Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

S’elabora el Catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada de Marina

Notícia anterior
Notícia posterior

cabirol

L’objectiu d’aquest catàleg és inventariar el patrimoni de la fauna vertebrada (peixos, amfibis, rèptils, ocells i mamífers) del Parc de la Serralada de Marina.

En aquesta relació actualitzada dels vertebrats que actualment viuen o s’han observat al Parc, s’han comptabilitzat 149 espècies de vertebrats, la majoria d’elles presents durant tot l’any (amfibis, rèptils, ocells residents i mamífers), però algunes només una part de l’any (diverses espècies de ratapinyades i ocells estivals reproductors). El grup més ben representat és el dels ocells nidificants (93 espècies), seguit dels mamífers (32 espècies: 10 ratapinyades i 22 de mamífers terrestres), rèptils (15 espècies), amfibis (9 espècies) i, en darrer terme i amb un valor nul, el grup dels peixos (0 espècies registrades).

Lògicament, si es tenen en consideració les espècies d’ocells no nidificants (hivernants, estivals no reproductores i de pas) i les espècies antigues i/o dubtoses dels altres grups biològics restants, la riquesa específica s’incrementa notablement i, en certa manera, de forma poc acurada o artificiosa. La riquesa passaria aleshores de 149 espècies a 246.

L’elaboració del catàleg ha anat a càrrec del biòleg Pere Alzina amb treball exclusivament de gabinet, és a dir, que no s’ha realitzat treball de camp. Les fonts principals d’informació han estat l’Ornitho.cat, el Banc de dades de biodiversitat, diferents estudis previs encarregats pel Parc i informació matisada per experts en diferents grups de vertebrats.

De cada espècie es descriu la seva distribució de forma succinta i es relaciona amb les figures de protecció legal i del seu estat de conservació en funció de les categories de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN) sempre i quan existeixin en un marc català (peixos, ocells i ratapinyades). El catàleg inclou també les espècies exòtiques que s’han establert al Parc de la Serralada de Marina, de forma més o menys consolidada. Aquest tipus d’espècies representa un 8,7 % del total inventariat.

En els espais naturals tan propers a zones densament poblades com és el Parc de la Serralada de Marina segurament aquest catàleg es pot veure modificat en breu per la detecció de noves espècies tant autòctones com exòtiques. Si bé l’elevada freqüentació comporta riscos com, per exemple, un increment d’entrada d’espècies exòtiques, també és una oportunitat per recollir informació. Per això, s’anima els visitants a compartir les observacions de fauna i flora a través de NaturaList durant les seves visites al Parc així com consultar l’Aguait per saber les espècies de fauna i flora que s’han observat el darrer mes en aquest espai natural protegit.

El catàleg de vertebrats del Parc de la Serralada de Marina es pot descarregar en aquest enllaç.

 Fotografia: Cabirol ajocat al bosc. Autor: Pere Alzina©

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere