Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El govern català presenta un nou PLA per incrementar l’ús del català als centres educatius

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació: “L’objectiu és augmentar l’ús del català als centres educatius i promoure la col·laboració de la comunitat educativa en la millora de l’ús lingüístic en tots els contextos escolars”

Natàlia Garriga, consellera de Cultura: “El Govern entra en una nova etapa pel que fa a la política lingüística”

Per primera vegada es disposa de dades complertes de l’evolució de l’ús de la llengua catalana als centres durant els darrers 15 anys

Una diagnosi, a càrrec d’un grup de recerca universitari, permetrà conèixer el mapa complet d’usos lingüístics de tot el sistema educatiu

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, i el conseller d’Educació també de la Generalitat de Catalunya, Josep Gonzàlez-Cambray, han presentat avui el Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana als centres educatius, que s’emmarca en un canvi respecte al tractament de la llengua per part de la Generalitat: “El Govern entra en una nova etapa pel que fa a la política lingüística”, ha anunciat la consellera. Aquesta nova estratègia parteix de dues premisses: primer, cercar, analitzar i explicar obertament les dades de l’ús del català a casa nostra; i segon, impulsar polítiques lingüístiques des de tots els àmbits del Govern.

Com ha explicat Garriga, l’eina per dur a terme aquesta tasca és la Comissió Tècnica de Política Lingüística, que es va reunir per primera vegada el passat dimarts, 26 d’octubre, i que vertebra la tasca lingüística de tots els Departaments de la Generalitat. En el marc d’aquesta Comissió, el Departament de Cultura, mitjançant la Secretaria de Política Lingüística, i el Departament d’Educació, han començat una tasca conjunta d’anàlisi i foment de la llengua catalana a les escoles.

En aquest sentit, el Departament d’Educació ha anunciat que posarà en marxa el Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana a partir d’aquest curs 2021-2022. Una iniciativa que aplega un seguit d’accions amb l’objectiu d’augmentar l’ús del català als centres educatius, i al mateix temps promoure la col·laboració de la comunitat educativa en la millora del seu ús en els contextos escolars.

Les dades recollides pel Consell Superior d’Avaluació (CSA) sobre els usos lingüístics de l’alumnat i professorat català durant els darrers 15 anys evidencien que el català ha patit una disminució progressiva als centres, tant pel que fa a l’ús de l’alumnat com del professorat dins l’aula. Tal com ha expressat el conseller, “davant d’aquesta realitat lingüística, que no és la que volem, des del Govern fem front a la situació i actuem. I des del Departament d’Educació impulsem aquest Pla per incrementar l’ús del català als centres educatius”.

El titular d’Educació ha afirmat que “l’escola és un més dels vasos comunicants que equilibra l’ús social de la llengua i que es veu influïda per molts altres àmbits, com el dels mitjans de comunicació, l’audiovisual o les xarxes socials. L’escola, doncs, juga un paper important però no únic en la normalització de l’ús social de la llengua catalana”.  

Segons les dades del CSA sobre els usos i els resultats acadèmics de l’alumnat de 4t d’ESO entre 2006 i 2021, l’ús del català de l’alumnat per adreçar-se als docents dins de la classe ha minvat els darrers anys. Dins de l’aula, el 39% de l’alumnat es dirigeix sempre o gairebé sempre en català al professorat, quan el 2006 la xifra era del 56%.

També disminueix l’ús del català entre l’alumnat per a les activitats en grup. Si el 2006 el 67% dels alumnes es relacionaven sempre o gairebé sempre en català en les seves activitats grupals, el 2021 només ho fan el 21,4%. En aquest sentit, el conseller ha recordat que “aquest fet és especialment rellevant perquè els canvis en els models pedagògics deixen enrere les classes magistrals i la relació entre l’alumnat té un paper més preponderant en el desenvolupament de l’aprenentatge”.

Pel que fa a l’evolució de l’ús del català del professorat per dirigir-se a tot el grup, també hi ha hagut una disminució, ja que el 2006 el 63,7% del professorat s’adreçava al seu grup en català sempre o gairebé sempre, i el 2021 la dada ha minvat fins al 46,8%.

Per tot això, el Departament d’Educació endega el pla, que preveu un seguit d’actuacions per augmentar l’ús del català, i que començarà aquest curs de forma pilot a 200 escoles i instituts d’arreu del territori per arribar a tots els centres públics i concertats en 4 anys. Anualment s’incorporaran aproximadament 1.000 centres, durant els 3 pròxims cursos.

Detecció de la realitat lingüística dels centres

Com a pas previ, cal conèixer quina és la realitat lingüística de cada centre i comunitat educativa. Per això, els centres recolliran evidències dels usos lingüístics a partir d’indicadors establerts que permetran elaborar actuacions concretes en funció de la seva situació particular.

Es crearan Grups impulsors (GI) formats per docents dels diferents nivells educatius i un membre de l’equip directiu, amb l’acompanyament dels l’ELIC -equips d’assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social-. A partir de la informació recollida pels grups impulsors amb els indicadors de detecció, es formarà al professorat per tal d’aplicar accions que millorin l’ús del català. Unes formacions que s’adaptaran a la realitat de cada centre. El procés comptarà amb el suport de la inspecció educativa i el seguiment i avaluació del Consell Superior d’Avaluació.

Un cop detectada la realitat de cada centre, el GI identificarà els elements de millora i establirà objectius, calendaris i instruments d’avaluació. Per exemple, si cal, es podrà proposar la revisió del Projecte Lingüístic del centre, i s’hi incorporaran els objectius i accions planificades.

Impuls a la recerca i formació inicial del professorat

Per avançar en el pla, el Departament d’Educació encarregarà a un grup de recerca universitari una diagnosi de la realitat lingüística del sistema educatiu en les diferents etapes, per tal de disposar d’evidències científiques per impulsar polítiques en matèria d’ús de la llengua.

D’altra banda, també en relació amb el món universitari, Educació treballarà conjuntament amb el Departament de Recerca i Universitats per tal de reforçar la formació inicial del professorat en l’aplicació del model lingüístic. I ho farà tant pel que fa als Graus d’Educació Infantil i Primària com al Màster de professorat de secundària.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere