Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern impulsa el català al món digital per mitjà de la contractació administrativa

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

digital català

Aquest acord estableix que el català sigui la llengua de funcionament de les pantalles digitals i els elements d’assistència de veu dels productes i serveis tecnològics contractats per la Generalitat

El Govern ha aprovat un paquet de noves mesures per impulsar l’ús del català en l’àmbit digital per mitjà de la contractació pública de productes i serveis. L’objectiu és incorporar noves clàusules en relació amb l’actual entorn tecnològic i digital al conjunt de clàusules lingüístiques ja existents, que regeixen la contractació administrativa de la Generalitat de Catalunya. Aquestes clàusules són un estímul clar perquè el català s’estengui progressivament en àmbits tan diversos com els sistemes de control de dispositius mitjançant la veu, les aplicacions amb geolocalitzadors i altres tecnologies digitals que la Generalitat contracta habitualment.

L’Acord aprovat pel Govern estableix que el català sigui la llengua de funcionament de les pantalles digitals i els elements d’assistència de veu dels productes i serveis tecnològics contractats per la Generalitat i, també, dels manuals d’instruccions i les informacions de difusió que acompanyin aquests productes i serveis. Així mateix, en el cas de productes o serveis que integren tecnologia digital i que s’adrecen a la resolució d’incidències i a l’atenció a les persones que en són clientes i usuàries, la informació ha d’estar disponible almenys en català, tant oralment com per escrit, sens perjudici que estigui també en altres llengües com el castellà o l’anglès.

També preveu que les empreses contractistes, en l’execució del contracte, hauran de garantir que es poden relacionar en català amb els òrgans contractants i amb les persones que en són clientes i usuàries. El personal que assumeix aquestes funcions ha de tenir el nivell de competència suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.

L’acord de Govern igualment preveu que en les màquines de venda de productes (begudes, entrepans, etc.) els productes que s’hi ofereixen han d’estar etiquetats almenys en català, sens perjudici que ho puguin estar en altres llengües.

Aquestes mesures s’han d’incloure en els plecs de clàusules administratives particulars i, si escau, en els documents corresponents de formalització dels contractes.

D’altra banda, aquest Acord vol garantir l’ús de la toponímia oficial i estableix que s’ha de mostrar en la seva única forma oficial, catalana o aranesa segons escaigui, en els productes i serveis tecnològics en què sigui necessària. També preveu que en els dispositius, programes o sistemes que permetin a la persona usuària definir la configuració de la llengua —navegadors, sistemes operatius, aplicacions informàtiques, etc.— es proporcionin, per defecte, configurades en català.

De manera excepcional, si no existeixen en el mercat productes o serveis que puguin acomplir els requisits de disponibilitat lingüística esmentats, es podran considerar vàlides les ofertes que no compleixin aquests requisits, sempre de manera motivada que haurà de constar en la proposta d’adjudicació.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere