Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Noves mesures de la Comissió Europea per millorar l’aprenentatge permanent i l’ocupabilitat: comptes d’aprenentatge individual i microcredencials

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

En la Cimera social de Porto, el mes de maig, els dirigents de la UE van acollir amb satisfacció l’objectiu a escala de la UE que com a tard el 2030 el 60 % dels adults participi en activitats de formació cada any. Avui la Comissió ha fet un pas important per ajudar els estats membres a complir aquest objectiu: ha presentat propostes de recomanacions del Consell sobre els comptes d’aprenentatge individual i sobre les microcredencials, tal com es va anunciar en l’Agenda de capacitats i en la Comunicació sobre l’Espai europeu d’educació de 2020.

Disposar d’un conjunt de capacitats sòlid brinda oportunitats a les persones, proporciona una xarxa de seguretat en temps d’incertesa, fomenta la inclusió i el progrés social i aporta a l’economia la mà d’obra qualificada necessària per créixer i innovar. Tant la transició verda com la digital necessiten, per tenir èxit, que hi hagi treballadors amb les capacitats adequades. La pandèmia de covid-19 ha accentuat la necessitat de reciclatge i millora de les capacitats de la població activa per adaptar-se als canvis en el mercat de treball i satisfer la demanda dels diversos sectors.

Tot i això, molt poca gent participa en activitats de formació de manera habitual en acabat de l’etapa inicial d’educació i formació, donat que sovint no disposen dels recursos econòmics o del temps necessaris per millorar i obtenir noves capacitats o bé no coneixen les oportunitats de formació disponibles i els beneficis que poden reportar. Per exemple, en més del 90 % dels llocs de treball actuals i en tots els sectors cal un cert nivell de capacitats digitals, si bé al 2019 només tenien capacitats digitals bàsiques el 56 % dels adults.

Les dues noves propostes que hem adoptat avui sobre els comptes d’aprenentatge individual i sobre les microcredencials ajudaran a donar resposta a aquestes mancances ja que generaran més ocasions perquè la gent trobi ofertes de formació i oportunitats laborals.

Comptes d’aprenentatge individual

La proposta de la Comissió pretén assegurar que tothom tingui accés a oportunitats de formació pertinents que s’ajustin a les seves necessitats, al llarg de la seva vida i amb independència de si la persona està treballant o no en cada moment.

Amb aquest objectiu, la proposta de recomanació del Consell aborda els colls d’ampolla principals que impedeixen actualment que la gent es formi—la motivació, el temps i els diners— i demana als estats membres i als agents socials de:

-crear comptes d’aprenentatge individual i proporcionar drets de formació a tots els adults en edat de treballar;

-definir una llista d’activitats de formació de qualitat garantida i pertinents per al mercat de treball que puguin optar al finançament dels comptes d’aprenentatge individual i permetre que s’hi accedeixi mitjançant una inscripció digital, per exemple des d’un dispositiu mòbil;

-oferir oportunitats d’orientació professional i validació de capacitats adquirides prèviament, així com un permís de formació retribuït.

L’aspecte innovador d’aquesta proposta és que situa la persona directament en el centre del procés de desenvolupament de les capacitats. També demana als estats membres que modulin el finançament en funció de les necessitats de formació de les persones.

Microcredencials

Les microcredencials certifiquen els resultats d’aprenentatge derivats d’una experiència formativa curta (per exemple, un curs o una activitat de formació breus). Ofereixen una forma flexible i específica d’ajudar la gent a millorar els coneixements, les capacitats i les competències que necessiten per al seu desenvolupament personal i professional.

La proposta de la Comissió busca que les microcredencials siguin acceptades de manera generalitzada en totes les institucions, empreses i sectors dels diferents països. Amb aquest objectiu, els estats membres han d’acordar:

-una definició comuna de les microcredencials;

-elements estandarditzats per descriure-les; i

-els principis fonamentals per dissenyar-les i certificar-les.

La finalitat és que les microcredencials siguin de qualitat i la certificació es faci de manera transparent per donar fiabilitat a allò que certifiquen. Això hauria de promoure’n l’ús entre els qui es formen, els treballadors i els demandants de feina que se’n poden beneficiar. La proposta també conté recomanacions sobre les microcredencials en l’educació i la formació i en les polítiques del mercat de treball. D’aquesta manera la gent hauria de poder aprendre noves capacitats en funció de les seves necessitats i de manera inclusiva. La concepció europea de les microcredencials és una iniciativa emblemàtica essencial per assolir un Espai europeu d’educació com a tard el 2025. Les microcredencials poden formar part de l’oferta formativa continguda en els comptes d’aprenentatge individual.

Declaracions dels membres del Col·legi

Margaritis Schinas, vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, ha declarat: «El desenvolupament de les capacitats i les competències és essencial per tenir una bona carrera professional, per a la inclusió i per a la integració. Ajuden la gent a adaptar-se al canvi, prosperar i fer aportacions. Les capacitats també són fonamentals per al creixement. La proposta que presentem avui vetlla perquè l’aprenentatge pugui donar-se en qualsevol punt de la vida i perquè sigui flexible i accessible per a tothom. Suposa un pas important vers la inclusió de més gent en les oportunitats educatives i formatives, perquè ningú no en quedi enrere».

La comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, ha declarat: «Perquè la transició sigui equitativa, és imprescindible que tothom tingui accés a oportunitats de formació i aprenentatge flexibles, modulars i accessibles, independentment de les circumstàncies personals de cadascú. La concepció europea de les microcredencials facilitarà el reconeixement i la validació d’aquestes experiències formatives. A més, reforçarà el paper dels centres d’ensenyament superior i de formació professional a l’hora de fer realitat l’aprenentatge permanent arreu de la UE i permetrà que accedeixin a aquests centres un grup d’estudiants més divers». 

Nicolas Schmit, comissari d’Ocupació i drets socials, ha declarat: «L’educació i la formació no haurien d’acabar-se quan pleguem de l’escola. Ara més que mai cal que la gent desenvolupi les seves capacitats al llarg de la vida professional per satisfer les demandes d’un mercat de treball en canvi constant. Les propostes de la Comissió sobre els comptes d’aprenentatge individual i les microcredencials ens ajudaran a assolir l’objectiu marcat en el Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials que cada any participi en activitats de formació el 60 % dels adults. A Europa ens hem de prendre seriosament l’aprenentatge permanent; és la millor inversió i és positiva per als treballadors, per a les empreses i per a l’economia en general».

Properes etapes

Les propostes es negociaran amb els estats membres. Un cop les adopti el Consell, la Comissió ajudarà els estats membres, els agents socials i els socis pertinents en l’aplicació d’aquestes recomanacions del Consell. El seguiment i la presentació d’informes amb relació als comptes d’aprenentatge individual es durà a terme dins del cicle del Semestre europeu.    

Rerefons

El dret a l’educació, a la formació i a l’aprenentatge permanent està consagrat en el pilar europeu dels drets socials (principi 1). Tothom hauria de tenir accés permanent a educació i formació de qualitat i un ventall d’oportunitats per desenvolupar les seves capacitats que reflecteixi les necessitats amb què s’enfronta en cada moment. Les capacitats són els fonaments de l’èxit de les persones en un mercat de treball i una societat que canvien constantment.

En la Cimera social de Porto i en el Consell Europeu del mes de juny els dirigents de la UE van acollir amb satisfacció els objectius principals per al 2030 marcats pel Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials, entre els quals hi ha l’objectiu que com a tard el 2030 el 60 % dels adults participi en activitats de formació. Aquest és un dels objectius principals del Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials. No obstant, el 2016 només el 37 % dels adults participava anualment en activitats de formació i el ritme de creixement d’aquest indicador era molt lent. Si continua aquesta tendència no s’assolirà l’objectiu fixat; d’aquí la importància de les iniciatives contingudes en les propostes: els comptes d’aprenentatge individual i les microcredencials. Les propostes que presentem avui conviden els estats membres a cooperar amb els agents socials i les parts interessades pertinents per fer realitat la millora i el reciclatge de competències per a tothom.

Les propostes de recomanació del Consell sobre comptes d’aprenentatge individual i sobre microcredencials per a l’aprenentatge permanent i l’ocupabilitat són les últimes de les dotze accions emblemàtiques anunciades en l’Agenda europea de capacitats i en el Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials. La concepció europea de les microcredencials també és una iniciativa emblemàtica essencial per assolir un Espai europeu d’educació com a tard el 2025.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere