Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

DOCUMENT: DECLARACIÓ D’ANDORRA PER A LA PROMOCIÓ DE LA DIPLOMÀCIA CULTURAL MITJANÇANT LES INSTITUCIONS D’ENSENYAMENT SUPERIOR I LES ARTS / Universitat d’Andorra

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Per la seva importància acadèmica, política i cívica recuperem el Document:

DECLARACIÓ D’ANDORRA

per a la promoció de la DIPLOMÀCIA CULTURAL mitjançant les Institucions d’Ensenyament Superior i les Arts

Preàmbul

En l’actualitat, la convergència de qüestions polítiques, socials, ambientals, econòmiques i de salut amenacen amb un retorn cap a una cultura global més competitiva i menys col·laborativa, en un món que esdevé un cop més polaritzat i que dificulta els avenços cap a una convivència pacífica transformadora i duradora. Cal identificar estratègies efectives per protegir les fites assolides en matèria d’harmonia internacional, i promoure els valors comuns per contrarestar allò que ens divideix.

Per tant, els participants a la taula rodona ArtCamp 2021 Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia cultural

reconeixent:

 • que les arts visuals són un vehicle per a la transmissió dels valors culturals i de la identitat cultural que transcendeixen les barreres culturals i lingüístiques;
 • que la cultura i, més específicament, les arts visuals, són un exemple de resiliència i tenen una capacitat incomparable per mantenir el diàleg intercultural i l’apreciació de valors comuns en els entorns més desafiants;
 • que les arts visuals són una de les eines més efectives de la diplomàcia cultural i que la diplomàcia cultural és una estratègia eficient utilitzada amb èxit per diversos sectors de la societat per establir i/o promoure agendes nacionals, per al posicionament de mercat i per promoure l’entesa cultural, entre altres objectius;
 • que la diplomàcia cultural juga un paper crucial en la promoció dels valors de la pau, la solidaritat, la tolerància i la convivència;

i

considerant:

 • que ArtCamp és un esdeveniment internacional biennal exitós consolidat, iniciat l’any 2008 per la Comissió Nacional Andorrana de la UNESCO, que atrau a Andorra artistes internacionals per construir ponts entre cultures diferents, per inspirar, per compartir experiències i valors, i per mostrar aquest esdeveniment com un exemple d’harmonia internacional, de convivència, de respecte mutu i de col·laboració; que en el context d’ArtCamp 2021, artistes i experts s’involucraran en la identificació de mecanismes per maximitzar el potencial i els beneficis de la diplomàcia cultural a través de les arts en una taula rodona organitzada en col·laboració amb la comunitat acadèmica representada per la Universitat d’Andorra;

D’acord amb l’exposat, nosaltres, els participants a la taula rodona ArtCamp 2021 Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia cultural,

recomanem:

 • que l’exitosa experiència d’ArtCamp sigui compartida a nivell internacional com una exposició itinerant, replicant el seu format en els països que l’acullin, per tal de promoure iniciatives similars en un esforç concertat pels governs locals o nacionals, les comunitats artístiques, les comissions nacionals de la UNESCO i les institucions d’ensenyament superior per promoure els valors de la pau i la comprensió a través de les arts;
 • que, per iniciativa de la Universitat d’Andorra, ArtCamp 2021 i les universitats participants a la taula rodona Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia cultural, s’ampliï el concepte i la pràctica de la mobilitat internacional i els intercanvis entre institucions d’ensenyament superior amb l’objectiu d’incloure programes d’intercanvi en arts de manera regular.

A més,

reconeixent:

 • que l’intercanvi internacional de coneixements, d’informació i de col·laboració acadèmica i de recerca entre universitats és una eina de facto per a una diplomàcia cultural eficaç, sempre que es respecti la llibertat de càtedra i l’autonomia universitària;
 • que un element important en l’intercanvi acadèmic internacional és la mobilitat i l’intercanvi d’estudiants, professorat, personal d’investigació i personal d’administració;

i

considerant:

 • que els estudiants, el professorat, el personal d’investigació i el personal administratiu dels programes de mobilitat internacional es beneficien de la transferència i intercanvi de coneixement acadèmic i de l’experiència en recerca i administració, en una mostra generosa de solidaritat internacional i col·laboració per part de la universitat amfitriona, facilitada pel país d’acollida;
 • que l’experiència d’aquesta mobilitat proporciona, encara que de manera informal, una comprensió més àmplia i profunda del país d’acollida i de la seva gent;
 • que aquesta millor comprensió afavoreix la tolerància, la convivència pacífica i, sobretot, una cultura de la pau;

amb ple convenciment:

que el coneixement recíproc establert per la mobilitat contribueix a la promoció de la pau i a l’eliminació dels prejudicis, la intolerància i la xenofòbia;

per això, les universitats participants a la taula rodona Perspectives sobre les arts per a la diplomàcia cultural,

recomanem:

 • que les universitats desenvolupin i integrin als seus programes de mobilitat internacional el concepte i la pràctica de la cooperació cultural i el diàleg com la seva manera d’implementar la diplomàcia cultural a través d’intercanvis acadèmics i que facilitin de manera proactiva als estudiants, professorat, personal d’investigació i personal d’administració la compartició amb els seus homòlegs o amb audiències locals més àmplies, la familiaritat i la comprensió del seu país, els seus valors, història i cultura;
 • que les institucions amfitriones facilitin la pràctica de la diplomàcia cultural a través d’intercanvis acadèmics fomentant i donant suport a l’exercici d’aquesta diplomàcia cultural, posant a la seva disposició plataformes adequades i proporcionant la difusió més àmplia possible de les activitats relacionades entre el públic institucional i extern;
 • que les institucions amfitriones incorporin en el programa de mobilitat dels estudiants, del professorat, del personal d’investigació i del personal d’administració, l’exposició formal i les sessions de familiarització amb els valors, la cultura i la història del país d’acollida;
 • que la institució d’origen faciliti i encoratgi activament als estudiants, al professorat, al personal d’investigació i al personal d’administració que s’hagin beneficiat dels intercanvis internacionals, a compartir formalment amb la comunitat de la seva institució el coneixement adquirit sobre els valors, la cultura i la història del país d’acollida.

En conclusió,

Les universitats que signen la Declaració d’Andorra per a la promoció de la diplomàcia cultural mitjançant les institucions d’ensenyament superior i les arts Declaren la seva adhesió als principis de la diplomàcia cultural a través de la mobilitat internacional, de programes acadèmics i de recerca, i es comprometen a treballar perquè les seves institucions implementin les recomanacions anunciades en aquesta Declaració.

Els signataris d’aquesta Declaració es Comprometen també a promoure la cooperació cultural, l’intercanvi i el diàleg per avançar en la convivència pacífica, l’entesa global, i donar suport al paper de les arts en la diplomàcia cultural.

Andorra, 15 de juliol del 2021

Universitat d’Andorra / Govern Andorra / Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO / ArtCamp – Colors per al Planeta – Andorra

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere