Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El programa LIFE de la UE finança amb 243 milions d’euros projectes innovadors de protecció ambiental, gestió de residus i clima

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

life 2

Hi ha 32 projectes seleccionats a Espanya, cinc dels quals liderats per institucions o empreses de Catalunya

El finançament de la UE en el marc del programa LIFE de medi ambient i acció per al clima mobilitzarà – si hi sumem les inversions públiques i privades que rebran els diferents projectes- un total de 430,7 milions d’euros per finançar 142 projectes, molts d’ells transnacionals. Per tant, el programa LIFE tindrà un impacte en tots els estats membres de la UE.

A Espanya hi ha 32 projectes seleccionats, amb un total de 64,7 milions d’euros de finançament de la UE. Cinc d’aquests projectes es lideren des de Catalunya i rebran una inversió total de 5,7 milions de la UE; mentre que en onze projectes més hi ha participació de centres, institucions o empreses de Catalunya i les Illes Balears, que en aquest cas són socis col·laboradors d’iniciatives que es coordinen des d’arreu de la UE.

Els projectes finançats abasten un ventall ampli d’accions en la protecció del medi ambient, des de l’economia circular i la gestió dels residus, fins a l’adaptació al canvi climàtic o la promoció de l’agricultura sostenible. Per exemple, el projecte Life iBathwater, liderat pel centre tecnològic Eurecat i que s’implantarà simultàniament a Barcelona i Berlín, té l’objectiu de reduir un 30% els abocaments d’aigües residuals no tractades, i disminuir l’impacte ambiental d’aquestes aigües en els períodes de pluges intenses. Un altre projecte subvencionat és el Life PST-Sort, que desenvolupa l’empresa Calaf Tècniques Industrials i que consisteix en aplicar tècniques innovadores per al reciclatge i recuperació de components dels automòbils en desús, amb un objectiu de reduir els residus d’un 60%.

A continuació oferim un resum dels projectes LIFE seleccionats a Espanya per rebre finançament amb participació de Catalunya i les Illes Balears, i adjuntem una descripció més àmplia (en anglès) de cadascun d’ells, amb les dades corresponents per Aprofitant al màxim els vehicles en desús (LIFE PST-SORT):

Quan els vehicles arriben al final de la seva vida útil, són desmuntats. Al voltant d’una quarta part del vehicle és una barreja de residus sòlids, difícils de reciclar, coneguts com residus de trituradora automotriu (ASR per les seves sigles en anglès), que sovint contenen materials perillosos. El 75% dels residus ASR acaba als abocadors. Cal recuperar i reutilitzar molt més aquests residus per complir amb els objectius de reciclatge de la UE. LIFE PST-SORT vol demostrat la viabilitat a gran escala d’una innovadora tecnologia de trituració posterior que pot recuperar matèries primeres secundàries d’ASR, amb l’objectiu de reduir significativament el rebuig d’aquests components que acaba als abocadors. La majoria dels residus es reciclaran i alguns es convertiran en combustible. El projecte avaluarà el rendiment i el potencial de replicació i elaborarà un pla d’empreses per al mercat europeu.

Maneres més intel·ligents d’aplicar pesticides (PERFECT LIFE):

L’aplicació de pesticides als cultius agrícoles és una font important de contaminació ambiental. PERFECT LIFE provarà nous mètodes per reduir-ne l’impacte. Aquests inclouen sistemes per ajustar-ne el volum i reduir la quantitat de pesticida utilitzat, així com eines per a millorar la precisió en l’aplicació. Els assaigs es duran a terme en plantacions de cítrics i vins a Espanya (Catalunya i València), França (Llenguadoc) i Itàlia (el Piemont). El projecte també adaptarà un detector de dioxines atmosfèriques desenvolupat per un projecte LIFE anterior, per convertir-lo en un instrument que permeti mesurar l’impacte de la polvorització dels pesticides en condicions agrícoles reals.

Obtenció de productes útils a partir de salmorra d’oliva (LIFE SOLIEVA):

La salmorra, l’aigua sobrant de la producció d’olives de taula, genera contaminació als sòls i les masses d’aigua d el Mediterrani. La Fundació Centre Tecnològic de Manresa (CTM) està desenvolupant formes més eficients per tractar aquests residus. En el marc del projecte LIFE SOLIEVA, es provaran tecnologies capaces de netejar contaminants de les aigües residuals de les olives i reciclar-los. Un dels subproductes, el polifenol, es pot reutilitzar a la indústria alimentària. El projecte té l’objectiu de reduir la contaminació de l’aigua i el sòl, accelerar la gestió de residus, disminuir el consum d’aigua en un 95% i aconseguir una major circularitat en la producció d’aliments.  

Ajudant la mineria a reutilitzar les aigües residuals (LIFE RIMINE-WATER):

Les noves tecnologies de tractament d’aigua aplicades al sector miner i metal·lúrgic podrien fer que el 90% de les aigües residuals siguin reutilitzables de nou per a futures operacions industrials. LIFE REMINE-WATER dissenyarà, construirà i aplicarà tecnologies de tractament de salmorra en les instal·lacions utilitzades per al processament de minerals. A més, reduirà el consum d’aigua i el de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats mineres.

Aigües de bany més netes a les ciutats (LIFE iBATHWATER):

Les aigües residuals dels pobles i ciutats poden contaminar llacs, rius i costes properes. Per reduir aquest impacte, el projecte LIFE iBATHWATER ha obert una plataforma de software que ajudarà a controlar la contaminació, a tractar l’aigua i a coordinar les tasques relacionades amb la gestió d’aigües residuals. Els associats del projecte combinaran la informació de la infraestructura existent a Barcelona i a Berlín amb models informàtics i dades sobre la qualitat de l’aigua.

Ús del fem de bestiar per a fertilitzar cultius de fruita (LIFE AGRICLOSE):

La cria porcina genera enormes volums de fem. Quan s’emmagatzemen s’allibera amoníac, metà i nitrogen oxigen. LIFE AGRICLOSE vol demostrar que el fem líquid i sòlid pot utilitzar-se de manera eficient com a fertilitzant en el cultiu de fruiters, fent servir tècniques innovadores i d’agricultura de precisió per reduir riscos i millorar la qualitat del sòl i del medi ambient. El projecte treballarà principalment amb granges de Catalunya, Llombardia i el Piemont.

Oliveres i ametllers més resistents a les malalties (LIFE RESILENCE):

La bactèria Xylella fastidiosa pot propagar-se ràpidament i causar malalties en arbres i cultius llenyosos. L’any 2013, més d’un milió d’oliveres van desenvolupar la síndrome de declinació ràpida de l’oliva com a resultat d’aquesta bactèria, que va causar grans pèrdues econòmiques. La recerca preliminar ha detectat que les regions amb hiverns temperats corren major risc de proliferació de patògens i amb les projeccions actuals del canvi climàtic, el problema empitjorarà. El projecte LIFE Resilence té l’objectiu de trobar varietats resistents d’oliveres a través de creuaments. Sense afectar el rendiment, el projecte vol demostrar l’efectivitat d’una sèrie de mesures sostenibles en el conreu d’oliveres i ametlles a Itàlia, Portugal i Espanya. També es crearà un manual perquè els resultats es puguin aplicar a d’altres cultius com la vinya i els cítrics.

Adaptació de la ramaderia al canvi climàtic (LIFE LiveAdapt):

El canvi climàtic tindrà un impacte particularment advers en el sector agrícola del sud d’Europa i pot afectar el benestar animal i la qualitat de les pastures. El projecte LIFE LiveAdapt estudiarà pràctiques d’adaptació que millorin la gestió de l’aigua, el sòl i els ramats en granges pilot a Espanya, Portugal i França. El resultat seran cinc models d’empreses per a la ramaderia extensiva que s’adaptin al canvi climàtic i permetin desenvolupar productes alimentaris de gran qualitat que tenen un valor afegit en el mercat. Es crearan recursos d’aprenentatge en línia per involucrar-hi els ramaders.

Nova vida per a la fusta  (LIGNOBIOLIFE):

Les zones caloroses i seques, especialment als països mediterranis, són cada vegada més susceptibles als incendis forestals, a mesura que el canvi climàtic augmenta la probabilitat d’ones de calor i els danys que poden comportar. L’eliminació de fusta seca i altres materials combustibles dels boscos és costosa i agreuja el problema. En lloc de cremar aquest material, que genera emissions nocives de gasos d’efecte hivernacle, LIGNOBIOLIFE mostrarà a escala industrial els beneficis de crear bioproductes, inclòs el vinagre de fusta, que pot utilitzar-se com a herbicida, i d’altres productes que permeten fixar el carboni en el sòl o crear bio-asfalt per camins i carreteres. L’objectiu és crear tres bio-refineries a Espanya i Portugal. 

El comissari de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca de la UE, Karmenu Vella, ha destacat avui que «el programa LIFE continua invertint en projectes que milloren la nostra qualitat de vida, el medi ambient i la natura; ofereix solucions a algunes de les principals preocupacions d’avui dia en matèria de medi ambient: la contaminació de l’aire, la manca d’aigua, la gestió dels residus plàstics, la protecció de la biodiversitat o la pèrdua de recursos. Tot plegat suposa un ús eficient dels diners dels contribuents»

«Aquests projectes innovadors demostren el valor afegit de la cooperació europea: permeten compartir les millors maneres de reduir les emissions contaminants, enforteixen la resiliència davant el canvi climàtic i donen suport a la política climàtica i energètica d’aquí al 2030 a tota la UE», hi ha afegit el comissari de Política Climàtica i Energia de la UE, Miguel Arias Cañete.

Principals reptes

Es destinaran 196,2 milions d’euros a projectes relacionats amb el medi ambient i amb l’ús eficient dels recursos, amb la natura i la biodiversitat i amb la informació i la governança ambientals.

Tot plegat inclou grans inversions en projectes que permetran una més gran reutilització del plàstic; convertir aquesta mena de residus en matèries primeres d’alta qualitat per a la indústria de l’automòbil, el sector de la construcció o el de l’embalatge és només una de les maneres que té el programa LIFE d’ajudar a atènyer els objectius de l’estratègia europea per als plàstics en una economia circular.

El programa LIFE continua esperonant els esforços per millorar la sensibilització sobre els valuosos serveis ecosistèmics que ens presta la natura i per conservar hàbitats i especies en perill d’extinció. El programa LIFE ajuda a aplicar el pla d’acció de la UE en favor de la natura, des de la reducció dels conflictes entre la gent i els animals salvatges a Grècia, Itàlia, Romania i Espanya fins a la promoció de pràctiques agrícoles sostenibles a Itàlia, Malta i Espanya.

Pel que fa a la política climàtica, la UE invertirà 46,8 milions d’euros en projectes de lluita contra el canvi climàtic, adaptació a les noves condicions climàtiques, informació i governança ambientals. Aquí s’inclou el suport als estats membres que elaborin plans nacionals de política climàtica i energètica d’aquí al 2030 que ens ajudin a reduir el total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim un 40 % respecte dels nivells de 1990. El finançament del programa LIFE també va destinat a l’agricultura i a la silvicultura per tal que aquests sectors es puguin adaptar al canvi climàtic i també perquè puguem millorar la nostra resiliència davant fenòmens meteorològics extrems, des d’inundacions a onades de calor o manca d’aigua.

Projectes finançats amb el programa LIFE

  • 55 projectes sobre eficiència en l’ús dels recursos rebran 163,5 milions d’euros, 82,4 dels quals seran aportats per la UE; aquests projectes inclouen actuacions en cinc àmbits temàtics: aire, medi ambient i salut, eficiència dels recursos, gestió de residus i gestió hídrica; els vint projectes en matèria d’eficiència dels recursos rebran 43,8 milions d’euros per contribuir a la transició d’Europa cap a una economia més circular, la qual cosa representa un augment del 15 % en relació amb l’any passat; i amb la resta de 14,9 milions d’euros està previst millorar la qualitat de l’aire a Europa.
  • 40 projectes de natura i biodiversitat per donar suport a l’aplicació de les Directives de la UE sobre aus i hàbitats i a l’estratègia de la UE sobre biodiversitat fins al 2020; aquests projectes disposen d’un total de 153 milions d’euros, 97,5 dels quals amb càrrec a la UE.
  • · 15 projectes d’informació i governança ambiental per fer conèixer les qüestions ambientals; aquests projectes disposen d’un total de 27,2 milions d’euros, 16,2 dels quals amb càrrec a la UE.
  • 11 projectes de lluita contra el canvi climàtic rebran un total de 33,7 milions d’euros, 18,6 dels quals a càrrec de la UE; aquests diners permetran difondre bones pràctiques i finançar projectes pilot i de demostració en tres àmbits temàtics: el sector industrial, la quantificació i notificació dels gasos d’efecte hivernacle, l’ús del sòl, la silvicultura i l’agricultura.
  • 17 projectes d’adaptació al canvi climàtic rebran un total de 44,2 milions d’euros, 22,9 dels quals a càrrec de la UE; aquestes subvencions es concediran a projectes en sis àmbits temàtics: l’adaptació basada en els ecosistemes, la salut i el benestar, l’adaptació de les zones de muntanya o insulars i especialment el sector agrícola, l’adaptació i la planificació urbanística, l’avaluació de les vulnerabilitats i les estratègies d’adaptació, i la gestió hídrica (inclosa la gestió de les inundacions, de les zones litorals i de la desertificació).
  • 4 projectes en matèria d’informació i governança per informar sobre el canvi climàtic; aquests projectes disposen d’un pressupost total de 9,1 milions d’euros, 5,2 dels quals amb càrrec a la UE.

Trobareu més detalls sobre els projectes finançats amb el programa LIFE en aquest annex.

Rerefons

El programa LIFE és l’instrument financer de la UE en matèria de medi ambient i política de lluita contra el canvi climàtic. Es va engegar el 1992 i fins avui dia ha cofinançat més de 4 600 projectes a tota la UE i a diversos tercers països per un valor de gairebé 10 000 milions d’euros, 4 200 milions dels quals esmerçats en la protecció del medi ambient i el clima. En tot moment s’estan duent a terme alhora vora de 1 100 projectes. El pressupost per al període 2014-2020 és de 3 400 milions d’euros a preus corrents i inclou finançament per al subprograma de medi ambient i per al subprograma sobre política climàtica. A més, de cara al proper pressupost a llarg termini de la UE (2021-2027) la Comissió proposa d’incrementar gairebé un 60 % el finançament del programa LIFE.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere