Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Educació de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa un nou model d’FP dual el proper curs amb un currículum únic per a cada cicle

Notícia anterior
Notícia posterior

FPDUAL

Les beques salari s’equiparen al salari mínim per aconseguir que més empreses facin contractes en formació

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya invertirà 4 MEUR en un nou model de formació professional dual per al proper curs amb l’objectiu de facilitar la tasca dels centres i incrementar exponencialment la xifra d’alumnes. Un dels canvis més importants és la distribució curricular única per a cada cicle formatiu. Els darrers anys s’han implementat diferents distribucions per al mateix ensenyament. A més, hi ha dues organitzacions diferents per a cada cicle si els alumnes opten per la modalitat dual o per la formació en centres de treball, el que dificulta l’organització dels centres i la mobilitat dels estudiants. A més, les beques salari s’equiparen al salari mínim interprofessional per aconseguir que més empreses facin contractes en formació.

El nou model varia l’organització dels cicles. En el primer curs tots els alumnes d’un cicle formatiu cursaran el mateix currículum, que consistirà en mòduls de la professió i en mòduls transversals (formació i orientació laboral, emprenedoria i anglès). Serà en el segon curs on hi haurà una part comuna de formació en els centres, i a partir d’aquí una especialització a l’empresa, tant per als que triïn la modalitat dual, com per als que facin formació en centres de treball. També s’incrementen les hores d’estada a l’empresa. A la dual serà de 1.000 hores ampliables a 1.300 (ara són 900) i en formació en centres de treball seran 500 ampliables a 600 (ara són 300/400). Es potenciarà el treball per competències, és a dir, el desenvolupament de mòduls professionals de síntesi (grau mitjà) i de projecte (grau superior). Els projectes hauran d’estar relacionats amb les estades a les empreses, s’hauran d’exposar en públic i podran ser avaluats entre professorat i tutors d’empreses. S’incrementarà l’import de les beques que cobren els alumnes per les pràctiques, prenent com a referència el salari mínim interprofessional. Per tant, hi haurà una equiparació entre l’import de la beca i l’import del contracte. Aquest fet té per objectiu assolir el 40% de contractes de formació, atès que actualment un 10% són contractes i un 90% són beques. Altres mesures que s’implantaran seran la creació de la figura d’instructor com a suport al tutor d’empresa, i la del tutor coordinador de diferents empreses, que ha de facilitar la feina de gestió administrativa de les petites empreses. També es preveu un certificat de qualificacions de l’alumne que reconegui la seva formació per al seu currículum vitae, o una acreditació d’excel·lència formadora per a l’empresa. Els centres que actualment imparteixen FP dual poden sol·licitar fins a 3.500 euros per cada grup, i els centres que encara no fan dual i que es comprometin a impartir-la rebran 4.000 euros per grup, sempre que arribin al 40% de l’alumnat en formació d’alternança-dual. La nova proposta és fruit del treball col·lectiu dels agents que intervenen en l’FP dual. Objectiu 2025Hi ha 5.443 alumnes de segon curs que cursen FP dual, el que representa un 10% del total. La mitjana europea és del 30%. El Govern vol arribar a aquesta xifra el 2025. La inserció laboral està al voltant del 50% pel que fa als cicles de grau mitjà i del 75% en els de grau superior. Pel que fa a les empreses participants, el 2,3% són grans empreses; el 9,7% són mitjanes, i el 69% són petites. El 52% són de serveis a les persones, el 33% són de serveis a les empreses, el 13% són de l’àmbit de la indústria, i el 2% són del sector primari.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere