Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català flexibilitza els criteris d’acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els estudis universitaris de grau

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Decret llei aprovat, que haurà de ratificar el Parlament, adopta l’acord de la Junta del CIC del passat mes de març

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Decret llei de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part dels estudiants de grau de les universitats catalanes. La modificació preveu flexibilitzar els criteris d’acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els estudis universitaris de grau per donar compliment a l’acord adoptat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el passat mes de març. 

El Decret llei estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d’assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna del centre.

La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU) –anglès, francès, alemany i italià– o altres llengües que pugui acordar el CIC. La nova regulació s’aplicarà també de manera retroactiva als estudiants que van iniciar els estudis de grau des del curs 2018-2019 al curs 2020-2021, amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte a tots els que estan cursant un grau universitari.

Aquesta modificació respon a les demandes de les universitats d’adaptar l’acreditació i la demostració dels coneixements i les competències en terceres llengües dels estudiants de grau a allò que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna de la universitat, d’acord amb la seva autonomia universitària. El Decret facilitarà que cada universitat pugui establir les vies que consideri més adequades, tenint en compte la situació específica de les seves facultats i centres, per tal que els seus estudiants tinguin més opcions de demostrar els coneixements i competències en terceres llengües.

La urgència de la mesura, que s’aprova mitjançant un decret llei, respon a la necessitat de garantir que els estudiants que van iniciar els estudis de grau el curs 2018-2019 puguin conèixer al més aviat possible els canvis en la normativa sobre l’acreditació de coneixements i competències en terceres llengües que l’afecten directament. El coneixement d’aquest canvi normatiu també és essencial per als que han iniciat els estudis de grau amb posterioritat, inclòs aquest curs 2021-2022, per disposar de tota la informació necessària en l’organització de la seva activitat acadèmica.

L’article modificat insta igualment els departaments competents en matèria d’universitats i d’educació a implementar de manera coordinada les mesures necessàries i un calendari d’aplicació per facilitar que els estudiants accedeixin a la universitat amb uns coneixements i competències en terceres llengües que els permetin l’assoliment requerit. 

En aquest sentit, l’acord del CIC del mes de març passat proposava la flexibilització de les vies que permeten demostrar els coneixements i competències en terceres llengües, com a complement de l’acreditació mitjançant certificats oficials.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere