Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Educació de Catalunya deixa sense efecte la resolució de l’FP Dual per al curs 2019-2020

Notícia anterior
Notícia posterior

icona-FP-dual

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya concertarà amb els sindicats i les patronals més representatius el model català d’FP Dual

La Formació Professional (FP) és una de les eines més poderoses per les empreses per revertir l’alt percentatge de població amb una baixa qualificació formativa i atendre les necessitats laborals i emprenedores en un context de ràpides transformacions de les professions i el context sòcio-econòmic.

Els països amb economies més productives i llocs de treball de més qualitat han fet una aposta decidida per la formació professionalitzadora i la seva innovació. A Catalunya disposem d’una oferta formativa que afavoreix una notable inserció laboral dels joves que finalitzen els estudis d’FP inicial: el 54,46% dels graduats en cicles treballen nou mesos després d’haver finalitzat els seus estudis; un 35,71% segueix estudiant (un 15,48% combina estudis i treballs); i només un 9,83% es troba en situació d’haver de buscar feina. A la vegada, però, els índex d’abandonament d’estudiants, que no finalitzen els seus estudis, és preocupant, especialment als cicles mitjans, que arriben a un 40% (mentre que en els superiors són del  20%).

El Govern, des dels departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies vol impulsar de manera decidida la millora de la Formació Professional, en tots els seus nivells i formulacions, com a instrument essencial per la millora del mercat de treball i l’ocupabilitat, però també de la competitivitat de les nostres empreses i la nostra economia. Per això és necessària la col·laboració de tots els agents implicats, tal com recull la Llei 10/2015, de 19 de juny, de Formació i Qualificació Professionals, que va ser aprovada per un ampli consens parlamentari i amb l’acord dels agents socials i econòmics del nostre país.

El passat mes de març, Educació va presentar una resolució sobre l’organització de la formació en alternança –coneguda com a FP Dual- que tenia com a objectius: fer una distribució curricular única per a cada cicle formatiu; incrementar les hores d’estada a l’empresa sense reduir les hores de formació en els centres educatius; potenciar el treball per competències; millorar les condicions retributives dels estudiants; potenciar l’acció tutorial com a eina per incrementar la fidelització de l’alumnat; crear la figura d’un instructor com a suport al tutor d’empresa; crear la figura d’un tutor coordinador de diferents empreses per tal d’afavorir la gestió administrativa dels convenis de les micro i petites empreses; i, entre d’altres innovacions, reconèixer les empreses que acullen alumnes en formació dual amb una “acreditació de qualitat” o “d’excel·lència formadora”. La Resolució EDU/1706/2019, de 24 d’abril, per la qual s’actualitza l’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial, va ser publicada al DOGC el 22 de maig. Posteriorment, els agents socials han sol·licitat poder obrir un espai d’interlocució per precisar i aprofundir en el model de formació professional dual i, en conseqüència, deixar sense efecte la resolució i la seva aplicació en el curs 2019-2020.

El Departament d’Educació, posant en valor el consens que existeix en relació a la necessitat de concertació d’un nou model de formació en alternança, ha acordat deixar sense efecte l’esmentada resolució i recobrar, per al curs 2019-2020, la vigència de l’anterior (ENS/1201/2012), per la qual cosa, per al proper curs, es mantindrà la mateixa organització i contingut curricular que en l’actual.

Així, a partir d’un calendari que s’encetarà de manera immediata, tant Educació com Treball, Afers Socials i Família preveuen treballar en la concertació del model català d’FP Dual amb els sindicats i les patronals   més representatives, recollint el que estableixen al Vè Acord Interprofessional de Catalunya (2018-2020) i del dictamen del CTESC sobre la Formació Professional de 2017, per tal de disposar d’una organització que en permeti l’adaptació i millora permanent. Com a conseqüència de la concertació de les bases d’aquest nou model, el Departament d’Educació presentarà a les meses corresponents els aspectes organitzatius de la formació inicial en alternança que se’n derivin i plantejarà a les direccions del centres educatius les innovacions curriculars necessàries, sempre amb la voluntat de millorar la formació de l’alumnat, el seu èxit educatiu i la seva inserció professional, així com de reduir els índexs d’abandonament, i amb l’objectiu que el nou model, concertat i negociat, pugui ser efectiu en el curs 2020-2021.

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere