Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya destina més de 42 milions d’euros a subvencions de formació professional per l’ocupació de 120.000 treballadors/es en actiu

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consorci, depenent del Departament d’Empresa i Treball, subvenciona programes de formació professional orientats a la millora de competències professionals i a l’obtenció de certificats de professionalitat que responen a les necessitats dels sectors productius catalans

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha resolt atorgar 42.046.000 euros en subvencions per al finançament dels programes de formació professional per l’ocupació que beneficiaran al voltant de 120.000 treballadors/es.

L’oferta formativa de 2021 del Consorci, acordada en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents socials, complementa la formació programada per les empreses, i facilita també l’obtenció de les habilitacions professionals necessàries en cada entorn productiu.

El Consorci impulsa la seva oferta formativa amb la complicitat dels representants de cada sector, mitjançant metodologies participatives en el disseny de les accions, i amb l’actualització permanent del Catàleg d’Especialitats, una eina que recull les necessitats formatives de les persones treballadores i de les empreses de tots els sectors productius de Catalunya.

L’oferta formativa del Consorci es concreta en programes de formació de caire sectorial, focalitzada en un sector productiu concret, i de caire transversal, dirigits a l’obtenció de competències professionals de diferents sectors.

Al voltant del 30% de la formació programada condeix a certificacions o habilitacions oficials:  certificats de professionalitat, habilitacions professionals dels sectors, certificacions de fabricants TIC, idiomes en el marc comú europeu de les llengües (MECR), entre altres.

Formació Contínua 2021: 42 milions d’euros

Les accions, que s’executaran durant el 2022, dels programes de formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades s’han resolt en el si d’unes convocatòries amb un pressupost de 42.046.973 euros.

  • Formació transversal: Accions formatives transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica: 17.882.492 euros

Accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de  les persones treballadores i de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal.

Entre la formació transversal hi són els idiomes; les aplicacions informàtiques;  les tecnologies d’informació i comunicació; la seguretat i salut laboral; les competències transversals de gestió i habilitats personals.

Així mateix, hi són les accions formatives específiques del treball autònom i de l’economia social.

  • Formació sectorialAccions formatives adreçades a àmbits sectorials: 15.000.000 euros

Les accions formatives de caràcter sectorial responen als requeriments de productivitat i competitivitat de les persones treballadores i de les empreses, així com les necessitats d’adaptació als canvis de cada sector productiu i les possibilitats de producció i desenvolupament personal. Els sectors als que s’adrecen son els següents:

Agroalimentària, Comerç, Construcció, Educació, formació i lleure, Indústria, Sanitat, afers socials i serveis a les persones,  Serveis a les empreses, Transports, comunicacions i mar; i Turisme, hostaleria i joc.

  • Formació dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat: 9.164.000 euros

Els certificats de professionalitat acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral amb significació en l’ocupació. Aquests certificats de professionalitat tenen equivalència en el món acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci va néixer l’any 2004 en el marc del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, i per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit de Catalunya.

El principal objectiu del Consorci és el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació de les persones treballadores en actiu i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l’Estratègia europea d’ocupació.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere