fiscalització ha inclòs l’anàlisi del nombre, les categories, les retribucions, la dedicació i el compliment de la normativa aplicable al professorat associat de les universitats públiques presencials de Catalunya. És a dir, en l’informe s’ha analitzat la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).En el curs 2013-2014, aquestes set universitats públiques van tenir un total de 7.698 professors associats, amb els quals es van formalitzar 8.474 contractes, gairebé la meitat per a tot el curs acadèmic. El cost total va ser de 35,79 MEUR, fet que representa un cost mitjà per hora de docència contractada de 46,74 euros. La Sindicatura recorda que el professorat associat desenvolupa tasques docents a temps parcial i és contracta d’entre especialistes de reconeguda competència que exerceixen la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari. En aquest sentit, algunes de les observacions indiquen que s’ha detectat “la no-exigència d’activitat professional en el moment de la contractació i/o de la renovació”, o bé “l’existència de professors en l’expedient dels quals no hi consta que hagin exercit cap activitat professional fora de l’àmbit acadèmic o l’activitat dels quals no hi queda acreditada de forma fefaent”. També adverteixen de “l’existència de professors amb una activitat professional no relacionada amb la matèria impartida”, o altres que “tenen com a activitat principal la de ser associat en una altra universitat”. A més, l’organisme fiscalitzador afegeix que, tot i que la selecció del professorat associat s’ha de fer per concurs, “la primera contractació es fa generalment de forma directa i posteriorment el professor passa per un procediment de concurs”. De fet, dels 133 professors de la mostra revisada, el 75,2% havia estat contractat inicialment de forma directa i un 63,2% no havia passat cap concurs a 30 de juny del 2014.La Sindicatura de Comptes també constata que la contractació de professorat associat “sovint està lligada més a aspectes de disponibilitat pressupostària que a les necessitats docents” i que, en alguns ocasions, s’utilitza “per eludir les limitacions en la contractació d’altres tipus de professorat”. Finalment, l’informe ha detectat “diferències significatives” en l’ús entre les universitats de les categories de professor associat establertes en el conveni col·lectiu. Alguns centres “han aprovat normatives per a la carrera professional dels associats”, altres contracten “només un tipus bàsica”, i altres “no tenen establerts els requisits per ser contractat en cada categoria encara que sí que les utilitzen”. La Sindicatura recorda que les retribucions pagades en les diferents categories “varien notablement”.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere