Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català renova fins al 2020 el Pla Serra Húnter de contractació de personal docent i investigador d’excel·lència a les universitats públiques

Notícia anterior
Notícia posterior

pp euros

El Pla desenvolupa un model català de personal docent i investigador més obert, competitiu i reconeixedor de l’excel·lència

El Consell Executiu ha aprovat la tercera edició del Pla Serra Húnter (PSH) de contractació de personal docent i investigador (PDI) altament qualificat i amb mèrits d’excel·lència internacional a les universitats públiques catalanes per al període 2016-2020. En aquesta tercera fase del Pla, s’introdueix com a novetat l’establiment de dues convocatòries anuals per tal d’agilitar el procés de contractació. També s’hi incorpora la figura del professor doctor no permanent (lector) amb el compromís de vinculació permanent un cop superada l’avaluació (tenure-track).

El Govern, per mitjà de la Secretaria d’Universitats i Recerca, finançarà la meitat del cost de cadascuna de les contractacions Serra Húnter, així com la meitat de l’incentiu que pugui correspondre.

El Departament d’Empresa i Coneixement, conjuntament amb les universitats, determinarà la capacitat màxima de contractació de cada universitat i aquestes decidiran quantes places convoquen finalment. Els aspirants s’hi incorporaran preferentment com a professorat lector o professorat agregat, tot i que excepcionalment es podran oferir altres contractes de PDI doctor a temps complet.

Les comissions de selecció que determinen la incorporació de les persones candidates estaran integrades per acadèmics reconeguts i seran nomenades pel rector o rectora de la universitat. Aquestes comissions han d’avaluar els candidats d’acord amb els criteris de valoració de l’activitat acadèmica d’excel·lència homologables internacionalment, així com de la seva trajectòria professional. Es tindrà en consideració especialment l’impacte de les publicacions científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits, juntament amb la qualitat i el reconeixement de la docència exercida.

L’encàrrec de l’execució del PSH s’assigna a la Secretaria d’Universitats i Recerca, que haurà de vetllar pel bon funcionament del pla i per l’acompliment dels seus objectius.

 Model català de personal docent i investigador

Amb aquest acord adoptat a proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, el Govern dona compliment a la Llei 3/2016, per la qual es prorroga el PSH amb efectes des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2020.

El PSH és una de les vies de contractació del personal docent i investigador a les universitats públiques catalanes que, des del seu desplegament l’any 2003 ha significat una de cada quatre incorporacions. En la primera fase (2003-2011), va comportar la incorporació de 546 professor agregats i 31 catedràtics contractats. Els anys posteriors, fins al 2016, el pes ha estat per a les posicions d’agregat (149) i de professor lector tenure-track (75), i en menor mesura catedràtics (5).

El PSH compta amb una direcció acadèmica que, des del desembre de 2015, recau en Josep Domingo-Ferrer, catedràtic distingit de ciència de la computació i investigador ICREA Acadèmia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), nomenat a instàncies del Departament d’Empresa i Coneixement un cop escoltades les universitats. La direcció compta amb un consell assessor integrat per acadèmics reconeguts, així mateix designats pel titular del departament competent en matèria d’universitats. El consell assessor té les funcions d’assessorament i les que li pugui encomanar el director acadèmic del Pla.

Catalunya va impulsar el PSH al 2003 com a eina per combatre l’endogàmia del model funcionarial de la universitat espanyola i per desenvolupar el model català del personal docent i investigador més obert, competitiu i que reconegui l’excel·lència, en el marc de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC). El Govern i les set universitats públiques determinen anualment el nombre de contractacions de professorat permanent.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere