Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Hisenda valenciana concedeix a la Universitat de València i la Universitat Miguel Hernández 318.000 euros per a la realització de tesis doctorals en economia pública

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Els recursos s’han de destinar a la contractació de personal investigador predoctoral durant un període màxim de 4 anys

La Universitat de València ha de presentar quatre projectes d’investigació de tesi doctoral i la Universitat Miguel Hernández altres dos projectes

La Direcció General de Model Econòmic, Finançament i Política Financera dependent de la Conselleria d’Hisenda ha aprovat la concessió a la Universitat de València i a la Universitat Miguel Hernández de tres subvencions per al foment de la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre el sistema universitari valencià i l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de l’economia pública.

Aquestes subvencions, que tenen una dotació total de 318.000 euros repartida en cinc anualitats cobriran el finançament de tesis doctorals durant un període màxim de 4 anys i contemplaran necessàriament la contractació de personal investigador predoctoral.

En concret, en funció de la puntuació obtinguda i de les sol·licituds admeses, la Universitat de València ha resultat beneficiària d’aquesta subvenció per a dues propostes de recerca, en virtut de les quals ha de presentar quatre projectes de recerca de tesis doctorals per una quantia de 212.000 euros.

Per la seva banda, la Universitat Miguel Hernández ha resultat beneficiària d’aquesta subvenció per a una proposta d’investigació per la qual haurà de presentar dos projectes de recerca de tesis doctorals i per la qual rebrà una quantia total de 106.000 euros.

Tal com ha indicat la directora general de Model Econòmic, Dolors Furió, aquests ajuts contribuiran a impulsar la investigació acadèmica “en àrees d’interès gestionades per la Generalitat, el que permetrà en un futur facilitar la presa decisió en les polítiques públiques”.

A més, ha assegurat, “amb elles contribuirem a la formació especialitzada d’investigadors en matèria d’economia pública, que en un futur podran continuar desenvolupant la seva activitat en alguna universitat, a la Generalitat o en alguna de les seves institucions, amb els beneficis que això tindrà per a la ciutadania “.

Els ajuts també contribuiran a la formació de grups de recerca emergents en matèria economia publica al País Valencià i a la consolidació dels ja existents.

Projectes de tesi doctoral i contractes laborals

Les universitats beneficiàries d’aquestes subvencions disposaran d’un màxim de 15 dies per realitzar les seves propostes de projectes de recerca de tesis doctorals que han d’incloure necessàriament el títol de el projecte, l’àrea prioritària en la qual s’engloba, els seus objectius, metodologia i els mitjans que requerirà.

En base a aquesta proposta, la Generalitat analitzarà la seva viabilitat i determinarà els projectes d’investigació que es duran a terme amb la particularitat que les universitats beneficiàries dels ajuts han de designar la direcció de tesis i la tutoria de l’investigador o investigadora predoctoral, mentre que Hisenda nomenarà també a un tutor o tutora, necessàriament personal empleat públic de la Generalitat, que serà qui assessorarà i actuarà com a guia i enllaç amb la Generalitat.

“Aquest constitueix un aspecte nou de la convocatòria, atès que no només facilitar-nos el finançament, sinó que també acompanyem en el seguiment de les accions, de manera que les sinergies entre el món universitari i administració autonòmica enforteixen la seva col·laboració” , ha apuntat Dolors Furió.

En un termini màxim de 3 mesos, la Generalitat subscriurà un conveni de col·laboració amb cada entitat beneficiària que haurà de recollir tota la informació relativa als projectes d’investigació aprovats, mecanismes de seguiment científic dels mateixos i el pressupost assignat a cada un ells, a més de la formalització dels contractes laborals previstos.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere