Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Nous acords del consell de Govern de la UdL

Notícia anterior
Notícia posterior

udl-21

Nota de premsa oficial de la UdL:

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) -el darrer del mandat- ha aprovat avui els Comptes Anuals de l’exercici 2018, que inclou tant els de la UdL com els de la Fundació, i que ara s’ha de sotmetre a la consideració del Consell Social. La Fundació UdL ha registrat un superàvit de 24.706 euros, superior als 15.271 del 2017. Pel que fa a la Universitat, l’assumpció de la gestió del campus d’Igualada va comportar una modificació pressupostària de més de 759.000 euros, tant d’ingressos com de despeses, per fer front a la incorporació del seu personal i a l’activitat docent.

El pressupost de l’exercici del 2018 de la Universitat de Lleida s’ha liquidat amb uns ingressos de 89,6 milions d’euros i obligacions per un import de 87,9 milions, segons ha informat el gerent, Josep Maria Sentís. El romanent de tresoreria per a despeses generals és 73.639,56 euros, pels 25.314,71 de l’exercici anterior. 

Pel que fa als ingressos, la matrícula ha estat un 1,5% superior als graus i un 3% als màsters oficials propis. “Especial menció a les transferències de capital que han doblat els ingressos, passant de 3,6 milions d’euros l’any 2017 als 7,8 milions d’aquest exercici per les ajudes als projectes de recerca i el finançament de la Diputació de Lleida per a les obres de Biomedicina 2”, destaca Sentís. 

Pel que fa a les despeses, el capítol de personal ha pujat 2,2 milions d’euros per la incorporació dels treballadors del campus d’Igualada, la contractació de personal per les noves titulacions a la capital de l’Anoia i la darrera devolució de la paga extra del 2012. 

L’informe d’auditoria, efectuat per Faura Casas Auditors-Consultors SL, conclou que els Comptes Anuals de l’exercici 2018 “expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i de la liquidació del pressupost de la UdL a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en el mateix”. 

La sessió també ha servit per aprovar una moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Universitats, promoguda per l’estudiantat. L’objectiu és determinar un marc català dins del sistema de preus fixats per l’Estat, a fi de vetllar per l’accés universal a l’ensenyament universitari a Catalunya i dins de l’àmbit de competències de la Generalitat. L’alumnat argumenta que “actualment Catalunya es troba en la situació en la qual els estudiants han de pagar el 25% del cost de la matrícula, el més alt permès per l’administració central, en comparació al 15% de les comunitats que menys paguen”. La moció inclou dos punts: donar suport institucional a aquesta ILP, facilitant els recursos necessaris perquè s’hi desenvolupin activitats entorn d’aquesta a la Universitat de Lleida, i instar al Parlament de Catalunya a debatre i aprovar la ILP Universitats, com a mesura pal·liativa per a garantir l’accés a la Universitat i generar una major cohesió en termes socials.

D’altra banda, el consell de govern ha aprovat el reconeixement de l’Escola de Doctorat dins de l’estructura de centres de la Universitat de Lleida. Això implica dotar-la d’un pressupost propi, infraestructura material i una plantilla de personal, així com dotar-la de representació tant al consell de govern com al claustre de la UdL. 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere