Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català impulsa una llei de la ciència de Catalunya que consolidarà la recerca i la innovació com a prioritat política, social i econòmica del país

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

720Cresearchmaze

La memòria preliminar de l’avantprojecte de llei proposa un marc jurídic estable en sintonia amb l’aposta del país per construir una societat del coneixement basada en la recerca i la innovació

S’hi potencia la internacionalització, la garantia de les condicions de treball dels professionals de la ciència i un nou model de finançament público-privat amb major implicació del món de l’empresa

Es preveu la creació del Consell de Recerca de Catalunya i del Consell del Mecenatge en R+D+I

El Govern català ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de la llei de la ciència de Catalunya, la norma que ha de configurar el marc d’ordenació del sistema català d’R+D+I per consolidar la ciència com a element estructural del país. El text pretén afermar Catalunya en el seu rol de pol científic de referència internacional i assentar el model propi de sistema d’R+D+I català proveint-lo de les eines jurídiques necessàries per afrontar els reptes globals. També s’hi vol reconèixer la importància de la recerca i la innovació com a garantia de competitivitat i progrés per al país.

La futura llei dotarà la política científica catalana d’un marc jurídic estable i compacte en sintonia amb l’aposta del país per construir una societat del coneixement basada en l’impuls de la recerca i la innovació. D’aquesta forma, es disposarà per primer cop d’una normativa sistemàtica que defineixi, coordini, protegeixi i fomenti la ciència plenament ajustada a les necessitats i les característiques d’un sistema d’R+D+I amb personalitat pròpia i reconegut internacional.

A banda de la determinació dels instruments d’ordenació del sistema (amb una millora del finançament estratègic i l’impuls de l’avaluació sistemàtica), entre els principals objectius de la iniciativa legal destaca el de la definició de polítiques de personal que garanteixin les condicions adequades de treball dels professionals de la ciència. En aquesta línia, es promourà la mobilitat a través de processos de formació, consolidació, captació, retenció i retorn del talent, i es definiran els principis que hauran d’inspirar les polítiques de personals dels agents de recerca del sistema.

Així mateix, l’avantprojecte també es proposa contribuir a la consolidació i millora del règim jurídic dels centres CERCA i de la iniciativa de suport a la recerca ICREA; potenciar la generació i transmissió de coneixement propi com a estratègia de competitivitat internacional, creixement econòmic i progrés social; fomentar diferents àmbits de producció, transmissió i valorització de la recerca; avançar cap a una nova definició de ciència oberta que inclogui el conjunt de la societat, o millorar la governança i la coordinació institucional en R+D+I donant suport a accions de cooperació entre agents de recerca.

El text de la nova llei posa èmfasi en l’avenç cap a un nou model de finançament público-privat amb major implicació del món de l’empresa i noves fórmules de mecenatge. S’hi proposa un finançament públic sostingut en la mitjana de la UE, complementat per un increment de la participació del sector privat en la línia dels països més avançats de l’entorn científic de referència de Catalunya.

Aprofundir en la internacionalització del sistema català d’R+D+I (incrementant la contribució a l’espai europeu de recerca i reconeixent la comunitat investigadora catalana a l’exterior), flexibilitzar i simplificar els procediments i estructures administratives, així com afavorir la participació activa de la ciutadania en les polítiques públiques d’R+D+I i el foment de les vocacions científiques, són uns altres dels eixos estratègics de la norma.

 Consells de Recerca de Catalunya i del Mecenatge en R+D+I

L’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya preveu la creació de dos nous organismes. El Consell de Recerca de Catalunya (CORECAT) serà l’òrgan de reflexió i assessorament en R+D+I al Govern, així com l’instrument de participació de la comunitat científica i de la societat en les polítiques públiques en aquest àmbit.

El Consell del Mecenatge en R+D+I, per la seva part, incidirà positivament en la implicació privada en el finançament de la ciència assessorant l’Administració de la Generalitat en la matèria, proposant activitats prioritàries de mecenatge en R+D+I i fent propostes per mantenir-ne actualitzada la política.

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), ja existent, rebrà un nou impuls en les seves funcions d’òrgan col·legiat de coordinació de les competències de la Generalitat en foment de la ciència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, innovació, transferència de coneixement i societat digital.

Entre d’altres implicacions, la futura llei preveu potenciar el Programa per a la Integritat de la Recerca a Catalunya de promoció de bones pràctiques, assessorament, anàlisi i prevenció de conflictes d’integritat de la recerca. El Programa es desplega mitjançant el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT), ja en funcionament.

La futura llei de la ciència de Catalunya està en sintonia amb els objectius del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), l’acord de país per impulsar una estratègia compartida entre l’àmbit de l’educació superior, la recerca i la innovació, i l’economia productiva per construir la Catalunya del futur. El PN@SC suposa una plataforma de reflexió i participació de tots els sectors en l’àmbit de l’R+D+I per potenciar la detecció de les necessitats del sistema i, en conseqüència, de la pròpia llei de la ciència de Catalunya.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere