Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Nova regulació de l’avaluació, la promoció i la titulació en les diferents etapes educatives escolars aprovada per Govern Espanyol

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consell de Ministres del Govern Espanyol ha donat el vistiplau al “Reial decret que regula l’avaluació, la promoció i la titulació de les diferents etapes educatives”, canvis que entraran en vigor aquest mateix curs 2021-2022.

L’objectiu del decret és promoure una evolució positiva de l’alumnat, especialment durant l’educació obligatòria, afavorint una garantia més gran d’aprenentatge per als escolars i mantenint les seves expectatives d’aconseguir una formació tan avançada com sigui possible.

El text estableix que, a les etapes obligatòries (Primària i ESO), l’avaluació dels alumnes serà contínua. La promoció no estarà supeditada a un nombre de matèries no superades, sinó que les decisions sobre el pas de curs i la titulació recauen enterament a l’equip docent.

En el cas de l’educació primària, aquesta decisió se sotmetrà a consideració en finalitzar els cursos segon, quart i sisè, i serà automàtica la promoció en els altres. A ESO, l’equip docent valorarà si l’evolució global d’un alumne us permet avançar de curs amb expectatives favorables de recuperació de les matèries no superades.

El Reial decret subratlla que la repetició ha de ser una mesura absolutament excepcional que només s’ha de prendre després d’haver esgotat les mesures de reforç i suport, i sempre que s’estimi que és el més adequat per afavorir el desenvolupament de l’alumne. En qualsevol cas, l’alumne o alumna podrà romandre al mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim al llarg de l’ensenyament obligatori.

Finalment, se suprimeixen les convocatòries extraordinàries de juny i/o setembre, en virtut del que dictamina el Consell d’Estat. La moratòria per a l’aplicació d’aquesta mesura introduïda per la ministra a l’esborrany del Reial decret ha estat anul·lada per aquest òrgan consultiu perquè considera que no es pot establir un règim diferenciat en la programació de cada comunitat autònoma.

Pel que fa al Batxillerat, cal destacar que la promoció entre el primer i el segon curs exigirà un màxim de dues matèries no superades, amb una avaluació continuada i diferenciada per assignatura. Per obtenir el títol serà necessària l’avaluació positiva de totes les matèries, encara que es preveu la possibilitat d’obtenir-lo de manera extraordinària amb una matèria no superada sempre que l’alumne hagi assolit els objectius i les competències de l’etapa, hagi cursat aquesta matèria amb normalitat ( assistència classe, realització d’exàmens, etc.) i que la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries sigui igual o superior a cinc. Aquesta decisió la prendrà l’equip docent de manera col·legiada.

Reial Decret complet … clica aquí

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere