Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Continuen les proves d’avaluació de 4t d’ESO a Catalunya: 82.101 alumnes

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

avaluació

Com a novetat, i degut a la pandèmia derivada de la COVID-19, enguany els aplicadors de les proves seran professorat del propi centre

Permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i cientificotecnològic

 

Un total de 82.101 alumnes de 1.093 centres educatius catalans duran a terme, entre avui i demà dijous (17/02/2021), les proves d’avaluació de 4t d’ESO. Una avaluació que permet determinar quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori. Les proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa

D’aquesta manera, s’avaluen les competències i coneixements bàsics que els alumnes participants han d’haver assolit al final de l’educació secundària obligatòria. El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran; competència matemàtica i competència cientificotecnològica.

Una de les novetats de les proves d’avaluació és que a causa de la pandèmia, i per evitar trencar els grups de convivència dels centres, els aplicadors seran el professorat del propi centre –en les edicions anteriors els aplicadors eren professorat extern-. Per això, s’ha fet formació als docents amb instruccions sobre com aplicar les proves.

El curs passat va ser la primera vegada que els correctors tenien el suport d’una plataforma digital per dur a terme el procés de correcció. Enguany, es mantindrà aquesta metodologia, a través d’una aplicació informàtica que permetrà la correcció de les preguntes obertes i de les redaccions. Aquest procés agilitza la correcció de les proves, tant de la part tancada que es fa automàticament, com de les preguntes obertes que fan els correctors.

La realització de les proves es durà a terme en dos dies: avui els alumnes s’avaluaran en les competències de l’àmbit matemàtic, llengua castellana i llengua estrangera; i demà dijous en les competències de llengua catalana, l’àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran.

L’alumnat prové de 1.093 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

 

Servei territorial Alumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona 14.489
Vallès Occidental 11.329
Maresme-Vallès Oriental 10.047
Baix Llobregat 9.214
Barcelona Comarques 9.143
Girona 8.526
Tarragona 7.385
Catalunya Central 5.974
Lleida 4.297
Terres de l’Ebre 1.697
TOTAL 82.101

Contingut de les proves

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.

Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.

Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d’expressió i de raonament matemàtic.

Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouen diferents activitats d’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, de reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i d’interpretació de la informació de caràcter cientificotecnològic.

Els enunciats de les diferents proves es podran consultar un cop aplicades les proves a la web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu:  http://csda.gencat.cat/ca/arees-actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2021/

 

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere