Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern valencià proposa un nou model d’atenció inclusiva que amplia el personal orientador i l’integra en els centres educatius

Notícia anterior
Notícia posterior

AtencioDiversitat

La proposta determina un augment de personal en els equips d’orientació educativa, que formaran part de les plantilles docents dels centres educatius d’Infantil, Primària i Educació Especial

Amb aquest nou disseny s’incrementa en un 32 % la plantilla d’orientadors i orientadores en els centres educatius

 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport del Govern Valencià ha elaborat una proposta de nou model d’orientació educativa per a ampliar l’atenció personalitzada i l’educació inclusiva en els centres educatius valencians.

Aquest nou model d’orientació educativa valenciana se centra en la creació d’equips d’orientació educativa en els centres d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial; una millor coordinació entre els equips d’orientació educativa d’Infantil, Primària i Educació Especial i els departaments d’orientació educativa i professional de Secundària; la creació d’unitats especialitzades d’orientació, i la intensificació del treball social en barris d’atenció educativa singular.

Orientació educativa en Infantil, Primària i Educació Especial

Es planteja una estructura en què els orientadors i orientadores d’aquestes etapes educatives formen part de l’equip docent de cada centre educatiu. D’aquesta manera, amb aquest personal especialitzat formant part de les plantilles de cada centre, les actuacions d’inclusió i orientació educativa a l’alumnat de totes les etapes educatives asseguren un major èxit d’actuació pel fet que s’afavoreix un seguiment més pròxim de cada cas.

Es tracta, per tant, de dotar els centres d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial d’una estructura estable de professionals de l’orientació educativa i de suport a la inclusió que done una atenció personalitzada a l’alumnat i a les famílies i contribuïsca a la transformació dels centres educatius en centres inclusius.

D’aquesta manera, el personal orientador deixarà de ser un servei extern per a formar part de l’estructura orgànica dels centres docents, la qual cosa suposa més proximitat d’atenció de casos, facilita la coordinació amb els equips educatius i representa un millor seguiment de l’alumnat i l’atenció a les famílies.

Per a dur a terme aquest nou paradigma inclusiu de dotació de professorat especialitzat en orientació educativa, la proposta inclou l’increment de la plantilla d’orientadores i orientadors en un 32 % i passar dels 612 actuals externs a 801 incorporats als centres educatius d’Infantil, Primària i Educació Especial públics. Això permetrà també que cada orientador/a atenga menys alumnes, la qual cosa afavoreix una millor i major atenció personalitzada.

Per comarques, els centres educatius de les d’Alacant comptaran amb 301 orientadors i orientadores, les de Castelló amb 118 i les de València amb 259 professionals, que formaran part dels equips docents de cada centre.

Creació de les unitats especialitzades d’orientació

Al reforç de professorat orientador en els centres educatius se suma la proposta de creació de tres unitats especialitzades d’orientació, una per cada província, conformades per equips interprofessionals, per a reforçar l’actuació en els espais educatius.

L’objectiu és que el personal de les unitats especialitzades d’orientació col·labore i done suport als centres educatius que ho sol·liciten, en els casos complexos que requerisquen una resposta específica en un àmbit determinat.

És un suport complementari als centres docents, en coordinació amb els centres de recursos, les unitats d’atenció i intervenció, els CEFIRE, les unitats educatives terapèutiques i la Inspecció Educativa, i un assessorament directe als equips i departaments d’orientació educativa i als equips docents.

Es tracta de 65 especialistes, entre els quals hi ha 26 orientadors/es, 20 mestres de pedagogia terapèutica, 9 mestres d’audició i llenguatge i 10 treballadors/es socials per a intensificar la cobertura d’acció en els centres educatius i assessorar en matèria d’alteracions greus de la convivència i la conducta, les discapacitats visuals, auditives i motrius, el trastorn de l’espectre autista, les altes capacitats intel·lectuals i les discapacitats intel·lectuals.

Per comarques, la Unitat Especialitzada d’Orientació d’Alacant comptarà amb 23 professionals, la de Castelló amb 18 i la de València amb 24.

Millorar l’atenció educativa en barris singulars

La proposta de nou model d’atenció educativa inclusiva incorpora la figura de treballadors i treballadores socials als centres educatius de barris amb alumnat més vulnerable.

Aquesta estructura suposa també una millor atenció i assessorament als centres educatius, pel fet que reestructura i intensifica el seu treball en els centres educatius situats en barris amb una major necessitat d’acció comunitària.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere