Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Comunicat de la UPC, la UAB i la UB en relació a la modificació de la convocatòria Equitat 2018

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

comunicat

La regulació dels preus públics i les taxes del Sistema Universitari Català s’estableix mitjançant un Decret que publica per a cada curs acadèmic el Departament competent en matèria d’Universitats. Tradicionalment, abans de la seva publicació, s’informa al si del Consell Interuniversitari de Catalunya del contingut del Decret.

Per al curs 2018-2019 la Direcció General d’Universitats va informar que no es preveien canvis als preus dels estudis universitaris regulats al Decret, atès que el sistema de preus és estable des del curs 2012-2013 així com la situació de pròrroga pressupostària que es donava al Govern de la Generalitat. 

El Decret 131/2018, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019 es va aprovar el de 26 de juny i es va publicar al DOGC de 28 de juny. A l’annex 5 d’aquest decret es regulen els imports per crèdit resultants, un cop descomptada la beca Equitat, per als i les estudiants de grau de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya.

D’altra banda, al DOGC de 4 de juliol es va publicar la Resolució EMC/1500/2018, per la qual s’estableixen, per al curs acadèmic 2018-2019, els procediments per a l’obtenció de l’acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l’acreditació de caràcter econòmic a l’efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional, que complementa i desplega el règim de preus previst al Decret 131/2018. Aquesta Resolució va ser aprovada el 29 de juny, un dia després de la publicació del Decret 131/2018.

Les convocatòries de beques Equitat, que gestiona l’AGAUR, preveien fins al curs passat una minoració del preu dels estudis d’Enginyeria que a partir del curs 2012-2013 es veiessin afectats pel canvi de coeficient d’estructura docent B a C. Aquesta minoració, equivalent a 3,76 euros per crèdit matriculat per primera vegada, ha estat eliminada de la Resolució de convocatòria de beques Equitat per al curs 2018-2019, sense que aquest canvi fos comunicat prèviament a les Universitats, ni tampoc fos objecte d’informació al Consell Interuniversitari de Catalunya, òrgan de coordinació del Sistema Universitari Català (SUC).

Entenem que aquest canvi, no previst ni comunicat amb suficient antelació, té un impacte directe en la comunitat d’estudiants, a la què les Universitats no hem pogut adreçar cap tipus d’informació prèvia, més enllà de la pròpia publicació de la Resolució EMC/1500/2018. 

Ens refermem en la nostra reivindicació que qualsevol increment de matrícula ha d’anar acompanyat d’una política de beques que asseguri la màxima igualtat d’oportunitats dels estudiants i ens emplacem a continuar treballant amb el Govern per trobar la fórmula que ho faci possible.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere