Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Aquest curs universitari 2020-2021 es desplegarà amb un model híbrid de docència presencial i virtual

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

uni

L’escenari de presencialitat restringida segueix les condicions de seguretat fixades en el pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT que es preveu ampliar amb l’ús obligatori de la mascareta

Es garanteixen les pràctiques obligatòries per a l’obtenció de títol gràcies a l’acord amb Salut i Educació per garantir la màxima normalitat dins del marc d’emergència per la COVID-19

El curs universitari 2020-2021 s’inicia aquest mes de setembre a Catalunya garantint el rigor i la qualitat docent davant de l’escenari d’excepcionalitat derivat per la COVID-19. Així ho han constatat avui els representats del Govern i les universitats en la reunió organitzada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), l’organisme integrat per la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, i per les 12 universitats catalanes. En aquesta reunió, i seguint les indicacions del Departament de Salut, s’ha acordat ampliar el document marc de Mesures acadèmiques de les universitats catalanes per al curs 2020-2021 per incorporar l’ús obligatori de la mascareta en les aules en l’apartat corresponent al pla sectorial que fixa les condicions de seguretat en l’escenari de presencialitat. Concretament, s’enviarà una proposta d’ampliació al PROCICAT per a la seva aprovació que també incorporarà un annex sobre el procediment a seguir en cas de rebrot i noves fases de desescalada.

Aquest curs 2020-2021 es desplega amb un model híbrid de docència presencial i virtual que segueix les directrius acordades, el passat mes de juny en el marc del CIC, per la Secretaria d’Universitats i Recerca, les 12 universitats catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquestes directrius comunes al sistema universitari català estan recollides en un document marc sobre les mesures acadèmiques a prendre durant aquest període d’excepcionalitat per garantir la qualitat dels ensenyaments i mantenir l’equitat del propi sistema universitari, així com la previsió dels diferents escenaris que poden donar-se a curt i mig termini.

La directora general d’Universitats, Victòria Girona, ha destacat “el treball conjunt de totes les universitats i de l’agència de qualitat per mantenir el rigor i la qualitat, així com per garantir que s’assoleixen els aprenentatges fixats tot i l’ús de diferents metodologies docents”. Girona ha insistit que el disseny d’aquest curs ha tingut com a objectiu final que “cap estudiant perdi el curs i fer-ho mantenint el rigor i la qualitat de les titulacions oficials”.

Les mesures acadèmiques per al curs 2020-2021 preveuen que, almenys, durant la primera meitat del curs es desenvolupi una presencialitat restringida i, en aquest sentit, s’ha acordat definir un model de docència mixta o híbrida que combini la presència a les aules amb entorns no presencials o virtuals. Els canvis introduïts en les metodologies docents i en el sistema d’avaluació per cada una de les diferents universitats s’han realitzat d’acord amb línies determinades per AQU Catalunya, per assegurar-ne la qualitat.

Pel que fa a l’activitat presencial, i a l’igual que amb la metodologia docent, cada universitat ha desenvolupat el seu propi pla de contingència a partir de les mesures comunes recollides en el Pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT que es preveu ampliar amb la regulació de l’ús obligatori de la mascareta en les aules. El secretari general del CIC, Lluís Baulenas, ha subratllat “que el pla aprovat al juny és vigent i només caldrà incorporar els canvis relatius a les mascaretes” i, en aquest sentit, “l’aprovació feta amb setmanes d’antelació ha permès a les universitats fer una feina que no s’haurà de modificar”. Govern i universitats també han acordat incorporar un pla de contingència en cas d’episodis de rebrot o nova onada pandèmica per la COVID-19 que inclouria les actuacions a seguir, així com les fases de desescalada.

Aquest Pla preveu mesures a nivell general (distància física, ús de mascareta, priorització de videoconferències per evitar desplaçaments); de material i equips de protecció; per als edificis, espais, instal·lacions i equipaments; protocols de neteja i desinfecció; de caràcter sanitari i de prevenció; específiques en aules i laboratoris; en espais d’ús compartit (sales d’estudi, biblioteques, sales d’acte, menjadors i similars); al serveis higiènics; i en altres serveis (bars, restaurants, instal·lacions esportives, aparcaments, etcètera).

Adaptació de la docència

Les línies comunes d’adaptació de la docència recullen, entre d’altres, que les activitats formatives que s’adoptin s’han d’aplicar a tot l’alumnat d’un mateix títol per igual per garantir-ne l’equitat, tal i com recull el document Orientacions per a l’adaptació de les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària i excepcionalitat: implantació, desenvolupament i acreditació, aprovat per la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) d’AQU Catalunya.

Per a l’organització del curs 2020-2021, s’incorpora l’experiència del segon semestre del curs passat en aspectes com ara l’avaluació, les pràctiques externes i els treballs de fi de grau (TFG) i de màster (TFM). Així, en el cas de l’avaluació, s’aposta pels processos d’avaluació contínua ja que, entre d’altres, es considera que aquest tipus d’avaluació ajuda a l’estudiant a fer un procés d’aprenentatge gradual, el reorienta i el guia en l’assoliment de competències.

En quant a les pràctiques externes, recomana reprogramar les d’últim curs acadèmic en períodes no afectats per la pandèmia per tal que l’alumnat les pugui realitzar en la forma prevista inicialment. Per a la resta, assignar-les a entitats i centres on el teletreball estigui implantat o virtualitzar totes les activitats possibles com l’assistència a reunions (d’empreses, de seguiment de projectes, de presentació de resultats, etcètera) o les activitats d’observació (judicis, conferències, etcètera).

Pràctiques en centres sanitaris i educatius

Pel que fa a les pràctiques obligatòries per a l’obtenció de la titulació universitària, s’han subscrit els acords necessaris amb els Departaments de Salut i d’Educació per tal de coordinar al màxim les decisions respecte al desenvolupament de les pràctiques en centres sanitaris i educatius per minimitzar l’afectació entre l’estudiantat. En el cas de les pràctiques en l’àmbit de la salut, es prioritzaran el format presencial en les pràctiques dels estudiants de grau. En cas de manca de capacitat dels centres sanitaris docents, s’analitzarà la possibilitat de derivar les pràctiques a altres centres del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública). Si finalment, hi ha prou capacitat, s’incorporaran a les pràctiques als estudiants de màster oficial, doctorat, i títols propis, entre d’altres. En quant a les pràctiques en centres educatius, es farà l’habitual sistema d’assignació de pràctiques tenint en compte les pendents del segon semestre del curs 2019-2020 i es dissenyaran tenint en compte els tres escenaris possibles amb el que treballa Educació: normalitat i presencialitat absoluta, presencialitat condicionada i confinament. En tots tres escenaris, s’implicarà als estudiants amb les pràctiques assignades.

En aquest sentit, s’han creat comissions entre representants de les universitats, de la direcció general d’Universitats i dels departaments de Salut i Educació amb l’objectiu de fer un seguiment directe de les pràctiques dels estudiants en els centres educatius i assistencials

D’altra banda, Les universitats han posat a disposició dels estudiants els plans d’aprenentatge de cadascuna de les assignatures que inclouen informació sobre les metodologies docents i els sistemes d’avaluació. Així mateix, tot i mantenir el calendari previst d’inici de curs, les universitats tindran en compte les necessitats dels estudiants que accedeixen al sistema mitjançant la segona convocatòria de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), per tal que puguin seguir el curs amb normalitat respecte als que hi van accedir en la convocatòria ordinària.

Rebaixa dels preus públics a graus i màsters oficials

Una altra novetat important del curs 2020-2021 és la rebaixa dels 30% en el preu de la matrícula dels estudis de grau i de màster universitari a les universitats públiques. A banda d’aquesta reducció global, es mantenen els descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, que se situen en els anomenats trams 1 i 2 i que podran demanar una beca Equitat. Per a aquest curs 2020-2021, el preu del crèdit matriculat per primera vegada en els estudis de grau serà de 17,69€ (coeficient d’estructura docent A), de 25,04€ (coeficient d’estructura docent B) i de 27,67€ (coeficient d’estructura docent C). En el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitat regulades, el nou preu es fixa en 28,82€, mentre que per a la resta de màsters universitaris, el preu per crèdit es rebaixa fins al 46,11€.

Els estudiants que se situïn en els trams 1 i 2 de renda, a banda de gaudir de la rebaixa generalitzada d’un 30% dels preus públics universitaris, es poden beneficiar de descomptes addicionals en graus i màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades. Concretament, respecte als nous preus universitaris generals, tindran rebaixes del 80% i el 70% respecte al preu màxim de grau. En el cas dels màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, la rebaixa de la que gaudeixen és del 25% i el 20%, respectivament.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere