Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

La RECERCA al Parc Natural de l’Alt Pirineu : es crearà una nova Comissió Científica

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

parc

La Junta Rectora del parc natural ha aprovat la creació d’aquest nou òrgan que vetllarà per promoure l’activitat científica en aquest àmbit i garantir la transferència de coneixement per millorar la conservació

També s’han presentat els resultats de les mesures de la qualitat del cel nocturn i la qualitat sonora, dins del procés de declaració d’aquest àmbit com a Zona d’especial protecció de la qualitat acústica i Punt de referència del cel nocturn que el parc té en marxa

Les dades mostren que el Parc Natural de l’Alt Pirineu presenta en general una qualitat excel·lent, tant pel que fa a l’acústica com del cel nocturn

La Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu ha aprovat la creació de la Comissió científica del parc, un nou òrgan encarregat d’impulsar la recerca dins d’aquest àmbit, assessorar l’òrgan gestor del parc en aquesta matèria i aprofitar el coneixement científic que se’n derivi per millorar la conservació del seu patrimoni natural.

Aquest òrgan neix per donar resposta a la necessitat d’articular una estructura estable que coordini l’activitat de recerca i les seves implicacions en aquest àmbit del Pirineu. La recerca i l’acumulació de coneixement científic són eines molt valuoses per fer front als canvis globals derivats de la coexistència entre natura i societat. És indispensable per entendre el funcionament dels ecosistemes i per saber interpretar l’evolució del paisatge. Això és clau per elaborar bons models de gestió i conservació de l’entorn natural i del llegat històric i cultural. A més, la transferència d’aquest coneixement a la societat contribueix a generar consciència de la importància i vàlua d’aquest territori.

Concretament, la Comissió científica neix amb les funcions següents:

 • Assessorar científicament l’òrgan gestor del parc natural en les seves actuacions de gestió i conservació.
 • Contribuir a definir les línies d’investigació prioritàries des dels diferents àmbits de coneixement.
 • Vetllar per la qualitat i adequació de la recerca desenvolupada dins del parc.
 • Proposar i promoure nous estudis i projectes d’acord amb les necessitats del parc i també del propi interès científic, que reverteixin en una gestió objectiva, rigorosa i basada en el coneixement científic.
 • Valorar els plans i programes del parc, fent esment als impactes positius i negatius que puguin causar als valors naturals, culturals i socials.
 • Elaborar informes a iniciativa pròpia i a sol·licitud del parc.
 • Potenciar accions que permetin impulsar l’activitat científica i donar suport a persones investigadores dins el territori del parc
 • Promoure la transferència del coneixement del parc i el seu entorn a l’òrgan gestor del parc i a la comunitat científica i la societat.

La Comissió científica tindrà un mínim de 15 i un màxim de 25 persones expertes dels diversos àmbits. S’escolliran entre persones que hagin desenvolupat o desenvolupin projectes de recerca al parc, persones vinculades a la comunitat científica a través de centres de recerca, universitats, associacions o fundacions que realitzen activitats d’aquest tipus, i persones residents a l’entorn del parc o amb un lligam estret amb el territori que realitzen activitats de recerca o de divulgació del coneixement. 

A més, comptarà amb persones expertes vinculades a les entitats de l’entorn proper al parc que donin suport a la recerca o a la seva divulgació, representant com a màxim el 30% del total. Aportaran els seus coneixements i la seva visió en aquells aspectes de la recerca directament relacionats amb l’entorn socioecològic del parc. Alhora actuaran com a vincle entre l’òrgan gestor i les entitats en l’àmbit del coneixement i la transferència.

Les persones expertes d’àmbits de coneixement, les persones expertes d’entitats locals i el coordinador o la coordinadora es podran renovar o substituir cada quatre anys. Els aspectes que tinguin a veure amb el medi natural i la biodiversitat s’articularan coordinadament amb l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.

Aquesta Comissió científica coordinarà les seves actuacions amb l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat (OPNB). A més, permetrà coordinar més fàcilment les recerques amb els parcs naturals veïns d’Andorra i l’Arieja (França), en el marc del Parc Pirinenc de les Tres Nacions (PP3N), i impulsar la recerca a nivell internacional.

Mesuraments acústics i de qualitat del cel

D’altra banda, en el marc de la reunió de la Junta Rectora, s’han presentat els resultats dels mesuraments de la qualitat del cel nocturn i la qualitat acústica, que s’han dut a terme des del 2019, amb l’objectiu d’avaluar aquests aspectes dins de l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu, com a pas previ a l’inici de la tramitació d’aquesta àrea com a Zona d’especial protecció de la qualitat acústica i Punt de referència del cel nocturn.

Així, personal de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la col·laboració del parc natural, ha dut a terme diversos mesuraments, tant de la qualitat acústica com llumínica. Concretament, per avaluar la qualitat acústica s’han impulsat dues campanyes: una a la Vall Ferrera entre els mesos de juliol i agost de 2019, i una altra a la vall d’Isil durant el mes d’agost de 2020.   

Els resultats obtinguts indiquen que el parc disposa d’una qualitat acústica excel·lent, obtenint nivells d’immissió sonora inferiors als 50 dB(A) en horari diürn i inferior als 40 dB(A) en horari nocturn (per sota d’aquests valors es considera una zona com a “tranquil·la”).

 

Punt Nom Ldia dB(A) Lnit dB(A)
1 Refugi Vall Ferrera <41 <40
2 Refugi Gall Fer 38 31
3 Àreu 37 32
4 Alins 39 31
5 Isil 44 39
6 Alós 42 39
7 Refugi de Fornet <45 <40

 

Quant a lumínica, s’ha desenvolupat una campanya de mesuraments també amb la participació del Parc Astronòmic del Montsec, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya. Concretament, els treballs han inclòs:

 • Mesures extensives al llarg del parc en vehicle motoritzat, per a conèixer la variació de la problemàtica al llarg del territori.
 • Mesures fixes al llarg d’un període llarg de temps, per detectar variacions en diferents hores o dies del cicle lunar.
 • Mesures fixes i puntuals en el temps, amb càmera amb objectiu d’ull de peix,  per observar l’afectació a tota la cúpula celeste.

Els resultats obtinguts indiquen que el parc disposa d’una qualitat de cel nocturn excel·lent en nombrosos llocs (el que es considera superior a 21,4 mag/arc.sec2), compatible amb les certificacions ambientals de màxima categoria segons les entitats Starlight o Darksky.

Impuls de la declaració de Zona d’especial protecció

Davant d’aquests resultats, Junta Rectora ha acordat iniciar un pla d’actuacions als termes de l’EMD d’Isil i Alós, i municipis de Farrera i Alins, per tal d’impulsar la declaració com a Zona d’especial protecció de la qualitat acústica i com a Punt de referència del cel nocturn. Amb aquesta acreditació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i juntament amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i el Montsec, aquesta àrea es convertirà en la zona més gran d’Europa continental amb protecció lumínica.

Els projectes de protecció envers la contaminació acústica d’una determinada àrea permeten protegir l’hàbitat de determinades espècies i afavorir la biodiversitat, i van acompanyats d’activitats de sensibilització ambiental i de foment del turisme sostenible, com l’escolta dels sons de la natura. Un exemple consolidat a la zona és l’escolta de la brama del cérvol.

Pel que fa la contaminació lumínica, per a preservar la foscor natural del parc natural, el projecte de protecció va acompanyat d’un pla de millora de l’enllumenat de l’entorn que permet instal·lar nous sistemes d’il·luminació de menor impacte sobre el medi natural i estalvis en el consum d’energia superiors al 60%. Els canvis d’enllumenat per LED Àmbar són subvencionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat fins al 60%. Aquests projectes també persegueixen la sensibilització ambiental i fomenten activitats al voltant de l’observació del firmament o la fauna nocturna.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere