Lo Campus diari

Premsa universitària i escolar de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i l’Alguer

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona aprova la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única

Data publicació
Notícia anterior
Notícia posterior

El Consell de Govern de la UAB, reunit l’1 de juny en sessió ordinària, ha aprovat la modificació del títol referent a l’avaluació de la normativa acadèmica de la UAB per incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única. Aquesta opció es podrà començar a sol·licitar el curs 2023-2024.

La normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona recull que l’avaluació és el procés de valoració del grau d’assoliment dels objectius formatius fixats dins d’una titulació, a partir d’evidències objectives i quantificables, i criteris transparents i degudament difosos.

L’avaluació en els estudis de la UAB és un procés continuat dins el període lectiu fixat per impartir l’assignatura o mòdul, d’acord amb la seqüenciació del pla d’estudis i el calendari acadèmic amb l’objectiu de que l’alumne pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu.

Ara, amb aquesta modificació, i partir del curs 2023-2024, l’alumnat podrà sol·licitar una avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual haurà d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. Totes  les titulacions inclouran la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.

La sol·licitud d’avaluació única suposarà la renúncia a l’avaluació continuada, i implicarà el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i les competències establerts en l’assignatura, amb el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat haurà de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita. El termini de presentació de sol·licituds es fixarà anualment al calendari acadèmic administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat podrà sol·licitar l’avaluació única fora d’aquest termini establert.

Els centres docents, com a responsables dels estudis de grau i màster, hauran de publicar el llistat d’assignatures que permeten l’avaluació única per a cada titulació abans de la data en que finalitzi el segon període hàbil establert al calendari acadèmic de la UAB del curs 2022-2023. Les disposicions sobre l’avaluació única s’avaluaran i revisaran i, en el seu cas, modificaran, a la finalització del primer semestre des de la seva entrada en vigor, el curs 2023-2024.

La possibilitat d’acollir-se a una avaluació única era una petició reivindicada al llarg dels darrers anys per l’alumnat que s’ha negociat els darrers mesos entre l’equip de govern, els centres docents i representants d’estudiants. El consens assolit va culminar amb la proposta aprovada per la comissió d’afers acadèmics del 30 de maig passat i ara ratificada pel plenari del Consell de Govern de la UAB.

Notícia anterior
Notícia posterior
PUBLICITAT
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
NEWSLETTER
Butlletí quinzenal gratuït dels Continguts Diaris
ErrorHere