Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Formació en equitat de gènere de Catalunya: 150 formacions especialitzades en gènere a més de 4.600 professionals de l’administració pública en tres anys

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

gender

L’objectiu del Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya és integrar la perspectiva de gènere a totes les actuacions públiques

Entre els anys 2017 i 2019 aquesta formació ha generat més de 1.200 projectes de transferència de coneixement feminista al lloc de treball

Un total de  4.690 professionals de l’administració pública  han participat entre els anys 2017 i 2019 en un total de 151 cursos especialitzats del Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020Amb aquest Pla, l’Institut Català de les Dones (ICD) impulsa la integració efectiva de la perspectiva de gènere en totes les actuacions públiques.

Una de les innovacions més destacades d’aquesta formació altament especialitzada és que avalua la transferència dels aprenentatges al lloc de treball, per aconseguir transformacions amb perspectiva de gènere i feminista en tots els àmbits on té competències l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’administració local. Entre els anys 2017 i 2019 dins aquest Pla s’han impartit 1.883 hores de formació i s’ha iniciat la implantació de 1.217 d’aquests projectes. Alguns d’ells son:

Cal destacar en el marc d’aquest Pla el disseny del Postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública adreçat a referents de gènere dels departaments de la Generalitat i dels ens locals  i del qual ja s’està impartint la 3ª edició.

Gràcies a la cooperació de l’ICD amb els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya també destaca la formació adreçada a alts càrrecs i personal de comandament. Un exemple és el curs La perspectiva de gènere, estratègia per a dissenyar les polítiques públiques al segle XXI que imparteixen acadèmiques de prestigi en el marc dels consells de direcció del Departaments del Govern de la Generalitat.

També cal anomenar el Curs semipresencial de Capacitació per a l’abordatge de les violències masclistes, del qual s’estan desenvolupant diverses edicions descentralitzades, i noves formacions per ampliar les competències en matèria d’atenció a les violències sexuals o a dones amb diversitat funcional adreçades a professionals de l’atenció i acompanyament a dones.

Aquestes activitats formatives adreçades al personal públic han comptat amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i s’han dut a terme arreu del territori amb la finalitat de fer arribar la formació d’una manera tranversal als diversos col·lectius professionals que participen en polítiques públiques des de les diverses administracions públiques.

El Pla té en compte tres col·lectius prioritaris: l’alta direcció i la línia de comandament, els i les professionals dels circuits de violència masclista i els referents d’igualtat de cada Departament i de les altres administracions públiques.

Llei Igualtat

Amb aquest Pla es dóna compliment a diversos articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva entre dones i homes que estableix, entre d’altres, que l’Administració “ha d’elaborar les disposicions necessàries per a adjudicar l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere als òrgans dels departaments de l’Administració de la Generalitat, als organismes autònoms i als organismes públics vinculats o que en depenen”.

Així mateix, també es commina els poders públics a “adoptar mesures per a una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la finalitat de fer efectives les disposicions d’aquesta llei i de garantir el coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques”.♦

 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere