Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El pilar europeu de drets socials: la Comissió Europea aprova les seves primeres iniciatives concretes

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

ue

Fer que el pilar europeu de drets socials de la UE sigui una realitat per als ciutadans és responsabilitat de tots. Tot i que la majoria d’eines d’aquesta política depenen dels estats membres, de la societat civil i dels agents socials, les institucions de la Unió Europea i, concretament, la Comissió Europea hi poden col·laborar establint un marc normatiu i oferint assessorament. A més de presentar la seva proposta sobre el pilar europeu de drets socials, la Comissió també anuncia avui un seguit d’iniciatives legislatives i no legislatives relacionades amb la conciliació de la vida familiar i de la vida professional, amb la informació adreçada als treballadors, amb l’accés a la protecció social i amb l’horari laboral.

Totes aquestes iniciatives han estat impulsades pel primer vicepresident de la Comissió, Frans Timmermans, i pel vicepresident, Valdis Dombrovskis, i inclouen una proposta destinada a millorar les condicions laborals de progenitors i cuidadors per tal que puguin conciliar la seva vida familiar i les seves carreres professionals.

«Viure en el segle XXI significa que la nostra actitud envers la vida i la feina i envers les dones ha de ser una actitud del segle XXI. Els nostres fills no haurien de veure’s obligats a repetir els models de conducta dels nostres avis. És cert que no hi ha cap conciliació “perfecta”, però del que es tractaria és de poder triar i ja és hora de donar a tots els ciutadans la possibilitat real de triar la manera com volen dur la seva vida, criar els seus fills, portar la seva carrera professional o ocupar-se de la gent gran de casa, és a dir, la manera de viure la seva vida», ha declarat avui el primer vicepresident, Frans Timmermans.

«Incrementar la participació de la dona en el mercat de treball no és només una qüestió d’equitat; també comporta un triple benefici: és bo per als progenitors i els cuidadors que treballen, que així poden conciliar millor la seva vida familiar i professional; és bo per a les empreses, que poden atraure i retenir el talent; i també és bo per als estats membres, que cada any perden 370 000 milions d’euros a causa de la bretxa salarial», ha declarat també avui la comissària d’Ocupació, Afers Socials, Capacitats i Mobilitat Laboral, Marianne Thyssen.

«La conciliació de la vida familiar i de la vida professional és un repte al qual han de fer front cada dia homes i dones de tot Europa. És el nostre deure oferir el marc normatiu adequat perquè la gent pugui prendre les seves pròpies decisions. L’objectiu d’aquesta nova proposta que fem avui és millorar drets i requisits perquè pares i mares treballadors, i cuidadors, puguin conciliar la seva feina amb les seves responsabilitats familiars. Volem oferir més flexibilitat i més protecció a pares, mares i cuidadors sigui perquè vulguin dedicar més temps a cuidar dels seus fills o perquè vulguin acollir-se a modalitats de feina més flexibles o bé perquè volen tornar a treballar», ha declarat també avui la comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová.

La proposta sobre la conciliació de la vida familiar i de la vida professional estableix un nou paquet de normes mínimes pel que fa al permís parental, al permís de paternitat i als permisos dels cuidadors. Concretament, s’hi inclou un nou dret dels pares perquè puguin demanar com a mínim deu dies laborals de permís al voltant del naixement del seu fill. Aquesta proposta també contempla la possibilitat que el permís parental de quatre mesos que ja existeix es pugui demanar fins que el fill faci 12 anys, contràriament al límit dels 8 anys que estableix la directriu no vinculant actual. El permís parental també esdevindria un dret individual de pares i mares i no es podrien transferir aquests quatre mesos a l’altre progenitor. Això representa un gran incentiu perquè també facin ús d’aquesta possibilitat els pares. D’altra banda, és la primera vegada que s’aprova un permís de cinc dies anuals per als cuidadors en cas de malaltia d’un familiar directe. En tots els casos es tindrà dret a cobrar com a mínim una remuneració equivalent a la prestació per malaltia. A més, els progenitors de nens de fins a 12 anys i els cuidadors també tindran dret a demanar fórmules de treball flexibles, com ara la reducció de la jornada laboral o més flexibilitat pel que fa al lloc de treball.

L’objectiu de les mesures que es proposen és que els homes tinguin més possibilitats d’assumir responsabilitats parentals i de cuidadors. En primer lloc, d’això se’n beneficiaran els nens; i, en segon lloc, ajudarem a millorar la integració de les dones en el mercat de treball i, per tant, contribuirem a reduir la diferència salarial entre homes i dones, que el 2015 encara era de l’11,6 % i, fins i tot, del 30 % en el cas de famílies amb nens menors de 6 anys. Aquest és un dels elements causants de la bretxa salarial (16,3 %) i de la bretxa en matèria de pensions (40 %).

A més d’aquesta proposta legislativa, la Comissió també engega avui dues consultes adreçades als agents socials, que palesen la importància que aquests tenen a l’hora de fer realitat el pilar europeu de drets socials i el paper que els atorguen els Tractats. La primera consulta adreçada als agents socials té a veure amb la modernització de la normativa sobre contractació laboral. La Directiva 91/533/CEE sobre l’obligació d’informar per escrit atorga al treballador que comenci una nova feina el dret a rebre informació per escrit sobre els aspectes fonamentals de la seva relació de treball. Aquest dret és molt important, però és possible que calgui adaptar-lo a les noves realitats i pràctiques del mercat de treball per garantir unes condicions laborals equitatives en un món laboral canviant. Per tant, la Comissió vol iniciar un debat sobre les garanties mínimes de què hauria de gaudir qualsevol treballador, inclosos els que es troben en situacions laborals atípiques. La Comissió vol proposar una revisió d’aquesta Directiva abans no acabi l’any.

L’altra consulta adreçada als agents socials que ha engegat la Comissió té a veure amb l’accés a la protecció social i té com a objectiu establir les noves normes en aquest àmbit. Els drets i les obligacions relacionats amb la protecció social s’han anat desenvolupant al llarg del temps, sobretot en el cas dels treballadors amb contractes ordinaris, però en el cas dels autònoms i dels treballadors en situacions laborals atípiques la seva evolució ha estat insuficient. Moltes de les feines actuals són més flexibles i ofereixen moltes més oportunitats, especialment als joves, però poden ser una font de precarietat i de desigualtat. La Comissió vol corregir aquestes mancances i explorar la manera d’oferir a tots els treballadors sense distinció la cobertura de la seguretat social i serveis d’ocupació, sempre d’acord amb el que hagin cotitzat.

Finalment, la Comissió també publica avui un aclariment de la Directiva sobre el temps de treball, que ofereix assessorament sobre la manera d’interpretar diversos aspectes d’aquesta Directiva d’acord amb el volum creixent de jurisprudència. D’aquesta manera ajudarem els estats membres a aplicar correctament el cabal legislatiu de la UE i ens estalviarem més infraccions.

Rerefons

Respectar els principis i els drets del pilar europeu de drets socials és una responsabilitat conjunta de les institucions de la UE, dels estats membres, dels agents socials i de la resta de parts interessades. La Comissió Europea vol contribuir a establir un marc normatiu i a liderar l’aplicació d’aquest pilar de la política europea tot respectant, però, les competències dels estats membres, la diversitat de situacions nacionals i les realitats actuals i futures.

Les iniciatives que avui presentem palesen la transcendència de les qüestions que cal resoldre i la manera correcta d’actuar d’acord amb el pilar europeu de drets socials. Hi ha principis i drets d’aquest pilar social que demanaran l’aprovació d’altres iniciatives legislatives perquè puguin ser aplicats de manera efectiva, com ho demostra la proposta de directiva sobre la conciliació de la vida familiar i de la vida professional. Quan escaigui, s’actualitzarà, es complementarà i s’aplicarà millor la legislació europea vigent, com ho demostra també l’aclariment sobre la Directiva relativa al temps de treball. En tots els casos, la Comissió mirarà de mantenir consultes amb totes les parts interessades i maldarà per aconseguir la seva participació; a més, els agents socials hi tenen un paper molt rellevant, tal com ho demostren les dues consultes que volem engegar.

Totes les iniciatives que avui anunciem formen part del programa de treball de la Comissió del 2017, en el marc del qual es podran debatre d’altres iniciatives.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere