Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Posicionament públic del Govern català davant els casos denunciats d’assetjament sexual i per raó de sexe a les universitats de Catalunya

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

COMUNICAT Institucional

L’àmbit educatiu, incloent-hi les universitats, no és aliè a les violències masclistes. El Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats expressen el suport a les dones valentes que han denunciat públicament la situació d’assetjament patida i els dèficits de les respostes institucionals, i posen a la seva disposició els serveis i recursos de la xarxa especialitzada d’atenció a les violències masclistes.

Erradicar la discriminació de les dones, les barreres d’accés i els sostres de vidre en tots els àmbits de la universitat i la recerca no és només una qüestió de respecte als drets humans de les dones, de justícia i d’equitat de gènere, sinó que ha d’integrar els estàndards de qualitat de les universitats i dels centres de recerca. Com expressava la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya al seu comunicat de 25 de novembre de 2021, amb motiu del Dia internacional per a l’erradicació de la violència contra les dones, “les universitats, com a institucions generadores i transmissores de coneixement i valors, han d’esdevenir institucions referents en igualtat i en compromís amb l’erradicació de les violències contra les dones”.

La transformació feminista del país que s’ha marcat com a objectiu aquest Govern abasta tots els àmbits, també l’àmbit universitari. Una transformació fonamentada en el desplegament efectiu i en tota la seva potència de les lleis d’igualtat vigents i que passa de manera indefectible pel treball interdepartamental en el si del Govern. El Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats comparteixen aquest objectiu estratègic, el qual es concreta en el Pla de Govern de la XIV legislatura en les següents mesures:

  • Impulsar i fer el seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca.
  • Establir paràmetres comuns per a l’elaboració i el seguiment dels plans d’igualtat i dels protocols de les universitats.
  • Vetllar per la paritat en els òrgans col·legiats del sistema universitari català.
  • Promoure i avaluar accions positives en l’àmbit d’universitats i recerca, incloent-hi l’adopció de l’Acord de protecció de la maternitat en el procés d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent investigador (PDI).


Per tal de garantir el dret a unes trajectòries formatives i professionals lliures d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual o de la identitat i expressió de gènere i d’altres formes de violència masclista, les universitats i els centres de recerca compten amb protocols per a la prevenció, la detecció, l’atenció i la reparació de les situacions d’aquest tipus que es puguin produir entre membres de la comunitat universitària.

Els casos denunciats als mitjans de comunicació evidencien que aquests protocols i els procediments administratius que els sustenten han de millorar el seu funcionament, tant en el vessant preventiu i de detecció com en el vessant de l’atenció, l’acompanyament, la investigació i l’eventual sanció.

Per aquest motiu, el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Departament de Recerca i Universitats estan treballant en un protocol-guia que permeti a les universitats actualitzar els seus protocols als estàndards establerts en la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Entre els principis de diligència deguda que estableix aquesta Llei per assegurar intervencions àgils, eficaces i no revictimitzadores, s’hi inclouen: serveis d’assessorament i d’acompanyament integral a les víctimes; mesures cautelars i mesures de reparació adequades; garantia d’independència de les persones que condueixen la investigació; i formació en perspectiva de gènere i violències masclistes de les persones que intervinguin en els procediments i en la instrucció d’expedients informatius o disciplinaris derivats de l’aplicació del protocol.

La Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes coordinarà l’elaboració del protocol-guia, en el qual hi participaran la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, professionals amb expertesa en aquesta matèria i els vicerectorats competents en polítiques d’igualtat. També s’establiran indicadors per identificar les omissions o dèficits de les intervencions que poden produir violència institucional, així com indicacions per a l’elaboració periòdica dels informes d’avaluació que s’hauran de sotmetre a les administracions competents en política universitària i en polítiques d’igualtat de gènere, tal com preveu la Llei 17/2020. Simultàniament, s’aprofundirà en la coordinació entre els serveis d’acompanyament de les universitats proporcionats per les seves unitats d’igualtat i els serveis de la xarxa especialitzada en violències masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes.

El Govern està convençut que assegurar que les universitats i centres de recerca siguin un espai segur i on prevalgui l’equitat és un objectiu compartit amb tots el agents dels sistema universitari i de recerca i amb el conjunt de la societat catalana. Per això des del Govern diem ben alt i clar “companyes, us creiem”, i posem de manifest novament el nostre compromís d’adoptar totes les mesures per erradicar les violències masclistes de tots els àmbits, també de l’àmbit universitari.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere