Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El govern català presenta el projecte del “Pacte Nacional per la Llengua” assumint la resolució del Parlament de Catalunya

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El mes de febrer es farà la primera reunió del Pacte Nacional per la Llengua amb tots els agents implicats, en la qual es presentarà l’informe d’experts sobre la situació de la llengua, i s’obrirà el procés participatiu

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga Ibáñez, i el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila Moreno, han presentat avui el projecte del  Pacte Nacional per la Llengua, amb el qual es vol establir un diagnòstic objectiu de la situació de la llengua catalana per tal de dissenyar i dur a terme una política lingüística més transversal, més participativa i consensuada amb les forces polítiques, les organitzacions, les entitats i, en general, amb tota la població.

Els objectius del Pacte Nacional per la Llengua són incrementar els nivells de coneixement col·lectiu de la llengua; facilitar al màxim el seu ús en tots els sectors, tot parant especial atenció als àmbits més rellevants en què té menys presència, així com potenciar l’adopció del català entre les persones que no el tenen com a llengua de partida.

La llengua, qüestió de consens

Amb el Pacte, es vol arribar a un consens social i polític sobre el català i desenvolupar polítiques necessàries per a l’ús i el coneixement de la llengua. El futur del català demana un debat constructiu perquè les bases lingüístiques del futur de Catalunya i de tota la comunitat lingüística siguin compartides tan àmpliament com sigui possible.

Desenvolupament del Pacte

El passat mes de setembre, el Parlament de Catalunya va instar el Govern, per mitjà d’una resolució aprovada per un 85% de la cambra, a promoure un Pacte Nacional per la Llengua i a encarregar un informe acadèmic sobre la situació de la llengua.

Aquest mes de febrer es farà la primera reunió del Pacte, on es presentarà l’informe sobre la situació de la llengua als partits polítics i a les entitats i representants del Consell Social de la Llengua Catalana. La presentació de l’informe, realitzat per set acadèmics de diverses universitats catalanes i de l’Institut d’Estudis Catalans, marcarà l’inici del procés de reflexió, debat i consens.

 Perquè el Pacte Nacional tingui el màxim suport i inclogui la visió del conjunt de la ciutadania, ha d’aplegar el màxim nombre de veus possibles. Per aquest motiu, un cop feta la primera reunió s’obrirà el procés participatiu adreçat a institucions, entitats i ciutadans. Així, es portaran a terme diverses activitats d’informació, reflexió, debat i de recollida de propostes a diferents espais i localitats, seguides després de jornades de reflexió sectorials i territorials, de grups de reflexió i de recollida de propostes.

El procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua està dirigit a totes les institucions, grups polítics, organitzacions, entitats socials i a la població en general, que reconeixen la unitat de la llengua catalana, que comparteixen que la situació de la llengua és complexa i delicada ara mateix a Catalunya i a la resta del domini lingüístic, i que veuen la necessitat d’actuar per revertir la situació.

El Pacte es dirigeix en primer lloc a la ciutadania de Catalunya, però els seus objectius interpel·len igualment el conjunt de la comunitat lingüística catalana i, en un sentit més ampli, qualsevol persona que pugui sentir-se implicada en la defensa de la diversitat lingüística.

Al juliol, es durà a terme la síntesi de les aportacions recollides durant el procés participatiu per tal que es pugui incorporar  al debat i als treballs polítics que tindran lloc durant la tardor.

Aquests treballs s’acabaran amb l’elaboració del text definitiu del Pacte, que un cop aprovat, les institucions, les entitats i la ciutadania podran subscriure.

Així, la previsió és que a la tardor d’enguany s’assoleixi un acord en el marc del grup de treball pel Pacte Nacional per la Llengua, i que aquest es presenti i se signi el mes de desembre. Aquest procés, ha de conduir a la signatura d’un document, el Pacte Nacional per la Llengua, que serà la base per al futur pla de política lingüística pluriennal.

 Explicació gràfica (pdf) … clicar aquí

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere