Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

Nou LLIBRE BLANC sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les Indústries Culturals i basades en l’Experiència

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

La IA per donar resposta als reptes del sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència a Catalunya

S’ha editat el “Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiència” impulsat pel CIDAI “Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence”, entitat coordinada per Eurecat, i que a l’actualitat està format pel Departament de Polítiques Digitals i Administració pública de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, BSC, CVC, i2CAT, Universitat Politècnica de Catalunya i les empreses NTT DATA, Microsoft, SAP i SDG.

El Resum Executiu del Llibre Blanc

El sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència (ICbE) és un domini ampli i divers que comprèn tres esferes d’activitat econòmica —cultura, turisme i esport—. Integra les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció sonora i de vídeo, artesania, arts escèniques i disseny), serveis i activitats turístiques (serveis i producte turístic a destinació, majoristes, intermediaris i distribuïdors, infraestructures i serveis de transport, etc.) i serveis esportius (gestors d’infraestructures esportives i organitzadors d’esdeveniments).

Davant l’amplitud i heterogeneïtat d’activitats que configuren les ICbE, el present document s’ha focalitzat en aquelles activitats de les ICbE centrades en proveir d’una experiència diferencial a l’usuari, tant a nivell individual com col·lectiu, i indistintament de si la seva condició és de visitant o resident.

Aquest sector s’ha vist enormement afectat per les tecnologies de les dades i de la Intel·ligència Artificial (IA). L’auge de l’oferta i dels canals de consum d’experiència cultural, l’accés a una gran quantitat de dades i fonts d’informació i la possibilitat de conèixer l’usuari i personalitzar continguts i experiències ha propiciat una eclosió d’aplicacions i solucions basades en la utilització de la IA i de les tecnologies basades en les dades.

A Catalunya hi ha una situació que propicia per destacar en el desenvolupament de solucions tecnològiques de dades i d’IA al sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència. Compta amb un consolidat sistema de generació de coneixement i talent amb universitats, centres tecnològics i de recerca, i una comunitat científica de prestigi. A Catalunya hi ha un gran teixit d’empreses i entitats del sector i és seu de grans esdeveniments culturals i esportius, tals com els Festivals Cruïlla, Sónar o Primavera Sound, esdeveniments com el MWC, i compta amb espais de referència en l’àmbit esportiu com l’anella olímpica de Montjuic, el Circuit de Montmeló, l’estadi del Camp Nou, entre d’altres, i del turisme amb destinacions consolidades com, per exemple, la Sagrada Família, Port Aventura o el Museu Dalí.

Tot i així cal reforçar el teixit de proveïdors tecnològics locals que formen part de l’ecosistema. Es tracta d’un sector molt competitiu fortament globalitzat, de manera que els grans actors internacionals (Google, Amazon, plataformes com Netflix, etc.) poden arribar a qualsevol mercat i monopolitzar les dades i com a conseqüència productes i serveis del sector.

En aquest context, l’objectiu d’aquest Llibre Blanc és el d’identificar accions i palanques per a donar impuls i fomentar l’adopció i la incorporació de la IA al sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència a Catalunya.

El document comença definint l’abast del sector i els diferents àmbits econòmics que comprèn. Es revisa el seu pes econòmic i s’analitzen els principals reptes i tendències. En aquest context dinàmic i canviant, els principals reptes del sector se centren en avançar i aprofundir en les dinàmiques pròpies de l’era digital que han transformat profundament l’experiència cultural, no només en temes d’accés, producció i difusió basats en noves tecnologies, sinó també en termes de participació i creació. Elements com millorar la producció i distribució de continguts culturals i d’experiència, desenvolupar nous formats, avançar en noves maneres de coneixement i interacció amb els usuaris o adoptar estratègies per a la sostenibilitat són els principals reptes destacats. Com es veurà al document, es tracta d’un sector molt fragmentat i atomitzat en tot el territori, i es troba en un estadi desigual de digitalització, que és la base pel desenvolupament de tecnologies de les dades i la IA. S’identifiquen tendències com la introducció de noves tecnologies digitals, la digitalització de serveis i productes, la progressiva datificació (ús de dades) del sector, la personalització de serveis i productes i la innovació digital.

El Llibre Blanc té com objectiu analitzar l’impacte que la IA pot tenir en l’àmbit de les ICbE, per tal d’inspirar els agents del sector i augmentar la penetració de la IA entre les entitats públiques, privades i les empreses. Per tal de poder mostrar els àmbits d’aplicació de la IA al sector de les ICbE, s’han identificat les principals oportunitats englobades en:

-Generació de continguts i experiències

-Distribució i consum de continguts i experiències

-Anàlisi i extracció de la informació

Al document es posa en relleu el conjunt de barreres i dificultats que suposen un fre al desenvolupament i l’adopció de la IA del sector de les ICbE en el context català. Aquesta reflexió s’ha realitzat amb experts, tant del món empresarial com del sector públic i acadèmic, i es destaquen principalment les següents barreres:

-Manca de mecanismes de col·laboració per desenvolupar projectes d’innovació públicoprivada.

-Disponibilitat de talent expert en analítica avançada de dades i IA, i, a més a més, dificultat de retenció del mateix.

-Manca de formació dels professionals del sector de les ICbE en el camp de la tecnologia i específicament de la IA.

-Accés, fragmentació i poca homogeneïtzació de les dades.

-Resistència al canvi dels professionals.

-Manca d’acceptació social degut a la manca de confiança en la fiabilitat de les solucions d’IA i amb poca tolerància a l’error.

-Mercat molt global amb grans competidors (GAFA – Google, Apple, Facebook, Amazon).

-Manca d’entorn tecnològic de proves que faciliti, formalitzi i estructuri la compartició de dades, la interacció entre actors i el test de nous models i serveis al voltant del sector de les ICbE amb dades reals d’una manera sistematitzada.

-Poca disponibilitat de models d’IA de qualitat en el reconeixement i generació del llenguatge natural en la llengua catalana.

-Gran incertesa legal pel desconeixement de les implicacions de la GDPR i drets d’autor i propietat intel·lectual.

-Manca d’una estratègia en IA en les organitzacions (i alineada amb l’estratègia general).

-Ecosistema de l’oferta tecnològica reduït en quant a empreses i startups proveïdores de solucions d’IA.

Finalment, també amb la contribució del grup d’experts, s’elaboren un conjunt de recomanacions i propostes agrupades en dos blocs segons el nivell d’impacte que poden produir i segons el grau de viabilitat en el context català.

1. El primer grup de mesures es considera amb un nivell d’impacte i viabilitat elevats:

2. Facilitar la Innovació publico-privada.

3. Facilitar de la creació de projectes tractors.

4. Atreure i formar talent expert.

5. Potenciar i acompanyar en l’adopció d’una estratègia en IA.

6. Incentivar la col·laboració entre el sector cultural i basat en l’experiència i els proveïdors tecnològics.

7. Donar accés a finançament. Les propostes del segon grup es consideren amb un nivell d’impacte i viabilitat a més llarg termini:

1. Reduir la fractura de desenvolupament d’algoritmes i solucions de la IA a la llengua catalana.

2. Promoure la compartició, interoperabilitat i governança de dades del sector i drets d’autor.

3. Plantejar el debat de l’autoria i propietat intel·lectual.

4. Sensibilitzar per l’adopció de la IA. Com a conclusió per poder avançar en les diferents recomanacions exposades s’aconsella impulsar una taula sectorial del sector de les ICbE per tal que es puguin dinamitzar, coordinar i impulsar les diferents línies de treball identificades durant l’elaboració del Llibre Blanc.

LLIBRE BLANC sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiència

Text íntegre … clicar aquí

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere