Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

39.775 estudiants de Catalunya s’han matriculat a les proves PAU d’accés a la universitat que es realitzaran del 8 a 11 de juny

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

PAU

Del total de matriculats, 31.821 estudiants provenen de segon de batxillerat i altres 3.824 alumnes són de cicles formatius de grau superior que s’examinaran en la fase específica

Com en l’edició anterior, la COVID-19 obliga a adoptar mesures acadèmiques i organitzatives per garantir la màxima seguretat

Les proves es continuaran fent en quatre dies i, per primer cop, les universitats privades cediran espais per a la realització dels exàmens

 

39.775 estudiants (39.914 el 2020) s’han matriculat enguany a la prova d’accés a la universitat (PAU) que tindrà lloc la pròxima setmana, concretament els dies 8, 9, 10 i 11 de juny. Aquesta xifra suposa un 99,65% d’inscrits respecte de la convocatòria ordinària del 2020. Les proves d’enguany segueixen marcades per la COVID-19 i aquesta situació ha obligat a continuar adoptant mesures acadèmiques i organitzatives perquè els estudiants s’examinin amb la tranquil·litat de saber que s’han pres totes les mesures adients per garantir la seguretat de tots els agents implicats en el desenvolupament de les proves.

En l’àmbit acadèmic, es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria 2020 quant a flexibilitzar l’optativitat en la tria de les preguntes per facilitar que l’alumnat pugui resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés d’ensenyament i aprenentatge durant el curs escolar. En l’àmbit organitzatiu, la prova es farà també en quatre dies i es manté igualment la dispersió territorial en la ubicació dels tribunals, incorporant –com ja es va fer l’any passat– centres de secundària com a seu d’examen a més de les habituals seus universitàries.

La principal novetat d’aquest any és la cessió d’espais per part de dues universitats privades, la Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per a les proves. En aquest sentit, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Josep Ribas, ha expressat el seu agraïment a les universitats privades i ha subratllat que “la seva col·laboració contribueix a mantenir la descentralització dels tribunals i a reduir la mobilitat de l’estudiantat en el context de pandèmia”. Pel que fa a les mesures de seguretat, Ribas afirma que “es garanteixen les condicions perquè les proves es pugin fer amb totes les mesures necessàries per evitar possibles contagis”.

Concretament, la PAU 2021 se celebrarà en 225 tribunals (216 el 2020) situats en 62 municipis (63 el 2020) per tal d’evitar els desplaçaments en la mesura del possible, així com les permanències d’espera entre exàmens innecessàries en les seus dels exàmens. Així mateix, s’ha adoptat un paquet de mesures per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19.

Dades de matriculació

Del total d’alumnes matriculats, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.130 són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica); i 3.824 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2020-2021, la xifra d’alumnat que farà les proves PAU és quasi la mateixa de l’any passat: 31.821 estudiants aquesta convocatòria enfront els 31.811 del 2020. No obstant això, enguany han aprovat el batxillerat un 79,33% dels matriculats a segon curs (46.193) enfront del 83,30% del 2020, en què la matrícula a segon de batxillerat va ser de 44.463 estudiants.

Pel que fa a l’alumnat de matrícula lliure, que va obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors, només es constata un lleuger increment en el col·lectiu d’estudiants que repeteixen PAU (fase general) per millorar nota i que ha augmentat passant dels 363 de l’any 2020 als 410 de la present convocatòria. En la resta de perfils, el nombre d’inscrits és inferior al de l’any passat:

  • els alumnes lliures matriculats només d’alguna matèria de la fase específica són 3.174 (3.224, el 2020),
  • els qui repeteixen PAU perquè la van suspendre són només 413 (579, el 2020),
  • i també són menys els inscrits com a estudiantat que han realitzat el 2n de batxillerat estranger (133 enfront dels 152 el 2020).

Estructura de la PAU

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per pujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es realitza en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada ha d’haver estat qualificada amb una nota igual o superior a 5 punts.

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys. D’altra banda, en el procés de preinscripció universitària –que determina l’accés als estudis universitaris escollits– l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per a ponderar, de les quals s’escolliran les dues millors qualificacions.

Tribunals

Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran un total de 225 tribunals (216 el 2020), repartits en campus universitaris (150) de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Ramon Llull (URL) i Universitat Internacional de Catalunya (UIC), així com centres de batxillerat (75 entre instituts i centres concertats).

Aquesta distribució ha estat pensada per reduir, en la mesura del possible, els desplaçaments i evitar una excessiva concentració d’alumnat, de manera que prioritza criteris de proximitat respecte al centre on els alumnes han cursat el batxillerat. Així mateix, l’ampliació en un dia més del calendari de les proves permet una distribució en franges horàries per evitar permanències de temps d’espera entre exàmens innecessàries en els centres.

L’alumnat amb algun trastorn d’aprenentatge (Dislèxia/TDA-TDAH), que hagi sol·licitat examinar-se en tribunal TOE (tribunal ordinari específic) i disposi de carta d’acceptació amb resolució favorable, s’examinarà en el mateix tribunal que la resta d’alumnat del seu centre, agrupats, si escau, en una mateixa aula, donat que aquest col·lectiu d’alumnes disposa de dues hores per a realitzar cada examen  i, en el cas d’alumnat dislèctic, s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua.

Mesures de prevenció per la COVID-19

Les mesures organitzaves també inclouen un conjunt de normes de seguretat per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la COVID-19. En la línia d’apel·lar a la responsabilitat individual dels estudiants per complir amb les mesures previstes, els centres de batxillerat han rebut de l’Oficina d’accés a la universitat les instruccions sobre les normes de seguretat que s’han de complir durant el transcurs de les proves per tal que les traslladin a l’alumnat. Les mesures estan pensades per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats: alumnat, professorat i personal de suport.

Les premisses més importants pel que fa a la seguretat són les següents:

  • No presentar-se al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 o estar en situació de quarantena domiciliària.
  • Respectar la distància de seguretat interpersonal.
  • Ús obligatori de mascareta.
  • Intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció.

La convocatòria ordinària de la PAU d’enguany mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, també enguany, s’incrementa substancialment donat que s’amplia el nombre d’espais, seus i poblacions on es constituiran els tribunals d’examen.

Consultes

A partir d’aquest divendres 4 de juny l’alumnat ha de consultar al Portal d’accés a la universitat la ubicació del tribunal on han d’examinar-se. Els centres de batxillerat disposaran també d’aquesta informació a través Portal de contacte amb els centres de batxillerat.

Els estudiants matriculats a les proves troben a Canal Universitats tota la informació relativa a la PAU i els exàmens de les diferents matèries, que juntament amb els corresponents criteris de correcció, s’aniran publicant un cop finalitzada cada prova.

Pel que fa al resultat de les proves, es podrà consultar a partir del 25 de juny al Portal d’accés a la universitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació.

D’altra banda, en els següent enllaços podeu trobar més informació sobre les mesures de seguretat aprovades pel PROCICAT, així com el calendari i l’horari de les proves.

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere