Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Programa anual d’actuació estadística 2021 de la Generalitat de Catalunya incorpora per primera vegada una actuació estadística específica sobre Economia Blava

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Llotja de Sant Carles de la Ràpita

En ésser un concepte nou, Catalunya encara no tenia una estadística que permetés dimensionar l’Economia Blava i avaluar-ne el desenvolupament i les tendències en el temps

Aquesta actuació serà també de gran utilitat per avaluar la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 aprovada l’any 2018

 

L’Economia Blava serà aquest 2021 un dels nous indicadors inclosos en el Programa anual d’actuació estadística de la Generalitat de Catalunya. És la primera vegada que aquest Programa incorpora una actuació estadística en relació amb aquest àmbit econòmic. L’objectiu d’aquesta actuació és començar a desenvolupar l’estadística anual d’Economia Blava de Catalunya.

La denominació d’Economia Blava fa referència a diversos sectors econòmics relacionats amb el mar integrats en un mateix àmbit. En ésser un concepte nou, Catalunya encara no té una estadística que permeti dimensionar l’Economia Blava i avaluar-ne el desenvolupament i les tendències en el temps. Aquesta actuació estadística prioritzarà en el seu començament, per a cada sector econòmic, les dades d’ocupació, de facturació i de valor afegit brut a fi de dimensionar l’Economia Blava catalana.

Dades de gran utilitat

Aquesta actuació estadística serà fonamental per poder avaluar el pes de l’Economia Blava a Catalunya, tant en relació amb altres sectors econòmics com en relació amb altres territoris i països del nostre entorn. A més, constituirà una eina fonamental per avaluar la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 aprovada l’any 2018, atès que el primer dels seus quatre àmbits d’actuació és precisament el “Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava respectuós envers el conjunt dels usos humans del mar”. És per això que l’Estratègia marítima de Catalunya inclou una línia d’actuació específica dedicada al desenvolupament de l’estadística de l’Economia Blava a Catalunya que amb aquesta actuació es comença a materialitzar.

Aquesta actuació serà també de gran utilitat per avaluar el compromís de Catalunya amb l’aplicació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides, i específicament amb el seu objectiu 14 dedicat als mars i oceans.

Actualment, s’està treballant el contingut de l’actuació, liderada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya. S’espera que l’actuació es consolidi any rere any i abasti sectors econòmics ja establerts, com ara: el turisme marítim, la pesca professional, l’aqüicultura, la pesca recreativa, les activitats marítimo-recreatives i esportives, la formació en l’ámbit marítim, la contrucció i reparació de vaixells i estructures marítimes, el transport marítim i els ports, entre d’altres. Es considerarà també el potencial de desenvolupament d’altres sectors econòmics denominats emergents com ara les energies renovables flotants, la biotecnologia marina i la dessalinització.

S’ha constatat que aquesta actuació és actualment una necessitat tant dels sectors econòmics involucrats com de les administracions i dels usuaris en general.

Estadístiques pioneres

L’edició de 2020 de l’Informe anual sobre Economia Blava de la UE inclou, per primer cop, un apartat especial sobre Catalunya, amb estadístiques pioneres desenvolupades en el context de la implementació de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030. Les dades evidencien per primera vegada que l’economia catalana es troba entre les més marítimes d’Europa. Aquestes dades preliminars, obtingudes a partir de dades d’estadístiques oficials de 2017, revelen que els sectors econòmics de l’Economia blava van ocupar directament 214.496 persones (el 5,8% del total d’ocupació de Catalunya) i van generar 7.300 M€ de Valor Afegit Brut (3,4% del VAB de Catalunya)[1],[2]. Amb aquestes dades, Catalunya es visualitza al costat dels estats europeus amb major pes de l’economia marítima en el conjunt de l’economia nacional, atenent el criteri de comptar amb sectors econòmics blaus que generin més del 5% dels llocs de treball i aportin més del 3% al VAB nacional: Portugal, Estònia, Grècia, Croàcia, Malta i Xipre. En el conjunt d’Europa, l’Economia Blava aporta 5 milions de llocs de treball, equivalents al 2,2% de l’ocupació total, i l’1,5% del VAB de la Unió.

La Unió Europea (UE) reconeix la importància dels mars i oceans com a motors de l’economia europea pel seu gran potencial per a la innovació i prosperitat econòmica. La UE va començar a publicar el seu Informe anual sobre Economia Blava l’any 2018. Es calcula que actualment a la UE treballen, en sectors vinculats a activitats marítimes, uns 5 milions de persones, que generen 750.000 M€ de facturació i 180.000 M€ de Valor Afegit Brut. Es considera que l’Economia Blava a Europa té un gran potencial de creixement i, per tant, de creació d’ocupació.♦

Fotografia: Llotja de Sant Carles de la Ràpita.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere