Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Govern català aprova el Decret llei que determina que el Departament d’Educació és el responsable de tots els projectes lingüístics que valida

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

La normativa estableix l’ensenyament de les llengües a partir de la realitat sociolingüística del centre i no de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges

 Els centres elaboraran els seus projectes lingüístics d’acord amb les necessitats educatives i a la diversitat cultural i lingüística; i el Departament en validarà l’adequació a la norma

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat avui (30/05/2022) el Decret llei pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, aprovació i revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius, per tal d’establir l’organització de l’ensenyament i ús de les llengües en cada centre. Un Decret que estableix que és el Departament d’Educació qui assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics de tots els centres. La normativa també estipula que l’ensenyament de les llengües als centres s’ha de dur a terme a partir de l’anàlisi de la realitat cultural i lingüística de cadascun dels centres, i no pas d’acord amb percentatges.

La Llei d’educació de Catalunya determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre. Aquest projecte ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i l’ús de les llengües.

La realitat heterogènia dels centres del sistema educatiu català s’ha de tenir en compte a l’hora de fixar els criteris el tractament de les llengües. Els projectes lingüístics han de considerar criteris objectius com: l’entorn sociolingüístic del centre, els objectius de normalització lingüística del català i de l’aranès a l’Aran, el respecte a la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat, i els nivells de coneixements lingüístics de l’alumnat, acreditats en les avaluacions i proves, tot mantenint el català com a centre de gravetat del servei públic educatiu de Catalunya.

El Decret llei fonamenta l’organització de l’ensenyament i ús de les llengües en els següents criteris:

-L’Estatut d’Autonomia, la Llei de Política Lingüística i la Llei d’Educació de Catalunya.

-La garantia que l’alumnat assoleixi el domini oral i escrit del català i del castellà en acabar l’etapa obligatòria.

-L’anàlisi de l’entorn sociolingüístic dels centres i dels objectius de normalització lingüística per garantir l’eficàcia dels projectes educatius i lingüístics.

-La inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües.

Elaboració i validació dels projectes lingüístics

Per dur a terme tot el procés, el Departament facilitarà l’assessorament necessari als centres per l’elaboració, aprovació o revisió dels seus projectes. Els centres elaboraran el projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre mitjançant les estratègies educatives i els recursos didàctics per assolir les competències lingüístiques.

La seva elaboració ha d’adequar-se als criteris del Decret llei –marc legal, anàlisi de l’entorn, garantia d’assoliment de les llengües per part de l’alumnat, i absència de percentatges-. Al territori de l’Aran, els projectes hauran de tenir en compte l’aranès com a llengua pròpia.

El projecte es revisarà i modificarà, si s’escau,  en funció del coneixement oral i escrit i de l’ús de les llengües que l’alumnat acrediti en les diferents etapes educatives. Aquesta revisió es farà mitjançant proves i avaluacions periòdiques, tant internes com externes, en períodes no superiors als dos anys. El Departament d’Educació, en un màxim de 30 dies, validarà si el projecte s’adapta a normativa i, en cas contrari, n’instarà a la modificació.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere