Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català obre una consulta pública prèvia a un decret que reguli la Inspecció d’Educació i l’adapti a la nova realitat educativa

Notícia anterior
Notícia posterior

inspecció

S’obre així un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret per regular l’estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d’Educació 

L’objectiu és redefinir la pràctica de la funció inspectora i, alhora, respondre millor a les demandes actuals del sistema educatiu

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat obrir un procés de consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret per regular l’estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d’Educació. L’objectiu és que, a través d’aquesta nova organització i redefinició de funcions, la Inspecció pugui adequar la pràctica de la funció inspectora a la nova realitat educativa i, alhora, respondre millor a les demandes del sistema educatiu i de la societat. De fet, la normativa que regula aquest col·lectiu és de l’any 2000 i, per tant, no reflecteix les necessitats actuals del sistema educatiu.

En aquest sentit, destaca l’impacte del desplegament de la Llei d’educació de 2009 en el sistema, que ha provocat canvis importants en aspectes organitzatius, pedagògics, curriculars i de gestió dels centres que, al seu torn, han implicat canvis en l’exercici de la funció inspectora. En matèria curricular, el principal canvi ha estat el plantejament competencial dels currículums, amb els nous decrets de 2015 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i dels de l’educació secundària obligatòria. També s’ha de tenir en compte l’afectació de l’aplicació del decret de 2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

D’altra banda, la Inspecció d’Educació també s’ha d’adaptar a l’evolució de la pràctica educativa en els centres i de les necessitats i preocupacions dels usuaris del servei educatiu. Així doncs, s’ha incrementat la necessitat d’algunes funcions, atribucions i actuacions de la inspecció, s’ha disminuït la importància d’altres i s’han generat noves demandes, que no queden adequadament recollides en la normativa actual.

 Mecanisme de participació: debat obert

Amb aquesta consulta, es vol informar de la voluntat d’actualitzar la regulació, rebre propostes de millora per aconseguir una ordenació que doni resposta als reptes i oportunitats  sorgits de  la transformació viscuda pel sistema educatiu des de l’anterior regulació de la matèria, identificar els aspectes que haurien de ser objecte d’actualització i garantir un procés participatiu al més ampli possible que contribueixi al futur consens sobre el contingut de l’ordenació de la Inspecció d’Educació.

La consulta és oberta a tothom, tot i que es busca especialment  la participació de la comunitat educativa en general: els inspectors, les associacions d’inspectors, els docents i les seves associacions, els directors i les seves associacions, els pares i mares d’alumnes i les seves associacions  i, en general qualsevol altra persona o grup de persones amb interès en el món de l’educació.

Pel que fa al mecanisme de debat obert, es formularan les següents qüestions de caràcter genèric:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

 3.- Considera que  hi ha altres alternatives a les proposades per  corregir el problema detectat?

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere