Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Convocatòria i Ordre del Dia d’un nou Consell de Govern de la UdL

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

descarga

Reunió: Sessió ordinària del Consell de Govern

Data reunió: Dimecres, 22 de febrer de 2017

Hora Inici: 9:00 h.

Lloc: Aula Magna-Saló Víctor Siurana

 

ORDRE DEL DIA:

1.       Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de 12 de desembre de 2016.

2.       Informe del rector.

3.       Informe dels membres del Consell de Direcció.

4.       Informe de la matricula del curs acadèmic 2016-2017.

5.       Proposta i aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Protocol de Convivència, Mediació i Resolució de Conflictes.

6.       Proposta i aprovació, si escau, de la modificació de les comissions delegades, no delegades del Consell de Govern, i/o institucions amb participació de la Universitat de Lleida.

7.       Proposta i aprovació, si escau, de la designació del representant de l’estudiantat del Consell de Govern al Consell Social.

8.       Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

9.       Proposta i aprovació, si escau, de la modificació i actualització del Reglament del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.

10.    Proposta i aprovació, si escau, del nomenament del Sr. Joan Manuel Serrat com a Doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida.

11.    Proposta i aprovació, si escau, de l’adhesió de la Universitat de Lleida a l’Acord Marc d’homologació de proveïdors d’equips audiovisuals del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

12.    Proposta i aprovació, si escau, de l’acord de deixar els edificis de la UdL en serveis mínims durant la setmana santa.

13.    Proposta i aprovació, si escau, dels plecs del concurs per a la contractació del servei de manteniment de la jardineria de la Universitat de Lleida.

14.    Proposta i aprovació, si escau, dels plecs del concurs per a la contractació de diverses cobertures d’assegurances de la Universitat de Lleida.

15.    Proposta i aprovació, si escau, de l’adscripció de la recerca de personal docent investigador de la Universitat de Lleida a la Fundació Centre Agrotecnio.

16.    Proposta i aprovació, si escau, del Protocol de distribució de finançament de la Universitat de Lleida als Centres de recerca.

17.    Proposta i aprovació, si escau, del finançament basal de l’any 2017, a centres de recerca.

18.    Proposta i aprovació, si escau, de l’aportació de l’any 2017 al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

19.    Proposta i aprovació, si escau, de la creació d’un nou Servei cientificotècnic tipus II (Anàlisi de sòls, aigües, material vegetal i residus orgànics).

20.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a borses de viatge per assistir a congressos. Any 2017.

21.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. Anys 2017-2018.

22.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts pont per a projectes de recerca. Any 2017.

23.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la Universitat de Lleida i Jade Plus per a personal predoctoral en formació per a l’any 2017.

24.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a estades a la Universitat de Lleida d’investigadors visitants finançats per la Fundació Bancària la Caixa 2017-2018.

25.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a la preparació de propostes de projectes internacionals de recerca. Any 2017.

26.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria del Programa de promoció de la recerca. Any 2017.

27.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per a la publicació de treballs d’investigació en format llibre. Any 2017.

28.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts  per a l’organització de congressos i jornades científiques. Anys 2017-2018.

29.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria per a la priorització d’infraestructures científiques. Any 2017.

30.    Proposta i aprovació, si escau, de les renovacions d’ajuts per a personal predoctoral de la Universitat de Lleida en formació, convocatòria 2015.

31.    Proposta i aprovació, si escau, dels trams addicionals de recerca de l’AQU-Catalunya, 2ª convocatòria del Personal Docent Investigador del 2016.

32.    Proposta i aprovació, si escau, d’una sol·licitud de la condició de professorat emèrit de la Universitat de Lleida.

33.    Proposta i aprovació, si escau, de les normatives de concursos de professorat de la Universitat de Lleida.

34.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria pel complement addicional per mèrits de gestió del Personal Docent Investigador del 2016.

35.    Proposta i aprovació, si escau, del permís d’un professor per més de tres mesos.

36.    Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta de títols propis de Formació Contínua de la Universitat de Lleida.

37.    Proposta i aprovació, si escau, del calendari acadèmic general de la Universitat de Lleida. Curs 2017-2018.

38.    Proposta i aprovació, si escau, del calendari acadèmic de Graus de la Facultat de Dret Economia i Turisme. Curs 2017-2018.

39.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria 2017 del Programa d’Accions per a l’Impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la Universitat de Lleida.

40.    Proposta i aprovació, si escau del programa per al Desenvolupament de la Docència Online de la Universitat de Lleida. Curs 2017-2020.

41.    Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions substancials i no substancials de títols universitaris.

42.    Proposta i aprovació, si escau, dels nous títols universitaris per al curs 2017-2018 i de la reverificació de títols per al curs 2017-2018.

43.    Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la programació universitària de la Universitat de Lleida. Curs 2016-17.

44.    Proposta i aprovació, si escau, de l’actualització de la programació universitària de la Universitat de Lleida.

45.    Proposta i aprovació, si escau, del Minor en Dret Europeu.

46.    Proposta i aprovació, si escau, de les Normes addicionals de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social a la Normativa de l’avaluació i la qualificació en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida.

47.    Proposta i aprovació, si escau, de la reforma del Reglament del Treball de Final de Grau de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

48.    Proposta i aprovació, si escau, de les modificacions d’unes activitats de Matèria Transversal Bàsica aprovades en Consell de Govern de 30 de juny de 2015, de 29 de juny de 2016 i de 25 d’octubre de 2016.

49.    Proposta i aprovació, si escau, de les propostes de Matèria Transversal Bàsica de la Universitat d’Estiu del curs 2016-17.

50.    Proposta i aprovació, si escau, del termini de sol·licituds de trasllat d’expedient a la Universitat de Lleida per al curs acadèmic 2017-18.

51.    Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria ordinària de les beques de col·laboració en serveis i unitats de la Universitat de Lleida, per al curs 2017-2018.

52.    Proposta i aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts per activitats culturals 2017.

53.    Proposta i aprovació, si escau, de cursos de la Universitat d’Estiu 2017.

54.    Proposta i aprovació, si escau, del Programa d’Ajuts de la Universitat de Lleida per a estudiants de Màster procedents de sistemes universitaris estrangers. Curs 2017/18.

55.    Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’ajuts per a estades de docència a la Universitat de Lleida de professorat visitant estranger. Curs 2017/2018.

56.    Proposta i aprovació, si escau, de la Convocatòria d’ajuts per a estades de docència i formació de personal de la Universitat de Lleida en institucions estrangeres. Curs 2017/2018.

57.    Proposta i aprovació, si escau, de la resolució de la subvenció del curs 2016-2017: “A un treball final de Grau per implementar la idea guanyadora del tercer concurs d’idees sostenibles de la Universitat de Lleida”.

58.    Proposta i aprovació, si escau, de la Universitat de Lleida per prestar el seu consentiment en constituir l’associació “Red Española de Universidades Saludables (REUS)”.

59.    Autorització, si escau, de la signatura de convenis entre la Universitat de Lleida i diverses universitats, altres entitats o institucions següents:

  • Conveni del doble Grau entre Institut Teknologi Bandung (ITB)i l’Escola Politècnica Superior.
  • Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Soses i la Universitat de Lleida pel projecte de recerca i recuperació patrimonial del poblat ibèric de Gebut (Soses, Segrià).
  • Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i l’Associació Promotora de la Fundació d’Ajut a Nens i Joves d’Altes Capacitats (FANJAC).
  • Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Fundació Institut Confuci de Barcelona.
  • Addenda al Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos-Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza para la impartició del Máster Internacional de Mejora Genética Vegetal
  • Addenda al Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos-Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza para la impartició del Máster Internacional de Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del Medio Ambiente.

60.    Afers de tràmit.

61.    Torn obert de paraules.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere