Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Noves dades públiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre ELS ESTUDIS de la població l’any 2019

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El 31,8% de la població té estudis superiors, mentre que el 17,7% disposa com a màxim d’educació primària

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’any 2019 a Catalunya hi ha 2.065.692 persones amb estudis superiors, que representen el 31,8% de la població major de 15 anys (població de referència de l’Estadística dels estudis de la població). A l’altre extrem, un 17,7% de la població disposa com a màxim de titulacions d’educació primària o inferior (1.150.572 persones). A més, a la part mitjana de la piràmide educativa s’hi troba el 27,4% de la població (1.780.120 persones) amb estudis complets de la primera etapa d’educació secundària i el 23,2% que són titulats en estudis secundaris de segona etapa (1.505.787 persones).

El perfil per edats de la població que ha assolit com a màxim el nivell d’educació primària correspon majoritàriament a persones de 65 anys o més. En contrast, la població amb estudis superiors, està constituïda majoritàriament per menors de 45 anys.

Els nivells educatius de la població han millorat de forma ininterrompuda i cada generació ha assolit nivells de formació més alts que les precedents. Així, el percentatge de població titulada en estudis superiors és del 14% en la població de 65 anys o més i arriba al 38,3% en la població de 15 a 44 anys. En l’altre extrem, la població amb educació primària o inferior representa el 44,6% en les generacions de 65 anys o més i només el 10,6% en les de 15 a 44 anys.

Es registra una major presència de dones (19,8%) que d’homes (15,5%) que han assolit estudis d’educació primària com a màxim i el mateix passa amb les titulacions d’educació superior (33,1% de dones i 30,4% d’homes). Això és degut, d’una banda, al fet que les dones de les generacions més antigues accedien menys que els homes a la formació (el 50,9% de les dones de 65 anys o més tenen com a màxim estudis primaris). I, d’altra banda, per una major propensió de les dones de les generacions més joves a cursar estudis més enllà de les etapes obligatòries (32,8% dels homes de 15 a 44 anys tenen estudis superiors en contrast amb el 44,0% de les dones).

Població segons nivell d’estudis assolit

L’any 2019 s’estima que la proporció de persones de 15 anys o més que no saben llegir ni escriure és del 0,3% (del 0,5% en les dones i del 0,1% en els homes), mentre que el percentatge de població sense estudis o amb primària incompleta és del 4,0% (el 3,3% dels homes i el 4,7% de les dones). La població que ha completat només l’educació primària és del 13,4% (12,1% i 14,6% dels homes i de les dones respectivament). La població amb educació primària o inferior l’any 2019 és del 17,7% (15,5% d’homes i 19,8% de dones), aproximadament 1 de cada 6 ciutadans.

La població que l’any 2019 tenia com a màxim estudis de secundària de primera etapa (ESO o similar) eren el 27,4% del total d’habitants de 15 anys o més (el 29,8% dels homes i el 25,1% de les dones).

La població que com a màxim ha assolit titulacions de segona etapa d’educació secundària amb orientació general són el 13,7%, mentre que el 9,5% disposen com a màxim de titulacions de secundària de segona etapa d’orientació professional.

Els homes presenten majors proporcions que les dones en titulacions de secundària de segona etapa, tant d’orientació general (14,2% dels homes i 13,2% de les dones) com d’orientació professional (10,1% dels homes i 8,8% les dones).

Pel que fa l’educació superior, el 9% de la població disposa de titulacions de grau superior de formació professional, amb major proporció en els homes (el 9,8%) que en les dones (el 8,3%).

Els titulats en graus universitaris i títols similars de fins a 240 crèdits són el 9,6%, mentre que un 10% de la població disposa de graus universitaris i títols similars de més de 240 crèdits. Hi ha més proporció de dones que d’homes en tots dos tipus de graus universitaris. Un 2,2% de la població té titulacions de màster, i és més freqüent assolir aquest nivell entre les dones (2,5%) que entre els homes (1,8%). Finalment, la proporció de titulats en doctorat és de l’1,0%, amb una major proporció de doctors (1,1%) que de doctores (0,9%).

Resultats per àmbits territorials

L’Estadística dels estudis de la població aporta informació territorial per àmbits del pla territorial, comarques i Aran, municipis i agrupacions censals. Per tal de facilitar la comparació dels resultats territorials, s’ha utilitzat com a indicador el percentatge de població amb estudis superiors, prenent com a població de referència la franja d’edat de 25 a 64 anys.

Per al conjunt de Catalunya el percentatge de població de 25 a 64 anys amb titulació d’educació superior és del 41,0%. La distribució territorial presenta una forta disparitat. Destaca amb el percentatge més elevat l’Àmbit Metropolità (44,6%), l’únic àmbit territorial que supera la mitjana de Catalunya, seguit de l’Alt Pirineu i Aran (39,0%), el Camp de Tarragona i el Penedès, tots dos amb el 36,8%, i les Comarques Centrals (35,9%). El percentatge més baix de titulats superiors de 25 a 64 anys es registra a les Terres de l’Ebre (29,9%), 11 punts menys que la mitjana, Comarques Gironines (32,5%) i Ponent (34,0%).

En el conjunt de Catalunya hi ha una diferència de 7,7 punts entre el percentatge de dones i homes de 25 a 64 anys titulats en educació superior (el 44,9% i el 37,2% respectivament). A tots els àmbits territorials el percentatge de dones amb estudis superiors és més elevat que el dels homes i la bretxa més elevada es registra a l’àmbit de Ponent (12,3 punts), a Comarques Centrals (10,5  punts) i a l’Alt Pirineu i Aran (10 punts).

Resultats per comarques

La comarca amb el percentatge més elevat de població de 25 a 64 anys amb titulacions d’estudis superiors correspon al Barcelonès (49,2%) seguida del Pallars Sobirà (46,5%), el Garraf (43,2%), el Pallars Jussà (41,7%), l’Alta Ribagorça (41,5%) i el Vallès Occidental (41,3%). Les comarques de l’Alt Empordà (26,1%) i la Terra Alta (26,5%) tenen els percentatges més baixos de població de 25 a 64 anys titulada en educació superior, seguit de la Selva (27,9%), la Segarra (28,1%), el Montsià (29,4%) i el Baix Ebre (29,7%).

Resultats per municipis

En 123 dels 947 municipis de Catalunya, almenys el 50% de la població de 25 a 64 anys del municipi s’ha titulat en estudis superiors, i n’hi ha 2 en què el percentatge és de més del 70%. En canvi, en 164 municipis la població de 25 a 64 anys amb estudis superiors no arriba al 30%, i n’hi ha 6 en què menys del 20% dels habitants de 25 a 64 anys han acabat estudis superiors.

Entre els municipis de 10.000 a 50.000 habitants destaquen amb el major percentatge població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors, Sant Just Desvern (70,4%), Sant Quirze del Vallès (57,9%) i Vilassar de Mar (56,9%). En canvi, aquesta proporció és del 18,9% a Badia del Vallès i del 19,1% a Salt.

Entre els municipis de més de 50.000 habitants, Sant Cugat del Vallès amb el 73,5% és la ciutat amb més percentatge de població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors, seguida de Barcelona (56,3%) i Castelldefels (51,2%). En l’altre extrem, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet el percentatge de persones de 25 a 64 anys titulades en estudis superiors és del 24,9%. Segueixen les ciutats de Badalona (31,9%), Mollet del Vallès (32,0%) i l’Hospitalet de Llobregat i Mataró (tots dos amb 32,8%).

Resultats per agrupacions censals

La disponibilitat d’informació inframunicipal per agrupacions censals permet analitzar les diferències del nivell d’estudis assolit de la població de 25 a 64 anys a l’interior dels municipis.

Pel que fa als 23 municipis de més de 50.000 habitants, s’han definit un total de 477 agrupacions censals. Les majors disparitats en el nivell de formació assolit per la població s’observen a les ciutats de Barcelona, Girona, Sabadell i Badalona, mentre que les ciutats amb menys diferències al seu interior són Rubí i Mollet del Vallès.

A la ciutat de Barcelona s’han definit 190 agrupacions censals, de les quals Barcelona 72 (la Font dels Ocellets i Santa Gemma) és la que té el percentatge més elevat de població titulada en estudis superiors- (81,7%), gairebé 4 vegades el de l’agrupació censal Barcelona 146 (Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona) amb el 21,5%.

En el municipi de Girona (11 agrupacions censals) es registra una forta diferència entre l’agrupació censal de Girona 7 (Montjuïc), amb el 64,4% de titulats amb estudis superiors i l’agrupació censal de Girona 2 (la Font de la Pólvora – Vila-roja), amb només el 6,9%.

A Sabadell les majors diferències s’observen entre l’agrupació censal Sabadell 3 (Centre, Museu d’Art-Imperial), que registra el 67,3% de titulats en estudis superiors i Sabadell 7 (Can Puiggener), amb el 14,6%.

Dades i quadres presentades en Excel … clicar aquí

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere