Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

recerTIC UPC : la visió de la producció científica de la Universitat Politècnica de Catalunya

Notícia anterior
Notícia posterior

3515_sgb_brgfrecertic265x300_0

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universitat Politècnica de Catalunya presenta recerTIC UPC, un conjunt de treballs dedicats a oferir una visió representativa de la producció científica de la nostra universitat en temes emergents de l’àmbit de les TIC. Aquests temes són: 5GComputer securityEmbedded systemsMachine learningSmart sensorsBioinformaticsData science and engineeringIoTRobotics i Vehicle-to-everything.

La base dels estudis recerTIC UPC són els articles de revista i les publicacions de congressos amb autoria UPC, publicats entre 2007 i 2017, i indexats a la base de dades Web of Science.

 

recerTIC UPC ofereix dades rellevants que permeten copsar la potència de la recerca de la UPC en els camps analitzats a través de taules i gràfics estàtics, així com de mapes interactius.

recerTIC UPC és un conjunt de treballs dedicats a oferir una visió representativa de la publicació científica de la UPC en temes emergents de l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Ia Comunicació.

recerTIC UPC vol mostrar una imatge significativa de la publicació dels investigadors de la UPC, posant l’accent en les relacions de coautoria, afiliació i àmbit temàtic.

Tot i així, malgrat l’amplitud de la mostra i donades les limitacions de les bases de dades que sobre les quals es basa, recerTIC UPC no garanteix una anàlisi exhaustiva d’aquesta producció i del seu impacte.

Fonts d’informació

La font d’informació utilitzada ha estat la Web of Science (WoS) Core Collection, de Clarivate Analytics, excepte en el cas de l’avaluació de l’impacte de les revistes i congressos per a la qual s’ha utilitzat l’índex h5 de Google Scholar.

Addicionalment els estudis inclouen enllaços a FUTUR, el portal de la producció científica dels investigadors de la UPC, i, en alguns casos, a les publicacions originals.

Abast documental

Dins de l’anàlisi es consideren principalment dos tipus de documents indexats a WoS: articles de revista i contribucions a congressos.

Abast cronològic

Els documents analitzats són els publicats entre 2007 i 2017, indexats a la base de dades Web of Science (WoS) en el moment de realitzar les cerques: entre abril de 2018 i gener de 2019.

Algorismes de cerca

Les publicacions s’han seleccionat a través d’algorismes de cerca construïts a partir de combinacions booleanes de paraules clau seleccionades en funció de la matèria de cada estudi.

Els conceptes utilitzats als algorismes de cerca han estat triats d’acord amb especialistes de la UPC i intentant equilibrar rellevància, pertinència i representativitat.

Els algorismes utilitzen operadors booleans per combinar els termes de cerca.

Els algorismes de cerca s’executen en la modalitat Advanced Search, dins el camp TS=Topic. La cerca al camp TS recupera els termes dins dels camps Title, Abstract, Author Keywords i Keywords Plus®.

Els resultats obtinguts s’han acotat i depurat en els casos en que es podria haver produït alguna ambigüitat.

Noms dels autors, institucions i congressos

Malgrat tractar-se d’una base de dades reconeguda internacionalment per a l’avaluació de la recerca, WoS presenta certes  limitacions pel que fa al tractament dels noms i filiacions.

Les diverses variants dels noms dels autors, les institucions i noms de congressos s’han unificat posteriorment a la cerca  però tot i així podrien presentar alguna dispersió o alguna incongruència en els resultats obtinguts que no haurien d’incidir significativament en les conclusions que es puguin derivar de l’estudi.

Matèries WoS

Per a les anàlisis de les distintes matèries s’han usat les subject categories de WoS, sota les quals estan indexades les publicacions a aquesta base de dades.

Gràfics i visualització de les dades

Els gràfics s’han generat amb les següents eines de visualització:

  • Highcharts®: gràfics d’autors amb major producció i institucions coautores més freqüents.
  • Generador de mapes desenvolupat al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC i basat en Citoscape.js®.

Les publicacions amb coautories superiors a 50 autors han estat excloses del mapa que mostra les autories i coautories, ja que dificultaven enormement el processament propi de l’aplicació a l’hora que generaven una visualització gràfica molt poc entenedora. En tot cas, aquestes publicacions i els seus autors sí que es poden trobar a la resta de mapes, a les llistes completes que complementen els gràfics i a les taules de publicacions més citades sempre que es doni aquesta circumstància.

Accés obert

Les dades en les quals es basen els estudis recerTIC UPC són de lliure accés i poden ser descarregades des de cadascun d’ells.♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere