Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Neix a Catalunya el ‘Pla DonaTIC en l’àmbit de la Ciberseguretat’ per apoderar i visibilitzar les dones en aquest sector emergent i de futur

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El nou pla sectorial l’ha presentat avui (12/5/2022) la directora general de Societat Digital, Joana Barbany, en el marc del ‘Barcelona Cibersecurity Congress’ a la Fira de Barcelona Gran Via

Es tracta d’un pla d’actuació estratègic impulsat conjuntament per Polítiques Digitals i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per fomentar la igualtat de gènere en el sector de la ciberseguretat

El pla contempla accions per fer créixer la presència i lideratge de les dones al sector; generar, atraure i retenir talent femení en ciberseguretat i promoure les vocacions en aquest àmbit entre nenes i joves

El Pla DonaTIC impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya per apoderar les dones en el món digital compta des d’avui amb un nou pla d’actuació sectorial diferenciat: el ‘Pla DonaTIC en  l’àmbit de la Ciberseguretat’. Aquest és el segon pla sectorial que s’activa en el marc del Pla DonaTIC, després del Pla DonaTIC en l’àmbit aeroespacial, per donar resposta a les necessitats específiques de promoció i visibilització de les dones en certs àmbits o subsectors digitals emergents i amb forta projecció de futur com poden ser els vinculats a l’espai i a la ciberseguretat.

El nou pla sectorial s’ha presentat avui en el marc del ‘Barcelona Cibersecurity Congress’, organitzat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i que se celebra aquesta setmana a la Fira de Barcelona Gran Via, en un acte que ha comptat amb les intervencions de la directora general de Societat Digital, Joana Barbany, i el director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Oriol Torruella.

Treballat conjuntament per la Direcció General de Societat Digital i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el ‘Pla DonaTIC en  l’àmbit de la Ciberseguretat’ té per objectiu fomentar la igualtat de gènere en el sector de la ciberseguretat des de tres vessants: donant suport al teixit empresarial de la ciberseguretat per estimular la participació de les dones en aquest sector; promovent i atraient el talent femení cap a aquesta disciplina i fomentant les vocacions de nenes i joves en ciberseguretat.

En aquest sentit, el pla s’alinea amb les línies estratègiques del Pla DonaTIC i també amb un dels eixos estratègics de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya: potenciar el sector econòmic de la ciberseguretat com a sector clau sobre el qual construir la societat digital a Catalunya, mitjançant polítiques d’innovació, dinamització del sector productiu i creació de talent.

Així, el pla s’estructura al voltant de tres eixos, amb objectius concrets i diferenciats:

-Lideratge de l’ecosistema de la ciberseguretat per afavorir la presència de dones.  Aquest eix té com a objectius estratègics identificar i atendre les necessitats de l’ecosistema per estimular la participació de les dones en el sector de la ciberseguretat i liderar l’articulació de l’ecosistema per afavorir la igualtat de gènere en aquest àmbit.

-Atracció, promoció i retenció del talent femení per incrementar l’ocupació de les dones en ciberseguretat. Amb  dos objectius estratègics: protegir i retenir el talent femení existent per impulsar el lideratge de dones en ciberseguretat i reciclar i atraure nou talent per incrementar l’ocupació de dones en posicions especialitzades i l’emprenedoria femenina en aquest sector.

-Estímul i foment de les vocacions de nenes i joves en ciberseguretat. Amb l’objectiu d’encoratjar les vocacions en ciberseguretat i respondre contra els estereotips de gènere que eviten l’interès de les més petites per les tecnologies en general i la ciberseguretat en concret.

Per assolir aquests objectius, el nou pla sectorial en ciberseguretat s’assenta sobre els tres pilars transversals del Pla DonaTIC:

-Mitjans de comunicació: agent fonamental per difondre activitats però també per sensibilitzar sobre la bretxa de gènere al sector i donar visibilitat a les dones referents en ciberseguretat

-Xarxes: tant les existents com les que puguin sorgir com a resultat de les actuacions d’aquest pla

-Observatori de dades i actuacions: per conèixer l’avenç en la consecució dels objectius

A més, el pla estableix uns indicadors d’impacte i de resultats per a cada eix estratègic per poder complir els diferents objectius i valorar la idoneïtat de les actuacions previstes.

Les dones en el sector de la ciberseguretat a Catalunya

El sector de la ciberseguretat a Catalunya es troba en plena expansió, com a la resta del món, on el mercat vinculat a aquest àmbit al 2021 s’estima en més de 190.000 milions d’euros i es preveu que creixi un 10% anual fins al 2026.

En aquest context de creixement, la manca de talent per cobrir la demanda de professionals TIC que pateix el sector digital en general s’accentua especialment en l’àmbit de la ciberseguretat: en el mercat laboral català, per cada oferta professional en aquest àmbit, només 3,4 professionals hi encaixen, mentre que la xifra s’eleva a 19,6 per al conjunt de professions digitals. Ara mateix, la demanda no coberta de professionals de la ciberseguretat a Catalunya s’estima en unes 6.000 persones.

Pel que fa a la presència de dones al sector TIC, aquesta només representa el 29,8% de les persones que treballen en aquesta branca d’activitat, i només el 8,6% de les que ocupen posicions tècniques o especialitzades. Tot i la manca de dades d’aquest indicador aplicat al subsector de la ciberseguretat, diversos estudis apunten que aquest és el quart àmbit amb més demanda de persones treballadores dins del sector digital i un dels que té una taxa de participació femenina més baixa, que es podria situar al voltant del 12%.

Pel que fa a la presència de dones en els consells d’administració de les empreses de ciberseguretat a Catalunya, aquesta no arriba al 15%, segons dades de l’informe tecnològic La ciberseguretat a Catalunya elaborat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i ACCIÓ.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere