Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Un total de 82.618 alumnes de Catalunya estan fent les proves d’avaluació de 6è d’educació primària

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

Permetran determinar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en els següents àmbits: matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera, i medi natural

Un total de 82.618 alumnes duran a terme, entre aquest dimarts 26 d’abril i aquest dijous, les proves d’avaluació de 6è d’educació primària. Una avaluació que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

 El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran-, competència matemàtica i de l’àrea de coneixement del medi natural. L’avaluació de 6è d’educació primària té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. El resultat de la prova no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat, ni en la decisió de passar a l’ESO, però serveix al centre per saber en quin punt està el seu alumnat, i a l’administració per avaluar el nivell d’assoliment en tot el sistema educatiu.

 La realització de les proves es durà a terme en tres dies: avui els alumnes s’avaluaran en les competències de llengua catalana i llengua estrangera -anglès i/o francès-; demà s’avaluaran la llengua castellana i les matemàtiques; el dijous 28 d’abril es farà la prova de coneixement del medi natural i, si s’escau, d’aranès.

 L’alumnat prové de 2.273 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:

Servei territorialAlumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona13.659
Vallès Occidental11.080
Maresme-Vallès Oriental10.079
Baix Llobregat9.160
Barcelona Comarques9.395
Girona8.965
Tarragona7.550
Catalunya Central6.234
Lleida4.669
Terres de l’Ebre1.827
TOTAL82.618

Els correctors de les proves de sisè d’educació primària tenen el suport d’una plataforma digital  que facilita i agilitza el procés de correcció de les preguntes obertes i en les redaccions. Fa dues edicions  ja es va implementar per a la correcció de les preguntes tancades. Els enunciats de les diferents proves es podran consultar a la web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, un cop acabat tot el procés d’aplicació:  http://csda.gencat.cat/ca/.

 Contingut de les proves

 En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió oral es valoren els processos d’obtenció d’informació i interpretació; de la comprensió  lectora, es valora l’obtenció d’informació, la interpretació d’aquesta i la reflexió; finalment de l’expressió escrita es valora la correcció lingüística, la competència discursiva i els aspectes formals.

 Respecte la llengua estrangera, s’avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral, en concret els processos d’obtenció d’informació i d’interpretació. En l’expressió escrita es mesura la competència discursiva i la correcció lingüística.

 Pel que fa a la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i justificar els resultats obtinguts.

Quant a la prova de competència associada a l’àrea de coneixement del medi natural, es té en compte l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d’informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.

Notícia anterior
Notícia posterior

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere