Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern valencià i la Universitat de València acorden crear la Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat

Notícia anterior
Notícia posterior

uv

L’objectiu és desenvolupar activitats d’investigació, docents, de formulació de propostes i de difusió

El Consell valencià ha autoritzat un acord de cooperació entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat de València (UV) per a la creació de la Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat.

L’objectiu del conveni és crear aquesta càtedra com una plataforma acadèmica que pretén constituir un espai d’estudi, investigació, difusió i creació de propostes sobre la construcció, garantia i protecció del dret a l’habitatge emmarcat en un nou paradigma d’habitabilitat que vincule l’habitatge amb el barri, la ciutat i l’entorn.

El dret a l’habitatge és indissociable dels valors fonamentals dels drets humans, com la dignitat, la igualtat o el benestar, i es defineix en termes amplis com el dret a viure en una llar en pau, amb seguretat i dignitat.

D’acord amb l’Observació General n. 4 (1991) del Comitè de drets econòmics socials i culturals de l’ONU al Pacte Internacional del Drets Econòmics i Culturals, el dret a un habitatge digne, adequada i assequible implica que reunisca condicions com la seguretat jurídica de la tinença, la disponibilitat de serveis, materials, instal·lacions i infraestructura, l’assequibilitat, unes despeses suportables, l’habitabilitat, una ubicació apropiada, l’adequació cultural i un entorn adequat.

La Càtedra d’Habitatge i Dret a la Ciutat té com a finalitat desenvolupar activitats d’investigació, docents, de formulació de propostes i de difusió sobre el seu objecte.

Amb això pretén ser un punt d’unió entre l’activitat educativa i investigadora de la universitat amb el disseny, la planificació, la gestió i l’execució de les polítiques públiques per a la realització del dret a l’habitatge i a la ciutat a la Comunitat Valenciana.

L’aplicació i l’execució d’aquest conveni no suposarà obligacions econòmiques per a la Generalitat. Entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i la seua vigència serà de quatre anys computats des d’aquesta data, podent-se prorrogar per període igual.

Per al compliment dels compromisos i del seguiment del funcionament del conveni es constituirà una comissió de seguiment, que estarà integrada per tres persones de la Universitat de València i tres de la Vicepresidència Segona.♦

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere