Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Les universitats catalanes i el govern preveuen un model híbrid de docència presencial i virtual per al pròxim curs 2020-2021

Notícia anterior
Notícia posterior

on line

Els estudiants disposaran de la informació relativa a cada assignatura abans de la matriculació

L’escenari de presencialitat restringida seguirà les condicions de seguretat fixades en el pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT

Acord amb Salut i Educació per garantir la màxima normalitat en les pràctiques de l’estudiantat dins del marc d’emergència

S’aposta per continuar aplicant les recomanacions implementades durant el segon semestre del curs actual com ara el model d’avaluació continuada

 

Les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat preveuen un model híbrid de docència presencial i virtual per al curs 2020-2021 com a conseqüència del període d’excepcionalitat causat per la COVID-19. En el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria d’Universitats i Recerca, els vicerectors de docència de les 12 universitats catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han acordat un document marc sobre les mesures acadèmiques a prendre durant aquest període d’excepcionalitat per garantir la qualitat dels ensenyaments i mantenir l’equitat del propi sistema universitari, així com preveure els diferents escenaris que poden donar-se a curt i mig termini.

Les mesures acadèmiques per al curs 2020-2021 preveuen que, almenys, durant la primera meitat del curs es desenvolupi una presencialitat restringida condicionada per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, en els passadissos i als espais comuns. En aquest sentit, s’ha acordat definir un model de docència mixta o híbrida que combini la presencialitat a les aules amb entorns no presencials o virtuals. “No es tracta de transformar les universitats presencials en universitats en línia, ni tampoc la docència que imparteixen”, ha subratllat la directora general d’Universitats, Victòria Girona.

Les mesures d’adaptació de la docència universitària per al pròxim curs incideixen en la informació i preparació dels estudiants, així com en la formació del professorat. Els canvis introduïts en les metodologies docents i en el sistema d’avaluació es realitzaran d’acord amb línies determinades per AQU Catalunya, per assegurar-ne la qualitat. Pel que fa a l’activitat presencial, es recullen les mesures del Pla sectorial d’universitats aprovat ahir pel PROCICAT.

Adaptació de la docència

El document concreta que el concepte de docència mixta s’ha de traduir, en la pràctica, en la millor combinació possible de les qualitats d’una bona formació presencial i els beneficis d’una formació en línia. En aquest sentit, s’assegura que qualsevol possible escenari de model de docència híbrid ha de garantir que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge desitjats. A més, les activitats formatives que s’adoptin s’han d’aplicar a tot l’alumnat d’un mateix títol per igual per garantir-ne l’equitat, tal i com recull el document Orientacions per a l’adaptació de les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària i excepcionalitat: implantació, desenvolupament i acreditació, aprovat per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d’AQU Catalunya.

Per a l’organització del curs 2020-2021 es tindrà molt en compte l’experiència del segon semestre del curs actual en aspectes com ara l’avaluació, les pràctiques externes i els treballs de fi de grau (TFG) i de màster (TFM) i les recomanacions ja contingudes en el document Acords i recomanacions del sistema universitari de Catalunya per a la finalització del curs 2019-2020. Així, en el cas de l’avaluació, s’aposta pels processos d’avaluació contínua ja que, entre d’altres, es considera que aquest tipus d’avaluació ajuda a l’estudiant a fer un procés d’aprenentatge gradual, el reorienta i el guia en l’assoliment de competències.

Pel que fa als TFG I TFM i a les pràctiques externes es consideren vigents les recomanacions realitzades i aplicades durant el segon semestre del curs actual i, en tot cas, es recomana reprogramar les pràctiques externes d’últim curs acadèmic en períodes no afectats per la pandèmia per tal que l’alumnat les pugui realitzar en la forma prevista inicialment. Per a la resta, assignar-les a entitats i centres on el teletreball estigui implantat o virtualitzar totes les activitats possibles com l’assistència a reunions (d’empreses, de seguiment de projectes, de presentació de resultats, etcètera) o les activitats d’observació (judicis, conferències, etcètera).

Pràctiques en centres sanitaris i educatius

Pel que fa a les pràctiques en centres sanitaris i educatius, s’han subscrit els acords necessaris amb els Departaments de Salut i d’Educació per tal de coordinar al màxim les decisions respecte al desenvolupament d’aquestes pràctiques per minimitzar l’afectació entre l’estudiantat.

En el cas de les pràctiques en l’àmbit de la salut, es prioritzaran el format presencial en les pràctiques dels estudiants de grau. En cas de manca de capacitat dels centres sanitaris docents, s’analitzarà la possibilitat de derivar les pràctiques a altres centres del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública). Si finalment, hi ha prou capacitat, s’incorporaran a les pràctiques als estudiants de màster oficial, doctorat, i títols propis, entre d’altres.

Pel que fa a les pràctiques en centres educatius, es farà l’habitual sistema d’assignació de pràctiques tenint en compte les pendents del segon semestre del curs 2019-2020 i es dissenyaran tenint en compte els tres escenaris possibles amb el que treballa Educació: normalitat i presencialitat absoluta, presencialitat condicionada i confinament. En tots tres escenaris, s’implicarà als estudiants amb les pràctiques assignades.

Informació als estudiants i calendari

El Govern i les universitats han acordat que, abans de la matrícula del curs 2020-2021, tots els estudiants disposin dels plans d’aprenentatge de cadascuna de les assignatures que inclouran informació sobre les metodologies docents i els sistemes d’avaluació. També caldrà tenir en compte les necessitats socials dels estudiants per pal·liar els efectes de la bretxa digital.

En quant al calendari per al pròxim curs, les universitats catalanes el mantindran tal com està previst en totes les titulacions i cursos, preveient en tot cas la possibilitat d’endarrerir l’inici de curs per als estudiants de nou accés i, alhora, tenint cura dels estudiants que accedeixen al sistema mitjançant la segona convocatòria de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), per tal que puguin seguir el curs amb normalitat respecte als que hi van accedir en la convocatòria de juny.

Mesures de protecció i organitzatives

Les mesures de protecció i organitzatives per evitar la generació de riscos en la propagació de la infecció de la COVID-19 que s’aplicaran als campus universitaris són les aprovades pel PROCIAT en el Pla sectorial d’universitats. Aquest Pla preveu mesures a nivell general (distància física, ús de mascareta, priorització de videoconferències per evitar desplaçaments); de material i equips de protecció; per als edificis, espais, instal·lacions i equipaments; protocols de neteja i desinfecció; de caràcter sanitari i de prevenció; específiques en aules i laboratoris; en espais d’ús compartit (sales d’estudi, biblioteques, sales d’acte, menjadors i similars); al serveis higiènics; i en altres serveis (bars, restaurants, instal·lacions esportives, aparcaments, etcètera).♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere