Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

RECOMANACIONS de la Conferència General de Política Universitària Estatal: Ús obligatori de màscares i un nou protocol davant de casos positius de COVID-19 per al nou curs universitari 2020/2021

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

uni mascareta

La Comissió Delegada de la Conferència General de Política Universitària, amb presència de totes les Comunitats Autònomes, ha treballat avui (31/08/2020) els últims ajustos per a l’inici de curs universitari

Les principals novetats plantejades són els protocols en cas de positius o sospitosos de positiu, l’obligatorietat de la mascareta i la millora en la ventilació dels centres

La Comissió Delegada de la Conferència General de Política Universitària, amb presència de totes les Comunitats Autònomes i presidida pel secretari general d’Universitats, José Manuel Pingarrón, -en substitució de ministre Manuel Castells, absent per haver-se sotmès aquest divendres a una operació quirúrgica d’urgència encara que no greu, segons la seva departament-, ha treballat durant la jornada d’avui (2020.08.31) en els últims ajustos en els protocols que s’han d’implementar a les universitats aquest inici de curs. L’objectiu ha estat assegurar una bona coordinació de l’inici de curs. Es tracta de garantir que tant el personal docent i investigador, com l’estudiantat i el personal d’administració i serveis disposen d’informació precisa sobre les mesures sanitàries i educatives que es van a aplicar en el curs 2020-21.

Ajustos en les recomanacions ministerials

Els ministeris d’Universitats i Sanitat han actualitzat el document marc de recomanacions sanitàries i educatives elaborat ja el passat mes de juny. Un dels canvis fonamentals és que es fa obligatori l’ús de la màscara en les classes que finalment es realitzen de manera presencial i, per descomptat, en els espais comuns. A més, s’intensifiquen també les tasques de ventilació en tots els espais de centre, i es recomana ventilar a l’almenys durant 10 o 15 minuts a l’inici i final de la jornada i en les aules després de cada classe lectiva. Es recomana mantenir les finestres obertes tot el temps que sigui possible.

Protocols d’actuació en cas de localització de positius

En tercer lloc, s’estableixen els protocols d’actuació de les universitats davant d’un cas sospitós o un de positiu de COVID-19. Les universitats que conformen el sistema universitari espanyol, en l’ús de la seva competència, han de tenir un protocol d’actuació davant la detecció d’un cas sospitós de COVID-19. Aquest protocol s’ha d’elaborar seguint els criteris sanitaris establerts pel Ministeri de Sanitat i les conselleries respectives de les Comunitats Autònomes.

En el document de recomanacions actualitzat, s’estableix, en primer lloc, que totes les universitats tinguin una persona responsable global de la gestió de les actuacions derivades de l’COVID-19, i que, al seu torn, cada Facultat, Escola, Institut de Recerca o Centre Adscrit disposi d’una persona de referència responsable en el seu àmbit per a la gestió de la crisi. S’estableix una manera d’operar en cada centre educatiu en cas de detecció d’un cas sospitós o positiu de COVID-19, elaborada en coordinació amb el Ministeri de Sanitat.

A nivell de centres i de grans equipaments acadèmics o espais de gestió, les universitats hauran de definir un espai per a l’aïllament de la persona detectada com cas sospitós de COVID-19.

Si algun estudiant desenvolupa símptomes compatibles amb COVID-19, se us demanarà que es traslladi fins a aquest espai d’aïllament (que haurà d’estar ben ventilat i comptar com a mínim d’una paperera de pedal amb bossa, on tirar la mascareta i els mocadors d’un sol ús) i es col·locarà una mascareta quirúrgica (que ha de facilitar el centre universitari). La persona que l’acompanyi també s’ha de col·locar una mascareta quirúrgica.

L’estudiant que és un cas sospitós haurà de romandre aïllat en el seu domicili fins a disposar dels resultats de les proves diagnòstiques. Si el cas es confirma, no ha d’acudir a centre i ha de romandre en aïllament domiciliari fins transcorreguts 3 dies de la fi de el quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. Aquest o aquesta estudiant no podrà reincorporar-se a l’activitat acadèmica normal fins que sigui indicat per les autoritats sanitàries.

Des del moment en què es confirmi el diagnòstic de COVID-19, es realitzarà un estudi de contactes de el cas confirmat amb la col·laboració dels responsables de cada centre i universitat i les autoritats sanitàries, per determinar amb quins altres estudiants i la resta de membres de la comunitat universitària ha estat recentment en contacte estret – a menys de dos metres de distància durant més de 15 minuts sense mascareta, des de les 48 hores abans de l’inici de símptomes de el cas confirmat i fins al moment en què el cas és aïllat. Un cop detectades aquestes persones, se’ls comunicarà que hauran de passar a estar en quarantena a la seva habitació en els seus llocs de residència i, per tant, hauran de deixar d’assistir a les activitats acadèmiques presencials, es realitzin aquestes en la universitat o fora d’ella, fins que no hagin superat la durada de la quarantena.

S’ha d’indicar la realització d’una PCR als i les estudiants que hagin estat identificats com contactes estrets segons es reculli en els protocols establerts per les autoritats de salut pública de cada comunitat autònoma amb l’objectiu principal de detectar precoçment nous casos positius en el moment de la identificació del contacte. Independentment del resultat d’aquesta PCR, la quarantena ha de durar 14 dies ja que, encara que en aquest moment encara no sigui positiu, pot desenvolupar la malaltia al llarg d’aquests 14 dies.

Totes les facultats, escoles i instituts de recerca han de disposar de material de protecció per a ser utilitzat en el cas de detectar un cas sospitós en un o una estudiant, o en el professorat i el personal d’administració i serveis, durant l’aïllament al centre universitari.

Per regla general, l’estudiant que passa a una situació d’aïllament tindrà el dret de rebre la docència corresponent de forma no presencial, sempre atenent la idiosincràsia i especificitats de cada assignatura. El centre s’encarregarà de vetllar perquè l’estudiant afectat que hagi de realitzar l’aïllament i els contactes estrets, que facin la quarantena, rebin la docència de les diferents assignatures en què estigui matriculat.

En el cas de la constatació d’un nombre elevat d’estudiants (o resta de membres de la comunitat universitària) afectats, qualsevol decisió que tingui afectació general d’un centre o una universitat ha de ser presa conjuntament pels responsables de la universitat i les autoritats responsables de la política sanitària i de la política universitària.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere