Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Prop de 80.000 alumnes catalans fan les proves d’avaluació de 4t d’ESO

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

4 ESO

Com a novetat, i per primera vegada, els correctors podran corregir les proves des d’una plataforma digital que facilita el procés de correcció. 

Les proves permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera i en l’àmbit cientificotecnològic

 

Un total de 79.036 alumnes duran a terme, entre dimecres i dijous, les proves d’avaluació de 4t d’ESO. Una avaluació que permet determinar quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori.

D’aquesta manera, s’avaluen les competències i coneixements bàsics que els alumnes participants han d’haver assolit al final de l’educació secundària obligatòria. El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran; competència matemàtica i competència cientificotecnològica.

Enguany, les proves presenten una novetat: per primera vegada, els correctors tenen el suport d’una plataforma digital  que agilitza el procés de correcció. A l’edició anterior  ja es va implementar per a la correcció de les preguntes tancades. En l’edició d’enguany, per primera vegada també s’implantarà en la correcció de les preguntes obertes i en les redaccions, on els correctors tenen el suport de l’esmentada  plataforma.

L’avaluació de 4t d’ESO té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Els enunciats de les diferents proves es podran consultar tant avui com demà a la web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, a partir de les 13h:  http://csda.gencat.cat/ca/.

La realització de les proves es durà a terme en dos dies: avui els alumnes s’avaluaran en les competències de llengua estrangera, àmbit matemàtic i llengua catalana; i demà dijous en l’àmbit cientificotecnològic, llengua castellana i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran.

L’alumnat prové de 1.081 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

Servei territorial Alumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona 14.029
Vallès Occidental 10.909
Maresme-Vallès Oriental 9.599
Barcelona Comarques 8.916
Baix Llobregat 8.781
Girona 8.320
Tarragona 6.909
Catalunya Central 5.761
Lleida 4.142
Terres de l’Ebre 1.670
TOTAL 79.036

  

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d’expressió i de raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere