Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) aposta per un pla d’igualtat i diversitat en el seu model de gestió

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

IVAM

Nuria Enguita: “L’atenció a qüestions de gènere consisteix, sobretot, a aplicar els ensenyaments dels feminismes en el programa i el funcionament del museu”

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha presentat el seu II Pla d’igualtat i diversitat amb l’objectiu de posar en marxa accions per a aconseguir l’efectiva igualtat d’oportunitats en el museu. Després del I Pla d’igualtat, es planteja un segon programa que pretén integrar la perspectiva de gènere de manera activa entre el personal del museu, en els processos i polítiques que s’aproven, en les activitats que es desenvolupen i en les empreses externes proveïdores de serveis.

“L’IVAM reforça així el seu compromís a ser part activa de la tasca d’avançar en l’èxit de la igualtat efectiva d’oportunitats en el terreny de l’ocupació pública, i es converteix, a més, en agent dinamitzador de la igualtat i respecte a la diversitat i així impulsa models de gestió coherents amb aquest compromís”, ha destacat la directora de l’IVAM, Nuria Enguita.

Per a la redacció del pla s’ha dut a terme un diagnòstic des de la perspectiva de gènere els resultats del qual han sigut que hi ha una representació equilibrada d’homes i dones en la plantilla de l’IVAM, en què destaca la major presència de dones en el total, i amb tendència creixent (56 % en 2017 i 60 % en 2020). A més, la direcció de l’IVAM està ocupada per 3 dones i 3 homes.

En el següent nivell jeràrquic (direccions intermèdies) també és majoritària la presència de dones, que incrementa el seu pes respecte a 2017, per tant no es produeix segregació vertical desfavorable per a les dones. Un aspecte important de la política de recursos humans de l’IVAM és la incorporació de persones amb diversitat funcional (4,6 % de la plantilla), amb la qual cosa es duplica el 2 % de persones empleades previst per la legislació.

Així mateix, el diagnòstic organitzacional també revisa la comunicació i reconeix que l’IVAM presta una atenció especial a l’ús no sexista del llenguatge. En l’anàlisi de retribució no es detecten bretxes de gènere, ni en el salari base, ni en els complements, en gran manera perquè les dones exerceixen càrrecs de responsabilitat.

Per a la directora, Nuria Enguita, “l’atenció a qüestions de gènere ha de ser el motor que ens permeta conéixer l’activitat de les dones i altres col·lectius menys visibles, però també i, sobretot, consisteix a aplicar els ensenyaments dels feminismes en el programa i el funcionament del museu”.

Entre les mesures concretes del II Pla d’igualtat de l’IVAM es proposa revisar la relació de llocs de treball (RLT) des de la perspectiva de gènere i fomentar la contractació equilibrada per sexe en les àrees en què hi ha subrepresentació de dones o d’homes, ampliar la formació en igualtat de gènere, facilitar la conciliació, difondre el protocol d’assetjament per raó de sexe, fomentar models de teletreball, avançar en la implantació d’un llenguatge no sexista, promoure mesures d’igualtat en les empreses que presten serveis a l’IVAM i dur a terme accions de sensibilització i educació en valors.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere