Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Oberta la cinquena edició de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en SALUT

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Dates clau

Publicació de la convocatòria i obertura de la plataforma on-line per a la sol·licitud de propostes
28 de setembre de 2021, a les 14 h CET

Tancament automàtic de la convocatòria
25 de novembre de 2021, a les 14 h CET

Preselecció per revisió remota d’experts (peer review)
De gener a abril de 2022

Avaluació presencial per comitès d’experts
26 i 27 de maig de 2022 a Barcelona

Comunicació dels projectes seleccionats
Finals de juny de 2022

Execució dels projectes seleccionats
De setembre de 2022 a desembre de 2025

Objectius

La Fundació ”la Caixa” inicia la cinquena edició de la convocatòria CaixaResearch per a projectes de recerca en biomedicina i salut. L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:

  • Neurociències
  • Oncologia
  • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
  • Malalties infeccioses
  • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

Ajuts

Les propostes de projecte han tenir una durada de fins a 3 anys d’execució i poden ser:

  • Individuals: presentades per una única organització de recerca (organització sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.
  • En consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1.000.000 €.

En tots dos tipus de propostes, s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre (CSO), com ara associacions de pacients. Les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

Es pot concedir un ajut global de fins a 19.000.000 €* per donar suport als projectes seleccionats. La intenció és distribuir els ajuts de forma aproximadament equitativa entre les diferents àrees temàtiques, però la distribució final dependrà sempre de la qualitat i de les característiques específiques dels projectes presentats en aquesta convocatòria.

* Aquest import està subjecte a l’aprovació final per la Fundació ”la Caixa”.

La Fundació Francisco Luzón cofinançarà un projecte sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

La Fundació ”la Caixa” i la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) col·laboren mitjançant la Iniciativa Ibèrica d’Investigació i Innovació Biomèdica (i4B) en el marc de la convocatòria. Sota aquesta iniciativa, la FCT pot finançar projectes addicionals entre les propostes més ben classificades amb un component portuguès.

El fet que les propostes siguin individuals o en consorci, o de recerca bàsica, clínica o translacional, no serveix com a criteri de selecció durant el procés d’avaluació. Els únics criteris de selecció per avaluar les propostes són els que es detallen a les bases de la convocatòria.

L’assignació d’un pressupost ajustat correctament a les activitats que s’han de desenvolupar és un punt estrictament valorat en el procés d’avaluació dels projectes.

Beneficiaris

Organitzacions sol·licitants (Host Organitzacions, HO). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d’organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

Líder del projecte (Project Leader, PL). L’investigador principal de la organització sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, que és qui presenta la proposta a la convocatòria i qui dirigeix l’execució global del projecte.

Organitzacions de recerca (Research Performing Organizations, RPO). Qualsevol organització de recerca sense ànim de lucre localitzada a qualsevol país del món que desenvolupi activitats en el projecte. En projectes individuals, l’única organització de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d’haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca (incloent-hi l’organització sol·licitant). Organitzacions de recerca amb el mateix NIF o VAT number es consideren una sola organització.

Investigadors principals (Principal Investigators, PI). Cada organització de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d’executar les activitats del projecte que es duen a terme en la seva organització.

Organitzacions de la societat civil (Civil Society Organizations, CSO). Addicionalment, tant els projectes individuals com els consorcis de recerca poden incloure també fins a un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la recerca (p. ex., associacions de pacients).

Empreses. Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades.

Globalment, la suma del pressupost de totes les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal pot ser com a màxim un 30 % de la totalitat del pressupost del projecte.

Membres de l’equip (Team Members). Tots els membres de l’equip del projecte han de formar part de l’organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci de recerca.

Elegibilitat

A les bases d’aquesta convocatòria (disponible només en anglès), hi podeu trobar tots els detalls dels criteris d’elegibilitat i dels requisits per presentar una proposta en aquesta convocatòria.

Projectes CaixaResearch Health actius. Els project leaders (PL) guanyadors en les tres darreres edicions de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en salut no es poden presentar com a PL de noves propostes en aquesta edició.

Valoració mínima en l’edició anterior. A fi de potenciar la qualitat de les propostes, els PL i PI dels projectes que van obtenir una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) en l’avaluació per revisió remota d’experts de l’edició anterior (2021) no es poden presentar com a PL en propostes d’aquesta edició (2022).

De forma prospectiva, els PL i PI dels projectes que obtinguin una valoració inferior a 5,50 (d’una puntuació màxima de 8) en l’avaluació per revisió remota d’experts d’aquesta edició (2022) no es podran presentar com a PL en propostes de l’edició vinent (2023).

No són elegibles els projectes que desenvolupin estudis els resultats dels quals estiguin sotmesos a drets, de qualsevol naturalesa, per part d’una entitat amb ànim de lucre abans del tancament de les aplicacions. La Fundació ”la Caixa” es reserva el dret de rebutjar propostes que tinguin un clar benefici per a organitzacions amb ànim de lucre.

Selecció de projectes

La selecció de les propostes es fa a partir d’un rigorós procés que compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència.

Consta d’una primera fase de preselecció remota de projectes per revisió d’experts (peer review) i d’una segona fase de selecció presencial per comitès d’experts en cadascuna de les àrees de recerca.

Preguntes i respostes: E-mail: healthresearch@fundaciolacaixa.org

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere