Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Aprovada l’estructura del nou Departament de Recerca i Universitats del govern de la Generalitat de Catalunya

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

gencat

Amb la voluntat de fer arribar el coneixement a tot el territori i per tal de vertebrar el país a l’entorn del coneixement es crea la Direcció General de Transferència del Coneixement i la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui (22/06/2021) l’estructura del nou Departament de Recerca i Universitats (REU), que s’organitza al voltant d’una Secretaria General i quatre Direccions Generals, dues de les quals són noves i neixen amb la voluntat de fer arribar el coneixement a tot el territori i per tal de vertebrar el país a l’entorn del coneixement: la Direcció General de Transferència del Coneixement i la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement. Les altres dues, que ja existien, són la Direcció General de Recerca i la Direcció General d’Universitats.

La Direcció General de Transferència del Coneixement tindrà com a principals funcions assessorar i donar suport tècnic en l’àmbit de les competències del Departament als agents clau de l’ecosistema de transferència i innovació de Catalunya (empreses innovadores, agents tecnològics, ecosistemes, professionals, centres de recerca, universitats i altres organitzacions), a fi i efecte de garantir un sistema adequat i coordinat de transferència del coneixement.

Per la seva banda, la Direcció General d’Impacte Territorial i Social del Coneixement es farà càrrec, entre altres objectius, de desenvolupar les estratègies territorials en l’àmbit de la recerca i les universitats per a la transformació econòmica del territori basades en el coneixement.

En la nova estructura també hi haurà una Sub-direcció General de Coordinació de la Recerca en Salut que depèn de la Direcció General de Recerca Aquesta Sub-direcció assumeix les funcions d’assessorar i donar suport al director o directora general en matèria de recerca en l’àmbit de la salut, d’acord amb les polítiques de recerca del Departament de Salut i d’altres departaments que tinguin impacte en la planificació estratègica en recerca en salut; coordinar amb el Departament de Salut la promoció de polítiques interdepartamentals en l’àmbit de la recerca en salut; impulsar l‘estratègia catalana de ciència oberta, especialment en tot allò que fa referència a les dades de recerca biomèdica, conjuntament amb el Departament de Salut; elaborar, conjuntament amb el Departament de Salut, propostes per a la captació i retenció de talent en l’àmbit de la recerca en salut.

El nou departament manté dins la seva estructura la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d’universitats. Creat el 1977, d’ençà el 2003 es troba regulat per la Llei d’Universitats de Catalunya (títol VI), que el configura com a un instrument actiu de coordinació i gestió en termes clau, per a tot el sistema universitari i per al Govern de Catalunya.

D’altra banda, resten adscrits al Departament de Recerca i Universitats, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i, mitjançant la Direcció General d’Universitats, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).♦

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere