Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

COMISSIÓ EUROPEA : Noves mesures per impulsar les competències clau, les competències digitals i la inclusió de la dimensió europea en l’ensenyament

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

comissió europea

Arran de la cimera sobre educació celebrada a Göteborg, la Comissió Europea ha aprovat avui un seguit de propostes per millorar les competències clau i les competències digitals dels ciutadans europeus, promoure els nostres valors comuns i explicar als alumnes com funciona la Unió Europea.

Aquestes propostes són la conseqüència lògica dels debats mantinguts a la cimera sobre educació, formació i cultura celebrada a Göteborg el mes de novembre del 2017 pels caps d’estat i de govern. L’objectiu d’aquestes propostes és reduir les desigualtats socioeconòmiques mantenint alhora una competitivitat que ens permeti aconseguir una Europa més unida, més forta i més democràtica.

«L’objectiu de les propostes que avui hem aprovat és apoderar els ciutadans perquè puguin aprofitar les seves vides al màxim i permetre’ns de construir una societat i una economia europea més resilients i més justes. Hem de garantir que a Europa tothom pugui tenir accés a l’educació i adaptar-se i beneficiar-se dels canvis que s’estan produint. Això té una importància vital per al creixement sostenible i la competitivitat europees i en el futur encara en tindrà més. Per tant, estem disposats a donar suport i a col·laborar amb els estats membres per fer-ho realitat», ha declarat avui el vicepresident de la Comissió Europea responsable d’Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.

«Els sistemes educatius i formatius europeus han d’oferir a ciutadans de tota mena d’orígens les competències adequades per poder prosperar professionalment i esdevenir ciutadans compromesos. Hem d’aprofitar tot el potencial d’una educació que fomenti la cohesió social i el sentiment de pertinença. Per aconseguir-ho, ens hem de basar en els nostres valors comuns i garantir que l’educació permeti als alumnes ser conscients de la identitat europea amb tota la seva diversitat, aprendre més sobre Europa, sobre la resta d’estats membres de la UE i sobre ells mateixos», ha declarat avui també el comissari europeu d’Educació, Cultura, Joventut i Esport, Tibor Navracsics.

«L’era digital s’està escampant per tots els àmbits de la nostra vida i, per tant, seria bo que no només estiguessin al dia dels avenços informàtics els qui treballen en el sector de les TICS. El dèficit de coneixements informàtics és ben real. El 90 % dels futurs llocs de treball demanarà un cert nivell d’alfabetització informàtica, però val a dir que el 44 % dels europeus no té cap coneixement informàtic bàsic. El pla d’acció sobre educació digital que avui proposem ajudarà els europeus, els centres d’ensenyament i els sistemes educatius a adaptar-se millor a una vida i a una feina cada vegada més informatitzades», ha afegit avui també la comissària europea d’Economia i Societat Digitals, Mariya Gabriel.

Totes aquestes propostes també es presentaran a la primera cimera europea sobre educació que el comissari Navracsics presidirà el 25 de gener a Brussel·les. El títol de la cimera serà el següent: «Establiment de les basses de l’espai europeu d’educació: per una educació innovadora, integradora i basada en els valors».

Les tres propostes de la Comissió són les següents:

1.    Recomanació del Consell sobre les competències clau en matèria d’aprenentatge permanent: partint de la recomanació sobre les competències clau adoptada el 2006, la proposta que avui presentem inclou actualitzacions importants arran de la ràpida evolució que han conegut darrerament l’ensenyament i la formació. L’objectiu és millorar l’adquisició de competències clau a totes les edats i tot al llarg de la vida i oferir orientació als estats membres sobre la manera d’aconseguir-ho. Fem un èmfasi especial en el foment de la mentalitat emprenedora i innovadora per desfermar tot el potencial, la creativitat i la iniciativa personal. A més, la Comissió recomana mesures per fomentar les competències en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques i engrescar més joves a fer una carrera en algun d’aquests camps. Les propostes que avui presentem han d’entendre’s com a una part de la resposta per millorar amb urgència els sistemes educatius europeus per tal de fer front a tots els reptes que s’esmenten en l’últim informe PISA. En general, les mesures ajudaran els estats membres a preparar millor els estudiants perquè puguin integrar-se en uns mercats laborals molt canviants i esdevenir ciutadans actius en una societat cada vegada més global, informatitzada, mòbil i diversa.

2.    Pla d’acció d’educació digital que descriu la manera en què la UE pot ajudar la gent, els centres d’ensenyament i els sistemes educatius a adaptar-se millor a la vida i a la feina en una època de progressos informàtics molt ràpids mitjançant:

  • un millor ús de la informàtica en l’ensenyament i l’aprenentatge;
  • l’adquisició de competències informàtiques i d’aptituds necessàries per viure i treballar en l’era de la transformació digital
  • i la millora dels sistemes educatius aprofundint l’anàlisi de les dades i les previsions.

Les propostes de la Comissió inclouen donar suport a les escoles que tinguin connexions de banda ampla d’alta velocitat, establir una nova eina d’autoavaluació dels centres escolars sobre l’ús de les tecnologies en l’ensenyament i la formació i dur a terme una campanya de conscienciació pública sobre la seguretat a Internet, l’alfabetització mediàtica i la ciberhigiene.

3. Recomanació del Consell sobre els valors comuns, l’educació inclusiva i la dimensió europea en l’ensenyament: amb aquesta iniciativa proposem diverses maneres de fer que l’educació ajudi els joves a entendre la importància d’assumir els valors comuns establerts a l’article 2 del Tractat de la Unió Europea. L’objectiu és millorar la cohesió social i contribuir a lluitar contra l’auge del populisme, la xenofòbia, el nacionalisme i la difusió de notícies falses. L’objectiu també és promoure una educació inclusiva de qualitat i incloure-hi la dimensió europea en l’ensenyament perquè els alumnes adquireixin coneixements sobre la diversitat i el patrimoni comú d’Europa i sàpiguen com funciona la Unió. Per atènyer tots aquests objectius, la Comissió prendrà mesures per millorar els intercanvis virtuals entre centres d’ensenyament mitjançant la xarxa d’agermanament electrònic (eTwinning) que tant d’èxit està tenint i el foment de la mobilitat mitjançant el programa Erasmus+.

Rerefons

Els caps d’estat i de govern van parlar informalment sobre educació i formació a la cimera social de Göteborg del mes de novembre del 2017 sobre la base de la comunicació de la Comissió Europea titulada «Enfortiment de la identitat europea a través de l’educació i la cultura». Aquestes converses van donar lloc a les conclusions del Consell Europeu del 14 de desembre del 2017, en les quals es demana als estats membres, al Consell i a la Comissió que tirin endavant l’agenda de Göteborg. D’altra banda, hem anunciat la revisió de la recomanació del Consell sobre les competències clau de l’aprenentatge tot al llarg de la vida mitjançant l’aprovació el mes de juny del 2016 de la nova agenda de competències per a Europa. Per elaborar la seva proposta, la Comissió va dur a terme el 2017 unaconsulta pública i una conferència amb les parts interessades.

La proposta de recomanació del Consell sobre la promoció dels valors comuns, l’educació inclusiva i la dimensió europea de l’ensenyament es basa en la Declaració de París sobre la promoció de la ciutadania i dels valors comuns de llibertat, tolerància i no discriminació mitjançant l’educació aprovada a la reunió informal dels ministres europeus d’Educació celebrada el 17 de març del 2015. La proposta de recomanació ja va ser anunciada el 14 de juny del 2016 a la comunicació de la Comissió sobre el suport a la prevenció de la radicalització que duu a l’extremisme violent. Per orientar la seva proposta, la Comissió va dur a terme el 2017 una consulta pública.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere