Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La innovació a escoles i instituts, mèrit per a la promoció en la carrera docent del professorat català

Notícia anterior
Notícia posterior

innovation

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya disposa de 20 programes d’innovació vigents de diferents àmbits. El professorat dels centres participants en aquests programes tenen dret a rebre una certificació d’innovació

Ensenyament vol reconèixer la tasca del professorat implicat en la innovació pedagògica com a eina per a la millora del sistema, dels centres i, especialment, dels aprenentatges dels alumnes

Durant el curs 17-18 s’estan impulsant nous programes i s’iniciarà el procediment per reconèixer els projectes d’innovació pedagògica dels centres i les pràctiques educatives de referència dels equips docents

 

La innovació pedagògica, a més de ser un dels motors de transformació i de millora del sistema educatiu, i una eina imprescindible per a l’equitat i la igualtat d’oportunitats, és un dels elements que es valora en la carrera dels docents catalans.

El Departament d’Ensenyament, com a desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya va publicar l’Ordre sobre el reconeixement de la innovació pedagògica, i ha desenvolupat un marc comú que estableix i descriu unes modalitats i àmbits, uns requisits, un procediment i uns criteris per al reconeixement de la innovació (http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/).

Les modalitats d’innovació pedagògica establertes són el programes d’innovació, liderats per Ensenyament, els projectes d’innovació pedagògica dels centres de primària i de secundària i les pràctiques educatives de referència impulsats per mestres, professors i equips docents.

Així, el Departament desenvolupa durant aquest curs 20 programes de diferents àmbits que tenen la innovació com a element central. La participació dels centres i docents en aquests programes i en d’altres ja finalitzats, dona dret a la certificació d’innovació que es pot computar com a mèrit en la seva carrera professional.

D’aquesta manera, Ensenyament reconeix la tasca del professorat implicat en la innovació com a eina per a la millora dels aprenentatges dels alumnes, dels centres i del sistema, entenent la innovació com el procés de renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius.

Un total de 20 programes d’innovació

Els programes d’innovació pedagògica vigents el curs 17-18 que meriten a la carrera de mestres i professors són els següents:

–       Comunitats d’aprenentatge

–       Programa SI (Salut Integral)

–       Xarxa de competències bàsiques d’infantil i primària

–       Programa Magnet

–       Programa Tàndem

–       Xarxa de competències bàsiques d’educació secundària

–       Servei comunitari

–       #Aquíproubullying

–       Tecnologies digitals per a l’aprenentatge

–       Grup Experimental per al plurilingüisme (GEP)

–       Impuls a la lectura (ILEC)

–       Avancem

–       Campionat de Catalunya de l’FP i proves tècniques de les olimpíades d’FP Skills

–       Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea

–       Programa d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial

–       Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals

–       Programa de foment i suport a l’emprenedoria en els ensenyaments professionals

–       Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals

–       Programa de Qualitat i Millora contínua

–       Programa d’innovació i transferència de coneixement InnovaFP

La creació i el contingut dels programes d’innovació són públics i anualment es declaren els centres participants amb dret a certificació. En finalitzar el procés d’innovació el centre presenta la memòria justificativa que evidenciï les actuacions realitzades i la consolidació de la innovació en els plans de treball del centre, junt amb la relació de professorat participant, memòria que és avaluada per la inspecció d’educació i la unitat impulsora del programa. Si l’avaluació és positiva, el Departament d’Ensenyament emet el certificat d’innovació al professorat participant.

En el curs 17-18 s’estan desplegant nous programes d’innovació (STEAM, Orientació i Tutoria, Apadrinem el Patrimoni, etc.) i es regularà el procediment de reconeixement dels projectes d’innovació pedagògica dels centres i les pràctiques educatives de referència dels equips docents.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere