Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Creat el Premi “Coeduquem a les Escoles – Lorena Pérez Garcia” per reconèixer les bones pràctiques per transmetre valors i models d’igualtat de gènere

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

premi

L’Institut Català de les Dones i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya guardonaran els millors projectes coeducatius per a visibilitzar exemples de bones pràctiques

Hi podran optar projectes de les escoles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya

La primera convocatòria tindrà lloc l’any vinent per a què els centres disposin de temps per conèixer el requisits i preparar les seves candidatures

L’Institut Català de les Dones (ICD), del Departament de la Presidència, amb la col·laboració del Departament d’Educació, convocarà anualment el Premi Coeduquem a les Escoles-Lorena Pérez Garcia amb l’objectiu de reconèixer la feina els centres educatius en les etapes infantil, primària i secundària per a què infants i joves prenguin consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere i esdevinguin agents de transformació.

A través d’aquest nou Premi, del qual ara s’han publicat les bases, l’ICD guardonarà i donarà visibilitat a les bones pràctiques coeducatives i de transmissió dels valors i models d’igualtat de gènere, d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats de totes les persones en les escoles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya.

La presidenta de l’ICD, Laura Martínez, ha subratllat que “és de gran importància estratègica promoure i reconèixer la feina del sector educatiu com agent socialitzador i motor de canvi de les estructures patriarcals. És a les llars d’infants, escoles i instituts que podem accelerar els canvis que calen per avançar més ràpidament en la igualtat efectiva de dones i homes i aconseguir així l’erradicació de les violències masclistes”.

El Premi Coeduquem a les Escoles – Lorena Pérez Garcia s’adreça als centres educatius d’educació infantil, de primària i de secundària ubicats en territori català. El jurat podrà proposar diversos projectes finalistes entre els quals triarà el projecte guanyador. Tant el projecte guanyador com d’altres de destacats es visibilitzaran a través dels mitjans de comunicació propis de l’ICD com a exemples de bones pràctiques. 

La primera convocatòria i la quantitat de la subvenció del Premi està previst que es publiqui l’any 2021. L’objectiu és que els centres educatius disposin de temps per poder conèixer els requisits i preparar les seves candidatures. Pel que fa a la subvenció, es preveu que l’import sigui destinat a potenciar la coeducació en el centre.

Criteris

Els criteris per avaluar els projectes i actuacions son els següents:

  1. Inclusió de la perspectiva de gènere en el projecte educatiu del centre, en les programacions i en l’assignació d’espais i responsabilitats.
  2. Nivell de formació dels docents i personal educatiu del centre i compromís del claustre amb l’equitat de gènere.
  3. Impuls de les persones referents de coeducació com a motor de canvi i el seu paper actiu en les activitats de l’escola i la comunitat educativa.
  4. Activitats de formació i sensibilització per a la igualtat efectiva de dones i homes i de prevenció de les violències masclistes adreçades a tota la comunitat educativa: formació en coeducació, en deconstrucció del sexisme, entre d’altres.
  5. Impuls de les comissions mixtes per a la coeducació entre docents, famílies i alumnat.
  6. Planificació i implementació de les activitats i els jocs sense discriminació per sexe.
  7. Avaluació contínua de la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les tasques educatives.
  8. Participació en projectes externs d’igualtat de gènere i d’abordatge de les violències masclistes.
  9. Disposició de recursos pedagògics diversos d’ús i de consulta material variat de consulta sobre gènere per a l’alumnat i el personal docent.

Què és la coeducació?

La coeducació promou una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts  amb perspectiva de gènere. Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.

L’escola coeducativa  treballa per superar el sexisme i l’androcentrisme tot adoptant mecanismes per a un enfocament equitatiu dels continguts, dels mètodes, del llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la dinàmica generada en la pràctica educativa.

Col·laboració amb el departament d’Educació

L’ICD és l’organisme garant del compliment de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes i dissenya, coordina i impulsa l’elaboració del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat, i també en fa el seguiment i l’avaluació. El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, inclou diferents mesures en matèria de coeducació una de les quals és la creació d’aquest Premi amb l’ICD com a responsable i en col·laboració amb el Departament d’Educació.

Homenatge a Lorena Pérez Garcia

El Premi és un homenatge a la jurista feminista Lorena Pérez Garcia, professional de l’ICD i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va morir d’accident de trànsit l’any 2018 a l’edat de 41 anys. Lorena Pérez Garcia era experta en polítiques públiques de gènere del Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Assessorament Jurídic de l’ICD on realitzava informes d’impacte de gènere de les disposicions del Govern, resolia assumptes plantejats per la ciutadania referents als drets de les dones i treballava amb les universitats per promoure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de coneixement.

Va encapçalar nombrosos projectes en el camp de la igualtat de gènere i destaca la redacció de l’apartat de Coeducació i promoció de valors i models igualitaris del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2020. Llicenciada en Dret, Màster en polítiques d’igualtat de gènere: agents d’igualtat i Postgrau en Gènere i Igualtat, de la UAB, abans d’incorporar-se a l’ICD va treballar en estudis feministes d’aquesta universitat.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere