Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova delegar les competències en matèria d’educació als consells comarcals

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Aquest acord implica una sèrie d’avantatges en relació amb l’anterior mètode dels convenis pel que fa a les competències en el servei de transport escolar, en el servei de menjador escolar i en els ajuts individuals de menjador

El Govern català ha aprovat avui delegar les competències en matèria educativa als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) –per als municipis que formen part del Consell Comarcal del Barcelonès-. Aquest acord implica una sèrie d’avantatges en relació amb l’anterior mètode dels convenis en les competències en referència al servei de transport escolar, al servei de menjador i als ajuts individuals de menjador.

Fins ara aquestes competències estaven delegades per la Generalitat als consells comarcals a través d’un conveni individual amb cadascun dels consells. Ara, amb l’acord de Govern aprovat avui, es disposarà d’un nou mecanisme jurídic que ha de permetre una major flexibilitat i seguretat jurídica en la gestió d’aquesta delegació de competències respecte de l’anterior mètode  dels convenis:

Major flexibilitat del nou sistema. Adaptar alguna incorporació de nou centre educatiu a la gestió o alguna modificació normativa, es farà mitjançant resolució amb l’acord previ del consell comarcal corresponent. Suposa més agilitat i rapidesa que tramitar una addenda al conveni.

Major seguretat jurídica als consells comarcals i a l’AMB, atès que la delegació de competències és indefinida i no estarà vinculada a la limitació de la durada d’un conveni.

En relació amb les condicions de prestació dels serveis, l’acord no implica cap canvi. La delegació de competències té caràcter indefinit, i abans de la finalització del curs 2022-2023 tots els ens locals amb competències delegades segons el règim anterior han d’haver comunicat al Departament d’Educació l’acceptació o renúncia expressa.

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere