Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Promogut el PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR a Catalunya

Notícia anterior
Notícia posterior

segregació-escolar

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Síndic de Greuges han treballat conjuntament amb la voluntat de promoure la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l’àmbit educatiu

El pacte preveu mesures com ara l’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d’una mateixa zona, o la limitació de l’escolarització de matrícula viva a centres d’alta complexitat

També es promouran garanties de gratuïtat real per a l’alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat

 

Més de 100 ajuntaments signen el Pacte contra la segregació, impulsat pel Síndic de Greuges conjuntament amb el Departament d’Educació. Al pacte també s’han adherit la majoria de representants de l’arc parlamentari i institucional. L’acte de signatura ha estat presidit pel conseller d’Educació, Josep Bargalló, i pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Durant l’acte de presentació de la signatura del pacte, el conseller Bargalló ha manifestat la importància d’apostar per polítiques educatives que redueixin la segregació als centres: “La realitat de la nostra escola demana una actuació decidida. El pacte ens du a tres compromisos. Un d’ells el compromís cultural, de tota la societat. El dret a l’elecció de les famílies, sobre el què, no pas sobre el qui. El dret no és sobre amb qui estudien els nostres fills, sinó sobre quin és el projecte educatiu que volem pels nostres fills. Hem d’acabar amb aquest plantejament”.

D’ençà de l’any 2017 el Síndic de Greuges i el Departament d’Educació han treballat conjuntament amb la voluntat de promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar, des de la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l’àmbit educatiu. Precisament, el titular d’Educació ha remarcat el paper dels ajuntaments per lluitar contra la segregació: “No pot haver-hi política educativa de Catalunya sense coresponsabilitat municipal, i no pot haver-hi lluita per l’equitat a l’escola sense que el Departament d’Educació i el món municipal vagin de la mà. No pot haver-hi lluita contra la segregació sense que ho lideri el propi ajuntament, que és qui n’ha de fer les propostes”.

El document inclou 30 actuacions i 189 mesures concretes en nou àmbits. Alguns dels àmbits d’actuació són l’aprovació d’un nou decret en el procés d’admissió –i el qual ja s’està elaborant-, o les orientacions relacionades amb la programació de l’oferta. També l’establiment d’una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d’una mateixa zona -a través d’una nova normativa d’admissió-, i la millora de la distribució d’alumnat entre centres.

En el marc del pacte, el Departament d’Educació ha eliminat per al proper procés de preinscripció la puntuació complementària per malaltia digestiva crònica i per germans o progenitors exalumnes del centre. Aquests canvis s’han treballat conjuntament i de mutu acord amb els ajuntaments. De cara al proper curs, està treballant en l’elaboració d’un nou decret que reguli l’admissió d’alumnat. En aquest sentit, Josep Bargalló ha avançat que “el canvi normatiu comença amb el decret d’admissió d’alumnes. És un compromís del Departament d’Educació, perquè aquí és on comença la lluita contra la segregació. Per això, aviat presentarem una proposta”.

Respecte el decret, el conseller ha explicat que “hi haurà un tractament idèntic per totes les escoles del Sistema Educatiu de Catalunya, una reserva de places que permeti que els alumnes nouvinguts no incrementin la segregació pel fet de no estar equitativament distribuïts en els centres. És important el treball en comú amb els ajuntaments per preveure la zonificació, l’oferta educativa i per treballar solucions a una realitat que tenim”.

També es preveu el desplegament de mesures com ara la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d’una mateixa zona, l’oficina electrònica de preinscripció, la publicació de quotes i règim legal, i la protecció dels centres d’alta complexitat (no-escolarització matrícula viva, etc.).

Alhora, es regularà la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques o s’introduiran instruments adreçats a evitar els fraus, com ara preveure majors exigències d’acreditació del criteri de proximitat per a l’alumnat que modifica la seva residència padronal just abans d’iniciar el curs escolar.

Garanties de gratuïtat real per a l’alumnat socialment desfavorit

El Pacte preveu avançar en la gratuïtat de l’ensenyament a través de la millora del finançament públic dels centres públics i concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els centres i les famílies socialment menys afavorits, amb l’objectiu de garantir estàndards de qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya, i també de garantir la gratuïtat real de l’ensenyament i que les quotes no esdevinguin un factor de segregació escolar.

El conseller ha exposat que “l’esperança és que un cop acabat el procés actual electoral podrem tenir pressupost i partides per tirar endavant les accions més contundents del pacte. Aquest és el compromís. De la mà dels ajuntaments i de la comunitat educativa. La millora del servei educatiu és obligada, és pedagògica, social, educativa, i comunitària. I això és el que posa damunt la taula el pacte de la segregació”.

Entre altres mesures, el Pacte preveu la creació d’una comissió d’estudi del cost de la plaça, l’adequació del finançament públic dels centres públics i concertats en funció de la corresponsabilitat en l’escolarització equilibrada d’alumnat, l’elaboració de directrius sobre el pagament de quotes en centres públics i concertats i l’establiment d’una convocatòria d’ajuts per a llibres de text, material escolar, sortides i colònies escolars (centres públics i concertats). Per tant, suposa la implicació i alineament dels actors que actuen en el territori (centres, inspecció, serveis municipals, etc.) en la lluita contra la segregació escolar.

Des del moment de l’aprovació, el Pacte preveu mesures de seguiment per mitjà de reunions semestrals amb el conjunt de les entitats signatàries, i també a través de comissions de seguiment temàtiques o territorials per abordar monogràficament el seguiment d’alguns dels àmbits d’actuació previstos. En el marc de les reunions de seguiment, les administracions i la resta d’entitats signatàries rendiran comptes del compliment dels compromisos adquirits, dels progressos assolits en el desplegament de les mesures previstes en el Pacte, i també avaluaran i proposaran les necessitats de millora de futur.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere