Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Properes eleccions a RECTOR o RECTORA de la Universitat Politècnica de Catalunya (Del 14 al 19 de maig)

Notícia anterior
Notícia posterior

 

El rector de la UPC, Francesc Torres, ha convocat, el 6 d’abril, les eleccions a rector o rectora de la Universitat, que tindran lloc, mitjançant urna electrònica, entre les 10 hores del 14 de maig i les 9:59 hores del 19 de maig. La informació i la documentació referent a aquest procés electoral està disponible al web: eleccionsrectorat2021.upc.edu.

 

Les eleccions a rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han estat convocades el 6 d’abril pel rector Francesc Torres, que ocupa el càrrec des del desembre del 2017, mitjançant la resolució núm. 436/2021. Aquesta elecció es realitzarà, mitjançant urna electrònica, entre les 10 hores del 14 de maig i les 9:59 hores del dia 19 de maig. El rector ho ha anunciat mitjançant aquest videocomunicat:

 

 

D’acord amb el calendari electoral, el dia 7 d’abril es publica el cens electoral provisional i el 13 d’abril el cens definitiu. Entre els dies 13 i 16 d’abril tindrà lloc la presentació de les candidatures, mentre que la campanya electoral es realitzarà del 29 d’abril al 12 de maig. El dia 13 de maig està prevista la jornada de reflexió i entre les 10 hores del 14 de maig i les 09:59 hores del 19 de maig tindran lloc les votacions. El mateix dia 19 es realitzarà la proclamació provisional i el dia 25 de maig es publicaran els resultats definitius. 

Si és necessària una segona volta, la campanya electoral tindria lloc entre el 28 de maig i l’1 de juny, mentre que les votacions es desenvoluparien entre les 10 hores del 3 de juny i les 9:59 hores del dia 8 juny. El dia 11 de juny tindria lloc la publicació definitiva dels resultats. 

La informació i la documentació referent a aquest procés electoral està disponible al web eleccionsrectorat2021.upc.edu.


Procediment electoral
El procediment ordinari d’elecció a rector o rectora de la UPC està regulat per l’article 69 dels Estatuts de la UPC, pel Reglament electoral i per la Normativa de votació amb urna electrònica aprovada al Claustre Universitari del 17 de desembre de 2020.

El rector o la rectora és elegit/a per la comunitat universitària entre els catedràtics i les catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a la UPC mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51

b) Personal docent i investigador, excloent-ne el corresponent al sector a: 0,14

c) Estudiantat de grau i màster universitari: 0,24

d) Personal d’administració i serveis: 0,11

Es proclama rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament. Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats en la primera volta. En la segona volta, es proclama el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats, tenint en compte les mateixes ponderacions.

En cas d’empat en primera volta, si l’empat no permet triar algun dels dos candidats o candidates que passen a la segona volta, s’hi aplica l’article 51.2.a del Reglament electoral de la UPC. En cas d’empat en segona volta, s’ha de fer una nova votació.

Calendari de les eleccions
26/3/2021: Tancament del cens.
7/4/2021: Exposició pública del cens electoral provisional (12:59 h).
7/4/2021: Inici del període de reclamacions al cens provisional (13:00 h).
12/4/2021: Fi del període de reclamacions al cens provisional (12:59 h).                                      
13/4/2021: Resolució de reclamacions i publicació del cens definitiu (13:59 h).
13/4/2021: Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral.
13/4/2021: Inici del període per a la presentació de les candidatures (14:00 h).
16/4/2021: Fi del període per a la presentació de les candidatures (13:59 h).
16/4/2021: Proclamació provisional de les candidatures. 
19/4/2021: Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures.
23/4/2021: Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures.
27/4/2021: Proclamació definitiva de les candidatures.
29/4/2021: Inici de la campanya electoral.
12/5/2021: Fi de la campanya electoral.
13/5/2021: Jornada de reflexió.
14/5/2021: Inici de les votacions (10:00 hores).
19/5/2021: Fi de les votacions (09:59 hores).
19/5/2021: Proclamació provisional dels candidats o candidates electes.
19/5/2021: Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes.
21/5/2021: Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes.
25/5/2021: Publicació dels resultats definitius.                                                                                    

Segona volta
27/5/2021: Inici del procés electoral en segona volta.
27/5/2021: Proclamació definitiva de candidatures.
28/5/2021: Inici de la campanya electoral.
1/6/2021: Fi de la campanya electoral.
2/6/2021: Jornada de reflexió.
3/6/2021: Inici de les votacions (10:00 hores).
8/6/2021: Fi de les votacions (09:59 hores).
8/6/2021: Inici del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes.
10/6/2021: Fi del període de reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes.
11/6/2021: Publicació dels resultats definitius.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere